Cijene poslovnih prostora bilježe niže vrijednosti

coworking

Podaci oglasnika Crozilla.com pokazali su kako su prosječne oglašavane cijene poslovnih prostora tijekom kolovoza u Zagrebu zabilježile niže vrijednosti nego u pojedinim gradovima na moru.

Usporedimo li cijene poslovnih prostora oglašavanih tijekom kolovoza u Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru i Splitu, s onima iz istog mjeseca lani, podaci oglasnika Crozilla.com pokazuju pad vrijednosti, no cijene njihovog najma u istom razdoblju bilježe porast.

Splitski uredi najskuplji

Prosječne tražene cijene ureda i ordinacija tijekom kolovoza su u prosjeku iznosile 1500 eura po metru kvadratnom.

Podaci oglasnika Crozilla.com pokazali su kako su najviše prosječne oglašavane cijene ureda i ordinacija, među gradovima koji su uvršteni u ovo istraživanje, zabilježene na području Splita gdje se za „kvadrat“ u prosjeku tražilo 1864 eura, što je 1,8 posto manje no u istom mjesecu lani.
U Puli se, primjerice tražilo čak oko 600 eura manje nego u Splitu, odnosno 1268 eura po metru kvadratnom, a taj je iznos 6,5 posto manji no lani. Rijeka bilježi najveći godišnji pad cijena od gotovo 15 posto, a za jedan se metar kvadratni u prosjeku tražilo 1348 eura. U Zagrebu su, prema podacima oglasnika Crozilla.com, prosječne oglašavane cijene ureda i ordinacija pale za oko 5 posto, u Zadru su bile 12 posto više nego lani, a prosječna oglašavana cijena u oba je grada iznosila oko 1500 eura po „kvadratu“.

Cijenama lokala prednjači Zadar

Među gradovima koji su uvršteni u ovo istraživanje najviše cijene lokala i ugostiteljskih objekata tijekom kolovoza su zabilježene u Zadru gdje se za „kvadrat“ u prosjeku tražilo 2313 eura što je 7 posto više no lani u istom mjesecu. Prema podacima oglasnika Crozilla.com, godišnja razlika od oko 3 posto zabilježena je u Splitu gdje je cijena metra kvadratnog pala te se spustila na 1895 eura, te u Rijeci u kojoj je porasla na 1653 eura.
U Zagrebu se tijekom kolovoza za „kvadrat“ lokala i gastronomskih objekata u prosjeku tražilo 1500 eura što je 0,2 posto manje no lani u istom mjesecu.

Skladišta najskuplja u Puli

Prosječne tražene cijene kvadratnog metra skladišta, prema podacima oglasnika Crozilla.com,  u Splitu su iznosile 700 eura, a u Zadru oko 200 eura više, odnosno 904 eura. U Rijeci se za „kvadrat“ skladišnog prostora tijekom kolovoza u prosjeku tražilo 1030 eura, u Zagrebu oko 1200 eura, a najviše u Puli, čak 1790 eura.


Najam poslovnih prostora najskuplji u Splitu i Puli

Za najam ureda, ordinacija, te lokala i gastronomskih objekata, tijekom kolovoza se na oglasniku Crozilla.com u prosjeku tražilo 10 eura po metru kvadratnom, dok je prosječna oglašavana cijena najma skladišta iznosila oko 5 eura.

Prosječne tražene cijene najma poslovnih prostora tijekom kolovoza su najviše vrijednosti zabilježile u Splitu i Zadru. Cijene najma ureda i ordinacija, prema podacima oglasnika Crozilla.com,  na godišnjoj su razini porasle u Zagrebu, Zadru i Splitu, dok u Puli i Rijeci bilježe pad vrijednosti. U Splitu se za njihov najam u prosjeku tražilo 12 eura po metru kvadratnom, a u Rijeci i Zadru 11 eura po „kvadratu“. U Zagrebu je prosječna tražena cijena četvornog metra ove vrste poslovnih prostora iznosila 10 eura, a u Puli tek 8 eura.

Kada je riječ o najmu lokala i ugostiteljskih objekata, za jedan se metar kvadratni u Puli tijekom kolovoza tražilo 12 eura, u Rijeci i Splitu 11 eura, a u Zagrebu i Zadru 9 eura.

Podijeli

Odgovori

Top