Godišnji izvještaji o isplaćenim plaćama i drugim primicima

Godišnji izvještaji o isplaćenim plaćama i drugim primicima

Kao što smo ranije pisali, Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika poreza na dohodak izmijenjeni su obrasci IP i ID, ali bez obzira na tu činjenicu, svi izvještaji za 2010 godinu predaju se na starim obrascima.

Djelatnici – izravni obveznici poreza na dohodak

Razlog predaje ovih spomenutih godišnjih izvještaja (IP, ID-1) na kraju godine leži u tome što u toku godine na mjesečnom nivou poslodavac na izvještajima ID i IDD daje informacije Poreznoj upravi o tome koliko je doprinosa iz plaće, doprinosa na plaću, poreza i prireza uplaćeno ukupno za sve djelatnike jedne tvrtke. Porezna uprava na temelju tih izvještaja ne dobiva podatke koliko je poreza uplaćeno po pojedinom djelatniku. Iz razloga što su prema Zakonu izravni obveznici poreza na dohodak upravo djelatnici, informacije o uplaćenom porezu pojedinog djelatnika obvezni smo na kraju godine priložiti na obrascima IP i ID 1 sa svim osobnim podacima pojedinog djelatnika.

Navedeni godišnji obrasci sadrže samo doprinose iz plaća, kao npr. mirovinsko osiguranje (I. i II. stup), a razlog tome je što su ti doprinosi izdatak djelatnika koji se odbijaju od primitka i na taj način smanjuju osnovicu za obračun poreza kod pojedinog djelatnika. Doprinosi na plaće, koje iskazujemo na mjesečnim izvještajima ID I IDD, nisu obveza radnika već poslodavca i zato ih nije potrebno uključiti u godišnje izvještaje.

Obrazac IP

Obrazac IP predstavlja analitiku podataka o isplaćenim plaćama kao i plaćenom porezu u toku godine. U obrazac unosimo podatke samo za one mjesece kada je plaća isplaćena i kada je uplaćen porez na dohodak. Podaci za obrazac IP preuzimaju se iz pratećih evidencija kao što su npr. obrazac DNR ili neke druge evidencije, ovisno o programskom rješenju. Podaci se unose prateći isplate u mjesecu, a ako je u jednom mjesecu bilo više isplata, tada se one zbrajaju. Kod IP obrazaca treba obratiti posebnu pozornost na IDENTIFIKATORE 1, 2 i 3.

• Identifikator 1 – oznaka za djelatnike koji su u toku godine koristili pripadajući osobni odbitak.

• Identifikator 2 – oznaka je za djelatnike koji kod tog poslodavca nisu koristili osobni odbitak pri obračunu poreza iz razloga što radnik nije uručio PK karticu ili radi kod 2 poslodavca pa je PK kartica uručena drugom poslodavcu

• Identifikator 3 – unose ga poslodavci koji su u 2010. Isplatili plaće za protekla porezna razdoblja po sudskoj presudi i to samo ako su utužena u bruto svoti. Kod takvih isplata koje su utužene u bruto svoti porez se obračunava za svaki mjesec.

Obrazac ID-1

Obrazac ID-1 je izvješće o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu po odbitku i prirezu. Tvrtke koje su u tijeku godine isplaćivale primitke, na koje su pri svakoj isplati obračunali i obustavili porez na dohodak, obvezni su također do 31.01.2011.g. dostaviti izvješća Poreznoj upravi koja se odnose na proteklu godinu. Poslodavci koji su imali isplate takvih primitaka obvezni su osobama koje su primile takve primitke izdati potvrdu o isplaćenim primicima, plaćenim doprinosima, porezu na dohodak, prirezu i neto isplati. Potvrde na kojima treba iskazati te podatke unaprijed su određenog i točno propisanog sadržaja, a mogu se kupiti ili samostalno kreirati pod uvjetom da ne odstupaju od propisanog sadržaja.

Podijeli

Odgovori

Top