Urednik:

Ljubica Jurič

Stručni suradnici:
Elvira Mlivić Budeš, Marina Karamatić-Sopić, Saša Auguštin, Krunoslav Demirović, Marina Bolanča, Elizabeta Penić, Alma Radoš, Ivan Marošević

Fotografije: pixabay.com

Izdavač:

Medijski mali servis j.d.o.o.

Kuzminečka ulica 18, 10000 Zagreb
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 081085966
OIB 50988903798
ŽIRO RAČUN: HR 0823600001102598741 Zagrebačka banka d.d.

 

profitiraj_logo_web

Top