Izmijenjen pravilnik o porezu na dodanu vrijednost – što je novo?

Izmijenjen pravilnik o porezu na dodanu vrijednost – što je novo?

U Narodnim Novinama broj 64/12 objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u koje prvenstveno definiraju odbitak pretporeza na određene tipove osobnih automobila. U nastavku donosimo najznačajnije odredbe izmjena i dopuna Pravilnika.

Pobliže definiranje mogućnosti odbitka pretporeza kod osobnih automobila

Koja je novodefinirana kategorija vozila za odbitka pretporeza

Najzanimljivije izmjene postojećeg pravilnika o porezu na dodanu vrijednost se svakako vežu na mogućnost odbitka pretporeza za osobne automobile koji se koriste za prijevoz dobara.

Sada Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost eksplicitnije propisuje za koje je osobne automobile može koristiti odbitak pretporeza, ako se isti koriste za prijevoz roba. Nova kategorija za koju je dopušten odbitak pretporeza je kako slijedi:

– motorna vozila kategorije N1 koja prema posebnim propisima obuhvaća motorna vozila namijenjena za prijevoz dobara čija najveća masa nije veća od 3,5 tone, a koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife.

Na koja sve osobna vozila i druga sredstva za osobni prijevoz postoji mogućnost odbitka pretporeza

S obzirom da je već do sada Pravilnik definirao osobna vozila i druga sredstva za osobni prijevoz kod kojih je dopušten odbitak pretporeza, u nastavku dajemo sumarni pregled mogućnosti odbitka pretporeza:

Carinska tarifa

Posebni uvjeti za odbitak pretporeza

Dopušten odbitak pretporeza

8702 – motorna vozila za prijevoz deset ili više osoba, uključujući vozača

Ne, dokle god se koristi u svrhe prijevoza osoba

Da

8703 – osobna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba

Vozilo mora biti N1 oznake

Da, osim za vozila M1 oznake

8704 – Motorna vozila za prijevoz robe

Ne, dokle god se koristi u svrhe prijevoza roba

Da

 

Što ako ste vozilo carinske tarife 8703 oznake N1 nabavili nakon 1. ožujka 2012. godine

Kada govorimo o carinskoj tarifi 8703, treba napomenuti da, ako se motorno vozilo iz kategorije N1 izmijeni u kategoriju M1, porezni obveznik mora izvršiti ispravak više odbijenog poreza na dodanu vrijednost uslijed promjena uvjeta bitnih za oporezivanje.

Jako je bitno naglasiti i činjenicu da, ako ste vozilo iz carinske tarife 8703 s oznakom N1 nabavili u razdoblju između 1. ožujka 2012. i 1. lipnja 2012. godine, a za isti niste koristili pretporez uslijed stupanja na snagu novog Zakona o PDV-u, izmjene Pravilnika definiraju da će te isti moći iskoristiti u PDV-K obrascu za 2012. godinu (naravno pod pretpostavkom da vozilo koristite za prijevoz roba, te da za navedeno imate vjerodostojnu dokumentaciju).

Na primjer, ako ste 5. travnja 2012. godine nabavili vozilo carinske oznake 8703 tipa N1, za 200.000 HRK + 50.000 HRK PDV-a, te niste iskoristili odbitak pretporeza od 50.000 HRK, navedeni pretporez će te moći iskoristiti u PDV-K obrascu za 2012. godinu. Navedeno podrazumijeva i sve troškove povezane sa navedenim vozilom.

Pri tome treba pripaziti da će trebati vršiti ispravke odgovarajućih knjiženja u bruto bilancama društva, u prvom redu:

– ispravak nabavne vrijednosti vozila;

– ispravak amortizacije razdoblja;

– ispravak knjiženja troškova vezanih za takav automobil jer je u istima uključen i neodbitan PDV.

Ostale izmjene Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost su većinom kozmetičke naravi.

Zaključak

Svakako je dobra vijest da odbitak pretporeza nije u potpunosti zabranjen za sva tipove osobnih vozila, s obzirom da određene djelatnosti (pogotovo veleprodajne) koriste velik broj osobnih vozila tipa N1 u svakodnevnom poslovanju. Nemogućnost odbitka pretporeza na takva vozila navedenim poduzetnicima stavlja težak financijski teret u veći ionako opterećujućem sustav poslovanja u RH.

Potrebno je napomenuti da je svakako potrebno izbjegavati kupovanje gore definiranih vozila iz drugačijih namjera, tj. kupovati navedena vozila samo radi odbitka pretporeza, kada se ista neće koristiti za prijevoz roba (nego na primjer za osobni prijevoz radnika). U takvim situacijama, u slučaju nadzora od strane Porezne uprave, svakako ćete morati platiti natrag iskorišteni pretporez uvećan za zatezne kamate.

Upravo iz navedenog razloga savjetujemo vođenje striktnih evidencija koje će jasno dokazivati da se vozila carinske tarife 8703 tipa N1 koriste upravo za svrhe kojima su namijenjeni (prijevoz tereta).


Andrija Garofulić je prve godine svoje poslovne karijere proveo u revizorskoj kući KPMG na poslovima računovodstva i poreznog savjetovanja. Tokom rada u računovodstvenom odjelu KPMG-u, bio je zadužen za sveukupno poslovanje nekoliko klijenata te povezane računovodstvene procedure.

U poreznom odjelu KPMG-a bavio se poslovima poreznog savjetovanja, poreznih nadzora u sklopu revizije te izradom studija o transfernim cijenama.

Od zaposlenja u Cinotti savjetovanju d.o.o. bavi se prvenstveno poreznim pregledima, poreznim savjetovanjem, te transfernim cijenama. Kao popratne aktivnosti ističemo procjene društava, reviziju statusnih promjene te povremeno računovodstveno savjetovanje klijenata.

Andrija trenutno polaže ispite za stjecanje certifikata za ovlaštenog računovođu Velike Britanije (ACCA).

Podijeli

Odgovori

Top