Likvidacija tvrtke – što je važno znati?

Likvidacija tvrtke – što je važno znati?

Prvi korak u likvidaciji je sastavljanje odluke o likvidaciji društva ovjerene kod javnog bilježnika koju tada predajemo u sudski registar.

Sud uz ime tvrtke stavlja dodatak –u likvidaciji- i to prije svega radi zaštite partnera s koji možda još uvijek posluju s društvom. Svi službeni dokumenti od tada moraju biti ovjereni žigom na kojem je naznačeno da se radi o tvrtki u likvidaciji. Pri tome ne treba miješati likvidaciju sa stečajem. Kada je nad društvom pokrenut stečaj, tada likvidaciju nije potrebno provoditi. U pravilu ako je imovina tvrtke veća od obveza provodi se likvidacija, a u protivnom postupak stečaja.

Postupak likvidacije provode imenovani likvidatori, tj. članovi uprave društva, ako nije drugačije određeno. Oni su dužni pozvati sve vjerovnike da prijave svoja potraživanja te naplatiti potraživanja društva, završiti operativne poslove, podmiriti vjerovnike te eventualni ostatak imovine podijeliti članovima društva tj. vlasnicima.

Računovodstvo

Društvo u likvidaciji je obvezno odmah po upisu likvidacije u sudski registar izraditi početno likvidacijsko izvješće. Potrebno je izraditi i financijske izvještaje od početka poslovne godine do dana upisa likvidacije u sudski registar te početne likvidacijske financijske izvještaje. Pri tome je potrebno izvršiti inventuru i sve ostale propisane radnje kao da se radi o početku poslovne godine.

Tvrtka za vrijem likvidacije posluje pod identičnim poreznim brojem i dužna je podnositi izvještaje FINA-i kao i u slučaju da normalno posluje dok ne završi cijeli postupak likvidacije. Izvještaji koji se odnose na plaće radnika i druge dohotke također se podnose normalno u propisanim rokovima. S druge strane prijava poreza na dobit obavlja se tek po završetku likvidacije pa tako podnosimo jedan PD obrazac za cijelo likvidacijsko razdoblje.

U skladu s Pravilnikom o PDV-u sve isporuke u postupku likvidacije su oporezive (tvrtka je obveznik PDV-a). Prijava PDV-a podnosi se redovito za svako porezno razdoblje.

Završetak likvidacije

Po podmirenju obveza, likvidatori sastavljaju izvješće o likvidaciji te prijedlog podjele imovine. Imovina društva može se podijeliti članovima tek po proteku godine dana od 3. objave poziva vjerovnicima da prijave svoja potraživanja. Imovina se dijeli sukladno udjelu članova u kapitalu društva, a na temelju konačnih financijskih izvještaja. Nakon podjele sastaje se glavna skupština kojoj likvidatori podnose zaključna likvidacijska fin. izvješća te zaključno izvješće o provedenoj likvidaciji.

Nakon održane skupštine potrebno je prijaviti upis brisanja iz sudskog registra te priložiti dokaze prihvaćanja zaključnih izvješća od strane skupštine. Društvo prestaje formalno postojati trenutkom brisanja iz sudskog registra.

Podijeli

Odgovori

Top