Moratorij na kredite – rješenje za sve više zaduženih građana

Moratorij na kredite – rješenje za sve više zaduženih građana

Banke također odobravaju moratorij i po ostalim kreditima – gotovinski, hipotekarni i drugi. Moratorij se u pravilu, odobrava najčešće na pola godine, uz plaćanje kamate, ili jednokratne naknade, koju je moguće pripisati glavnici kredita i poslije je otplaćivati.

Generalno, moratorij se isplati samo dužnicima pri kraju otplate svog kredita. Naime, u moratoriju otplata glavnice miruje, ali se plaća kamata, koja, pogotovo na početku kredita, a “početak” traje niz godina, čini najveći dio mjesečne otplate. Ili se pak, umjesto kamate, plaća jednokratna naknada čiji iznos premašuje i nekoliko mjesečnih anuiteta. Uz to, plaćaju se i “sitni” popratni troškovi, poput naknade za aneks ugovoru, javnobilježničke ovjere i slično.

U bankama bilježe veći interes za moratorije, posebice posljednjih godinu dana. Iz banaka ističu da je najvažnije da se klijent javi u banku što prije, već u trenutku kada nazire moguće poteškoće u otplati kredita, kako bi se zajednički u razgovoru s bankarom razmotrile sve moguće opcije olakšanja otplate kredita te savjetuju da se nikako ne čeka da se neotplaćene obaveze nagomilaju.

Porast interesa u zadnjih godinu dana

Saznali smo kakvi su uvjeti za moratorij na kredite u najvećim hrvatskim bankama, Zagrebačka banka, Splitska banka, PBZ, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Volksbank.

Privredna banka Zagreb u slučaju značajnog pada prihoda ili prekida radnog odnosa nastoji pronaći odgovarajuće rješenje u aktivnoj suradnji s klijentom s naglaskom na individualni pristup. Dakle, svaki slučaj rješava se pojedinačno. PBZ nudi više mogućnosti i modela za klijente s poteškoćama u podmirivanju svojih financijskih obveza kao naprimjer konsolidaciju svih financijskih obveza, prilagodbu otplatnog plana sukladno novonastalim financijskim mogućnostima te reprogram obveza. Banka je posebno socijalno osjetljiva i vodi računa o slučajevima kod kojih je došlo do narušavanja financijske situacije zbog smrtnog slučaja u obitelji, bolesti, porodiljnog dopusta i sl.

Prema odgovoru Erste banke, s uvođenjem pogodnosti za određene kategorije klijenata banka je započela još krajem 2008., imajući u vidu otežane tržišne okolnosti te potencijalne učinke na svakodnevni život građana. Posljednjih godinu dana, navode, za nekom od tih mjera posegnulo je više od dvjesto njihovih klijenata. U ponudi su tri osnovne grupe mjera za lakšu otplatu kredita: moratorij kredita, poček kredita uz smanjenje kamatne stope za 25% i produljenje roka otplate kredita. U posljednje vrijeme, napominju, primjećuju povećan interes. Erste prilikom moratorija kamatnu stopu smanjuje na tri posto, a ugovori li se poček otplate, kamata se snižava za 25 posto u odnosu na važeću.

U Zagrebačkoj banci trenutno se koriste 823 moratorija po stambenim kreditima što je malo više od 1% od ukupnog broja stambenih kredita u otplati – od kojih je 30% radi korištenja porodiljnog dopusta, 60% radi gubitka posla, a ostatak iz drugih razloga.

Banka klijentima koji imaju poteškoća u otplati nudi više mogućnosti, kao što su produljenje roka otplate kredita, promjena načina otplate s ostatkom vrijednosti glavnice, odgoda otplate kredita, promjena valute, restrukturiranje kratkoročnih obveza klijenata, odnosno, kombinacije navedenog. Moratorij se odobrava u pravilu na šest mjeseci, uz plaćanje kamate, ili plaćanje jednokratne naknade, koju je moguće pripisati glavnici kredita. Ako klijent odabere plaćanje naknade, nema drugih obveza po kreditu do isteka moratorija. U slučaju opcije plaćanja kamate za vrijeme moratorija može se ugovoriti da kamata dospijeva mjesečno, kvartalno, godišnje, ili po isteku moratorija. Rok otplate kredita produžuje Se za rok ugovorenog moratorija.

Moratorij se preporuča klijentima koji su ostali bez ikakvih primanja i koji nemaju drugih mogućnosti za otplatu nižeg iznosa anuiteta, dok ostalim klijentima (primjerice, kojima je plaća smanjena ili je samo jedan supružnik ostao bez posla i sl.) nude i druge opcije olakšanja otplate kredita, kao što su otplata s ostatkom vrijednosti glavnice kod koje klijent sljedećih pet godina ima niži anuitet, zatim produljenje roka otplate, ili kombinaciju modela, uz predočenje financijskih efekata svake varijante. Banka za sve ove promjene po kreditu ne naplaćuje naknadu. Ako se klijentu tijekom korištenja nekog od modela popravi financijska situacija, može se vratiti u prethodni režim otplate, također, bez plaćanja naknade.

Najčešće korišteni alati su reprogram postojećih kreditnih obveza

U Splitskoj banci priznaju kako se u posljednje dvije godine s početkom krize povećao broj kredita građana u kojima bilježe probleme u otplati. Najčešće korišteni alati su reprogram postojećih kreditnih obveza. Za klijente koji su uredni s plaćanjem dospjelih obveza, a predviđaju teškoće u otplati zbog promjene životnih okolnosti, kao što je gubitak posla, smanjena primanja, ili porodiljski dopust, odobravaju moratorij na otplatu kredita. Za vrijeme moratorija ne otplaćuje se glavnica kredita, a moguće ga je dogovoriti uz mjesečno plaćanje samo kamate, ili bez bilo kakvog plaćanja uz jednokratnu naknadu koja se pripisuje nedospjeloj glavnici po isteku moratorija. Svaki ovakav slučaj se razmatra i rješava na individualnoj razini.

Prema odgovoru Volksbanke preduvjet je da klijenti mogu dokumentirati razlog zbog kojeg traže poček (otkaz, neisplatu plaće itd.). Zahtjevi se procjenjuju individualno, a ostali uvjeti počeka ovise o vrsti i iznosu kredita te urednosti klijenta u podmirivanju obveza. Moratorij za stambeni kredit odobrava se na rok do 12 mjeseci te se eventualno može produžiti na dodatnih 12 mjeseci.

Postupak moratorija na kredit i potrebni dokumenti:

1. klijent daje zahtjev,
2. zahtjev se analizira i odobrava (ili ne odobrava),
3. klijent prikuplja potrebne dokumente i ažurira police po potrebi,
4. priprema se aneks ugovora i kad je sve pripremljeno,
5. promjena se unosi u sustav. Postupak traje otprilike 2 tjedna (moguća značajnija odstupanja).

Zagreb.hr

Podijeli

Odgovori

Top