Od 1. ožujka plaća se porez i prirez na inozemne mirovine

Od 1. ožujka plaća se porez i prirez na inozemne mirovine

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak od 01.ožujka 2012. propisano je da mirovine koje ostvare u inozemstvu rezidenti (građani Hrvatske) više nisu oslobođeni od oporezivanja. To znači da se mirovine koje su naši građani ostvarili u inozemstvu od 1.ožujka 2012. smatraju primicima od nesamostalnog rada i one će se oporezivati kao i mirovine ostvarene u Hrvatskoj.

Od 1.ožujka umirovljenici su obvezni sami obračunati predujam poreza na dohodak i uplatiti ga u roku od osam dana od primitka mirovine te mjesečno predati obrazac ID poreznoj upravi i obrazac IP na kraju godine. Ovi umirovljenici imaju pravo na mjesečni osobni odbitak (osnovni osobni odbitak iznosi do 3.400 kuna), te se i na njih primjenjuju porezni razredi kao i za radnike.

Primjerice, ako umirovljenik ostvaruje mirovinu iz inozemstva u iznosu od 7.000,00 kuna mjesečno, to znači da će trebati obračunati i platiti 724,52 kuna poreza na dohodak i prireza ako je umirovljenik iz Zagreba.  A ako prima mirovinu od 15.000,00 kuna, onda bi imao obvezu platiti ukupno 3.5810,12 kuna poreza i prireza.

Iznimno, oni umirovljenici koji ostvaruju mirovine iz zemalja s kojima Hrvatska ima sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a u kojim je navedeno da Hrvatska nema isključivo pravo oporezivanja mirovina ipak neće imati obvezu obračuna i plaćanja poreza na svoje mirovine. Primjerice, mirovine koje primaju umirovljenici iz Njemačke oporezovane su u Njemačkoj i ne podliježu oporezivanju u Hrvatskoj, što znači da ti umirovljenici nisu obvezni u Hrvatskoj plaćati porez, niti su obvezni podnositi poreznu prijavu. Osim Njemačke, postoji još nekoliko zemalja kod kojih se na ostvarene mirovine ne mora plaćati porez, osim u nekim izuzećima (mirovine iz privatnih fondova). To su: Belgija, Danska, Finska, Južnoafrička Republika, Kina, Mauricijus, Makedonija, Nizozemska, Oman, Poljska, Rumunjska, San Marino i Švedska.

Teskt objavljen u suradnji s novinama Zagreb.hr

Autor teksta: Ilija Braovac, ovlašteni porezni savjetnik, [email protected]

Podijeli

Odgovori

Top