Oprez, inspekcija rada na terenu – novi Pravilnik u primjeni

Oprez, inspekcija rada na terenu – novi Pravilnik u primjeni

Sadržaj evidencija, kao i sadržaj obračunskih lista uređeni su na temelju dvaju novih podzakonskih propisa. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o zaposlenima (objavljen u N.N. br.66/10 28.05.) u primjeni je od 01.06.2010. i obvezuje na vođenje evidencije sve pravne i fizičke osobe bez obzira na broj zaposlenih. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaća i otpremnina objavljen 30.06.u N.N. 81/10, a u primjeni je od 08.07.2010.

Važno je znati

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o zaposlenima obvezuje poslodavce da ustroje i ažurno vode dvije grupe podataka:

• evidencije o zaposlenim djelatnicima i o drugim osobama koje rade kod poslodavca

• evidencije o radnom vremenu zaposlenika

Evidencije o zaposlenicima sadrže 25 obveznih podataka koje bi logički mogli grupirati u četiri skupine:

• podaci o samom zaposleniku

• podaci o radnom odnosu i poslovima na kojima zaposlenik radi

• posebni podaci

• podaci koji se odnose na prestanak radnog odnosa

Obveze poslodavaca

Osim propisanih 25 podataka poslodavac je obvezan voditi i druge podatke o kojima ovisi ostvarivanje pojedinih prava iz radnog odnosa kao što su podaci o roditeljstvu, podaci povezani sa zdravljem i radnom sposobnošću zaposlenika, podaci o novčanim obvezama zaposlenika (obveze uzdržavanja koje terete zaposlenika, isprave o zapljeni plaće itd.). Ovaj sadržaj dodatnih podataka pri tome treba prilagoditi praćenju ostvarivanja prava zaposlenih.

Propisani način vođenja isprava na temelju kojih se sastavljaju evidencije propisuje da poslodavac unosi podatke u evidenciju na temelju odgovarajuće dokumentacije koju mu dostavlja zaposlenik ili na temelju posebnih propisa. Ako dođe do promjene nekog podatka, zaposlenik je dužan poslodavcu spomenutu promjenu prijaviti odmah ili najkasnije u roku od 8 dana. Evidencija o zaposlenima možemo voditi u papirnatom ili u elektronskom obliku. Detaljan oblik spomenutih evidencija nije propisan te možemo sami kreirati njihov izgled uz uvjet da evidencije sadržavaju sve propisane podatke.

Posebne evidencije o drugim osobama koje rade kod poslodavca

Novinu također predstavlja i nužnost vođenja evidencija o drugim osobama koje rade kod poslodavca i obavljaju određene poslove, a nisu zaposlene kod poslodavca. Ta se obveza odnosi npr. na radnike ustupljene od agencija za zapošljavanje, osobe koje se kod poslodavaca nalaze na stručnom osposobljavanju, redovne studente koji rade kod poslodavca putem student servisa, redovite učenike i sl.

Važno je također naglasiti da je obveza poslodavca trajno čuvati evidencije o zaposlenicima dok evidencije o osobama koje nisu u radnom odnosu poslodavac mora čuvati kroz razdoblje od šest (6) godina.

Sankcije poslodavcima

Poslodavac je dužan inspektoru rada na njegov zahtjev dostaviti evidenciju o radnicima i o radnom vremenu, a za slučaj da poslodavac takve evidencije ne vodi, da ih ne vodi u propisanom sadržaju ili ih ne dostavi inspekciji propisane su visoke kazne. Kazna za poslodavca pravnu osobu može iznositi od 61.000 kn do 100.000 kn, a za poslodavca fizičku osobu i za odgovornu osobu kod poslodavca od 7.000 do 10.000 kn. Osim visoke kazne kojoj se izlaže poslodavac nepoštivanjem propisa, on preuzima i dodatni rizik u slučaju radnog spora s zaposlenikom koji je vezan za radno vrijeme. U ovom slučaju teret dokazivanja je na poslodavcu, a ne na radniku koji je pokrenuo postupak za zaštitu svojih prava. Ta činjenica predstavlja još jedan dodatni motiv poslodavcu za ažurno i točno vođenje spomenutih evidencija.

Podijeli

14 thoughts on “Oprez, inspekcija rada na terenu – novi Pravilnik u primjeni

 1. Verdy

  Kao zaposlenik u poduzeću Gramat d.d. Neznam je li humano da se radi na inventuri po 12sati, tri dana za redom. Jedna pauza. Inaće normalnim radnim danom se radi i nemaš plaćeni prijevoz do posla. Sada se iz Gramata d.d., prebacuje u Gramat -trgovina d.o.o. to mi sve smrdi i pitam se šta će biti sa nama , radnicima koji smo bili u Gramatu d.d. za stalno? Jer mi po svemu ispada kako smo mu mi najveći problem. Zato nam nude sporazumne otkaze, a onda gubimo sva prava na burzi, dok ne nađemo nešto novo. Šta se sve radi u ovoj zemlji, to nije moguće!!

  • RENE

   pošto ovo niko ne čita pa mogu da ispucam svoju frustraciju –jer su izradu ove veb stranice dali nekoj rođačkoj firmici ispod stola plačenoj ,onda su najvjerovatnije kompjuterski nepismeni . Ako je moja obaveza da plačam sve obaveze ,poreze i plače onda poreznici,inspekcije i sve državne službe trebaju biti u mojoj službi i nastupati meni kao suport jer su oni tu radi mene a ne ja radi njih jer ja plačam kroz davanja njihov nerad ,nekompetenciju…..a ne oni mene .Sad kada vam je voda došla do grla smislili ste razne formulare i idiotarije samo da nas obrtnike satrete do kraja .Stvarno neznam sta da upišem u taj formular -evidencija- kad sam od nove godine imao ni 20 poluradnih dana jer posla nema ni za ljek jer od ovih sta rade na crnjaka i neprijavljenih ja ne mogu konkurirati. Uvijek sam skuplji za nekih 10-15% . .TKO ME ŠTITI ,Gdje su inspektori ?, kako raditi lagalno ? kako prisiliti investitora da plati preko računa ? kako uopče prisiliti da plati ?-bez prijetnji . kad zoveš inspektorat ili se niko ne javlja ili kaže morate dostaviti pismenu prijavu sa svim svojim i podacima onog kog bih prijavio .Eto i ja ću morati zatvoriti pa na crnjaka ko i svi .

   • zorko

    Da, apsolutno istina… Zvao sam inspektorat u Rijeci da prijavim "nelojalnu konkurenciju", bili su tako strogi kad sam spomenuo da bih prijavio rad na crno, da sam se prepao i odustao… "pismenim putem gospodine, adresa, koga i zašto prijavljujete, ime i prezime investitora, adresa investitora koji je naručio radove na crno….." razumijete da sam odmah odustao.. Jer ko sam ja da sad nekog prijavljujem kad ministri objavljuju da je rad na crno koristan za društvo jer sprečava socijalne nemire !? Eto pa vi razmislite

 2. mara

  radim u privatnoj firmi u kojoj nam da po par hiljada nakon mesecipo a trazi da radimo svake subote neda cak ni ya prevoy ,firma se nalayi na opstini vozdovac tacnije u belom potoku

 3. lima

  Poštavana gospodo! Radim kod privatnika u varaždinu, koji nam ne isplačuje prekovremene sate rada i još k tome, tjera nas da radimo svaku subotu, isto tako besplatno i svakim danom nam prijeti otkazima ako samo spomenemo da neželimo ostat.
  i kome da se ja sad žalim kad su svi korumpirani????????
  A NAJŽALOSNIJE od svega šta je naša premijerka redovti gost kod njih!

 4. poštica

  neka lijepo inspekcija rada ode u Hrvatsku poštu gdje neki radnici rade po cijele dane a nikakvu naknadu za prekovremene vidli nisu, i to traje već dvije godine! radno vrijeme je od 8 do 16 a ti ljudi ponekad znaju doći kući u 22 navečer a nikad ni lipe dobili za prekovremeno.

 5. Crno ili ne

  Slazem se potpuno sa prijašnjim postom da inspektori nehvataju ljude koji rade na crno, ali ni sa privatnicima a njih svi znamo ima 90 % kod kojih se radi po 9 i 10 sati dnevno i to ako plate onda plate kao normalne sate. Tu je i problem zatvorenog kruga, radnik zaposlen u firmi mora doma na crno zaradit da bi mogao poslije dvadesetog opce doc na posao, jer nema potne a placa mu je dosta samo za dvadeset dana. Problem je sve veci što je firma veća, kada je i u kojoj firmi inspektor pitao radnika koliko i šta radi, te ako ovaj nije lagao da je ostao radit i da mu je gazda bio sankcioniran. Koliko ljudi prima plaću pola na raćun pola na ruke, siguran sa da je više od pola, samo se o tome nesmije pricat jer si na biro već sutra. Kako nikome u inspektoratu nije palo napamet procijeniti vrijednost imovine poduzetnika i zbroit njegov prihod kroz godine pa videjet stravicne razlike u brojkama. Rad na crno formula klasicnog radnika 2800 kuna placa a mjesec ima punh trideset dana , doma dvoje djece ( prosjek ) i žena, možda i stanarinu plaća, a ako im a i kredit vec je sa pola troškova prešao čarobnu placu od 2800 kuna. Taj krug mora jedan dan puknut ali izgleda sve bolje ili gorije poslje izbora da na miran nacin nece, nakraju i batina je iz raja. Mi smo narod koji voli radit i zaradit za gazdu koliko oni to neželjeli priznat.

 6. goran

  pitam se dali inspektori kontroliraju ugostitelje koji imaju Dostavu gotove hrane tj pizze i grila i u kakvim vozilima dostavljaju te dali je to higijenski. velika vecina njih cak nema niti prijavljene dostavljace te oni rade na crno i nemaju nikakva prava pa stoga naravno ugostitelji krse zakon a to inspektori ne kontroliraju ili ne zele. Pa naravno kad dobe placu za sutnju ispod stola

 7. nina

  Ljuta sam i ogorčena.Muž mi je prije godinu dana dao otkaz na baušteli jer je dobio fizički lakši posao.Prihvatio ga je bez razmišljanja jer je mlad i želi koiko toliko sačuvati zdravlje. Ja sam nezaposlena.Na novom poslu sve super…međuljudski dnosi za 5. Ali gospodin šef ne uplačuje zdravstveno i mirovinsko osiguranje iako je više od pola djelatnika stalno po terenu (u automobilu) i to svaki dan.Uz to svaki dan minimalno jedan sat ostane duže na poslu što se naravno ne plati.Radi za minimalac, ne dobiva plattnu listu. Zadovoljan je jer mu je fizički lakše a ja sam bijesna i zanima me da lija njega mogu prijaviti inspekciji rada ali da ostanem anonimna.Vjerovatno neću ništa postići jer su svi živi korumpirani ali radi osobnog zadovoljstva želim ga prijaviti.

Odgovori

Top