Oprez, inspekcija rada na terenu – novi Pravilnik u primjeni

Oprez, inspekcija rada na terenu – novi Pravilnik u primjeni

Sadržaj evidencija, kao i sadržaj obračunskih lista uređeni su na temelju dvaju novih podzakonskih propisa. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o zaposlenima (objavljen u N.N. br.66/10 28.05.) u primjeni je od 01.06.2010. i obvezuje na vođenje evidencije sve pravne i fizičke osobe bez obzira na broj zaposlenih. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaća i otpremnina objavljen 30.06.u N.N. 81/10, a u primjeni je od 08.07.2010.

Važno je znati

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o zaposlenima obvezuje poslodavce da ustroje i ažurno vode dvije grupe podataka:

• evidencije o zaposlenim djelatnicima i o drugim osobama koje rade kod poslodavca

• evidencije o radnom vremenu zaposlenika

Evidencije o zaposlenicima sadrže 25 obveznih podataka koje bi logički mogli grupirati u četiri skupine:

• podaci o samom zaposleniku

• podaci o radnom odnosu i poslovima na kojima zaposlenik radi

• posebni podaci

• podaci koji se odnose na prestanak radnog odnosa

Obveze poslodavaca

Osim propisanih 25 podataka poslodavac je obvezan voditi i druge podatke o kojima ovisi ostvarivanje pojedinih prava iz radnog odnosa kao što su podaci o roditeljstvu, podaci povezani sa zdravljem i radnom sposobnošću zaposlenika, podaci o novčanim obvezama zaposlenika (obveze uzdržavanja koje terete zaposlenika, isprave o zapljeni plaće itd.). Ovaj sadržaj dodatnih podataka pri tome treba prilagoditi praćenju ostvarivanja prava zaposlenih.

Propisani način vođenja isprava na temelju kojih se sastavljaju evidencije propisuje da poslodavac unosi podatke u evidenciju na temelju odgovarajuće dokumentacije koju mu dostavlja zaposlenik ili na temelju posebnih propisa. Ako dođe do promjene nekog podatka, zaposlenik je dužan poslodavcu spomenutu promjenu prijaviti odmah ili najkasnije u roku od 8 dana. Evidencija o zaposlenima možemo voditi u papirnatom ili u elektronskom obliku. Detaljan oblik spomenutih evidencija nije propisan te možemo sami kreirati njihov izgled uz uvjet da evidencije sadržavaju sve propisane podatke.

Posebne evidencije o drugim osobama koje rade kod poslodavca

Novinu također predstavlja i nužnost vođenja evidencija o drugim osobama koje rade kod poslodavca i obavljaju određene poslove, a nisu zaposlene kod poslodavca. Ta se obveza odnosi npr. na radnike ustupljene od agencija za zapošljavanje, osobe koje se kod poslodavaca nalaze na stručnom osposobljavanju, redovne studente koji rade kod poslodavca putem student servisa, redovite učenike i sl.

Važno je također naglasiti da je obveza poslodavca trajno čuvati evidencije o zaposlenicima dok evidencije o osobama koje nisu u radnom odnosu poslodavac mora čuvati kroz razdoblje od šest (6) godina.

Sankcije poslodavcima

Poslodavac je dužan inspektoru rada na njegov zahtjev dostaviti evidenciju o radnicima i o radnom vremenu, a za slučaj da poslodavac takve evidencije ne vodi, da ih ne vodi u propisanom sadržaju ili ih ne dostavi inspekciji propisane su visoke kazne. Kazna za poslodavca pravnu osobu može iznositi od 61.000 kn do 100.000 kn, a za poslodavca fizičku osobu i za odgovornu osobu kod poslodavca od 7.000 do 10.000 kn. Osim visoke kazne kojoj se izlaže poslodavac nepoštivanjem propisa, on preuzima i dodatni rizik u slučaju radnog spora s zaposlenikom koji je vezan za radno vrijeme. U ovom slučaju teret dokazivanja je na poslodavcu, a ne na radniku koji je pokrenuo postupak za zaštitu svojih prava. Ta činjenica predstavlja još jedan dodatni motiv poslodavcu za ažurno i točno vođenje spomenutih evidencija.

Podijeli

6 thoughts on “Oprez, inspekcija rada na terenu – novi Pravilnik u primjeni

 1. Verdy

  Kao zaposlenik u poduzeću Gramat d.d. Neznam je li humano da se radi na inventuri po 12sati, tri dana za redom. Jedna pauza. Inaće normalnim radnim danom se radi i nemaš plaćeni prijevoz do posla. Sada se iz Gramata d.d., prebacuje u Gramat -trgovina d.o.o. to mi sve smrdi i pitam se šta će biti sa nama , radnicima koji smo bili u Gramatu d.d. za stalno? Jer mi po svemu ispada kako smo mu mi najveći problem. Zato nam nude sporazumne otkaze, a onda gubimo sva prava na burzi, dok ne nađemo nešto novo. Šta se sve radi u ovoj zemlji, to nije moguće!!

  • RENE

   pošto ovo niko ne čita pa mogu da ispucam svoju frustraciju –jer su izradu ove veb stranice dali nekoj rođačkoj firmici ispod stola plačenoj ,onda su najvjerovatnije kompjuterski nepismeni . Ako je moja obaveza da plačam sve obaveze ,poreze i plače onda poreznici,inspekcije i sve državne službe trebaju biti u mojoj službi i nastupati meni kao suport jer su oni tu radi mene a ne ja radi njih jer ja plačam kroz davanja njihov nerad ,nekompetenciju…..a ne oni mene .Sad kada vam je voda došla do grla smislili ste razne formulare i idiotarije samo da nas obrtnike satrete do kraja .Stvarno neznam sta da upišem u taj formular -evidencija- kad sam od nove godine imao ni 20 poluradnih dana jer posla nema ni za ljek jer od ovih sta rade na crnjaka i neprijavljenih ja ne mogu konkurirati. Uvijek sam skuplji za nekih 10-15% . .TKO ME ŠTITI ,Gdje su inspektori ?, kako raditi lagalno ? kako prisiliti investitora da plati preko računa ? kako uopče prisiliti da plati ?-bez prijetnji . kad zoveš inspektorat ili se niko ne javlja ili kaže morate dostaviti pismenu prijavu sa svim svojim i podacima onog kog bih prijavio .Eto i ja ću morati zatvoriti pa na crnjaka ko i svi .

 2. mara

  radim u privatnoj firmi u kojoj nam da po par hiljada nakon mesecipo a trazi da radimo svake subote neda cak ni ya prevoy ,firma se nalayi na opstini vozdovac tacnije u belom potoku

Odgovori

Top