Porezni tretman upotrebe osobnih automobila u poslovanju

Porezni tretman upotrebe osobnih automobila u poslovanju

Prema Zakonu o PDV-u koji je bio na snazi do 31.12.2009. godine pretporez pri kupovini osobnog automobila se mogao priznati u cijelosti, a kasnije bi 30% nepriznatog PDV-a kroz godišnju amortizaciju obračunavali kao obvezu za poduzeće.

Pretporez na automobile ne odbija se u cijelosti

Nakon stupanja na snagu izmijenjenog Zakona o porezu na dodanu vrijednost 01.01.2010. godine nismo više u mogućnosti odbiti ukupan pretporez s ulaznog računa prilikom kupnje osobnih automobila koji su namijenjeni za osobni prijevoz članova uprave i ostalih djelatnika. Spomenutih 30% PDV-a nije priznato kao pretporez. Prema HSF 6 st.6.19 to je trošak poreza koji se ne može vratiti i kao takav ulazi u nabavnu vrijednost kupljenog sredstva. Za porezne svrhe svotu nepriznatog poreza treba voditi kao dio nabavne vrijednosti, ali zasebno. Taj dio nabavne vrijednosti nakon toga treba amortizirati po istoj stopi kao i automobil i povećavati osnovicu poreza na dobit.

Pitanje upotrebe osobnih automobila koji se koriste u poslovanju poduzetnika uređeni su slijedećim propisima i računovodstvenim standardima:

• HSFI 6 – Dugotrajna materijalna imovina (N.N.30/08)

• MRS 16 – Nekretnine,postrojenja i oprema(N.N. 140/06 -18/10)

• Zakon o porezu na dodanu vrijednost (N.N.47/95-94/09)

• Zakon o porezu na dobit (N.N.177/04-146/08)

• Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (N.N.149/09)

• Pravilnik o porezu na dobit N.N. 95/05-146/09)

Iznimke kojima se PDV priznaje u cijelosti

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama osobnim automobilom smatra se osobno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz osoba koje uz sjedalo vozača ima do najviše osam sjedala, a čija nosivost tereta ne prelazi 250 kg. Kod kupnje osobnih automobila najvažnije je odrediti koji su razlozi kupuje, tj. za koju svrhu se automobil kupuje. Vrlo je važno odgovoriti na to pitanje kako bi mogli odrediti porezni položaj kupljenog automobila. Drugim riječima značajna je razlika da li automobil nabavljamo za obavljanje osnovne djelatnosti ili za prijevoz djelatnika i članova uprave. Prema čl.20.st.13.Zakona o PDV-u dozvoljava se odbitak ukupnog pretporeza pri nabavi osobnog automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz koji se koriste za sljedeće:

• obuku vozača

• testiranje vozila

• servisnu službu

• taksi službu,

• prijevoz umrlih

• iznajmljivanje

• za daljnju prodaju

U takvim slučajevima svi troškovi automobila kao i PDV priznaju se u 100 %-tnom iznosu.

Poduzetnicima se priznaje 70 posto iznosa

S druge strane kod osobnih automobila koji služe za prijevoz poduzetnika i zaposlenika za razliku od automobila koji se koriste za obavljanje djelatnosti, PDV i troškovi koji su vezani za taj automobil priznaju se u visini 70 % iznosa, osim troškova osiguranja i kamata koji se priznaju u cijelosti . Bez obzira što su automobili nabavljeni u poslovne svrhe i što ih zaposlenici koriste pri obavljanju poslova za društvo, porezni položaj ovih automobila je bitno nepovoljniji u odnosu na automobile koje koristimo isključivo za obavljanje osnovne djelatnosti. Prema Zakonu o PDV-u kao i Zakonu o porezu na dobit smatra se da se navedena sredstva ipak djelomično koriste i u privatne svrhe te stoga imaju različit tretman.

U nekom od sljedeći članaka spomenuti ćemo i ostale manje korištene mogućnosti obračuna troškova osobnih automobila. Svakako Vas pozivamo da budete oprezni i pravilno porezno klasificirate osobne automobile i u svojoj tvrtki.

Podijeli

3 thoughts on “Porezni tretman upotrebe osobnih automobila u poslovanju

 1. Denisa

  Imam pitanje u vezi ovog dijela vašeg članka:
  "Nakon stupanja na snagu izmijenjenog Zakona o porezu na dodanu vrijednost 01.01.2010. godine nismo više u mogućnosti odbiti ukupan pretporez s ulaznog računa prilikom kupnje osobnih automobila koji su namijenjeni za osobni prijevoz članova uprave i ostalih djelatnika. Spomenutih 30% PDV-a nije priznato kao pretporez. Prema HSF 6 st.6.19 to je trošak poreza koji se ne može vratiti i kao takav ulazi u nabavnu vrijednost kupljenog sredstva. Za porezne svrhe svotu nepriznatog poreza treba voditi kao dio nabavne vrijednosti, ali zasebno. Taj dio nabavne vrijednosti nakon toga treba amortizirati po istoj stopi kao i automobil i povećavati osnovicu poreza na dobit."

  Pitanje glasi: ako smo 30% PDVa otpisali kao porezno nepriznati trošak odmah na početku, prilikom kupnje vozila, zašto ga moramo ponovo vraćati kroz mjesečnu amortizaciju? Po novom Zakonu, 30% nepriznatog PDVa odmah otpisujemo i taj iznos više ne povećava nabavnu vrijednost vozila i ne otpisuje se jer je u cijelosti otpisan odmah na početku????

 2. Filip Jelić

  Poštovana,

  Način na koji ste Vi postupili također je moguć i Zakonom nije zabranjen. Nakon što ste tih 30% odmah otpisali kao nepriznati trošak više ga nije potrebno naknadno vraćati kroz razdoblje amortizacije. U tome slučaju ćete za taj iznos uvećati osnovicu poreza na dobit.

  U našem slučaju koristili smo drugi način i spomenutih smo 30% PDV-a unijeli u imovinu kao posebnu stavku te ju amortizirali kroz određen broj godina. Svake razmjerni dio dodajemo na poreznu osnovicu. Ukoliko se radi o većim iznosima smatramo da na taj način realnije prikazujemo rezultate poslovne godine. Ukoliko se radi o manjim iznosima tada nema tolike razlike i svejedno je koji od navedenih načina upotrijebite.

 3. Filip Jelić

  Poštovana,

  Način na koji ste Vi postupili također je moguć i Zakonom nije zabranjen. Nakon što ste tih 30% odmah otpisali kao nepriznati trošak više ga nije potrebno naknadno vraćati kroz razdoblje amortizacije. U tome slučaju ćete za taj iznos uvećati osnovicu poreza na dobit.

  U našem slučaju mi smo koristili drugi način i spomenutih smo 30% PDV-a unijeli u imovinu kao posebnu stavku te ju amortizirali kroz određen broj godina. Svake razmjerni dio dodajemo na poreznu osnovicu. Ukoliko se radi o većim iznosima smatramo da na taj način realnije prikazujemo rezultate poslovne godine. Ukoliko se radi o manjim iznosima tada nema tolike razlike i svejedno je koji od navedenih načina upotrijebite.

Odgovori

Top