Predstavljanje rezultata istraživanja ‘Razumijevanje i provedba DOP komunikacije na službenim internetskim stranicama poduzeća’

‘Razumijevanje i provedba DOP komunikacije na internetskim stranicama poduzeća’ nacionalno je istraživanje o dosljednom i dovoljno informativnom objavljivanju informacija te komuniciranju o društveno odgovornim aktivnostima poduzeća, kao i detektiranju potrebâ za unaprjeđenjem praksi.

Cilj ovoga rada jest istražiti koliki broj hrvatskih poduzeća komunicira svoju društvenu odgovornost putem vlastitih službenih internetskih stranica i je li ta komunikacija važan dio ukupnih komunikacija organizacije. Odnosno, cilj rada je saznati razinu poznavanja koncepta DOP-a u ispitanim poduzećima te način i učestalost komuniciranja o njemu te, naposljetku, postoji li, u tome smislu, potreba za dodatnom edukacijom. Istraživanje nastoji potaknuti raspravu i izražajniju aktivnost o dosljednom i dovoljno informativnom objavljivanju informacija i komuniciranje o društveno odgovornim aktivnostima poduzeća. S obzirom na Direktivu 2014/95/EU koja je postala obveza za sva poduzeća s više od 500 zaposlenih, dio istraživanja posvećen je i načinu komuniciranja nefinancijskog izvještavaja putem službenih internetskih stranica.

Odnosno, istraživanje je provedeno s ciljem prikupljanja usporedivih podataka o dosljednom i dovoljno informativnom objavljivanju informacija te komuniciranju o društveno odgovornim aktivnostima poduzeća. Osobito, namjera istraživanja bila je ispitati transparentnost, otvorenost i komunikacijsku efikasnost za redovitu komunikaciju s dionicima, kao i njihovo opredjeljenje za uspostavu dvosmjerne komunikacije, odnosno ostvarivanje kontinuiranog dijaloga putem internetske stranice. Riječ je o istraživanju koje je dio širega projekta Poslovne inicijative Dobra Hrvatska koji nastoji:

  1. potaknuti poduzeća da izražajnije izlažu svoj rad u DOP-u,
  2. njihovo zalaganje učiniti vidljivijim kroz različite oblike diseminacije,
  3. omogućiti izražajan i kontinuiran prijenos iskustava te primjera dobrih praksi.
  4. doprinijeti osvješćivanju javnosti o DOP-u, održivom razvoju i primjerima dobre prakse.

DOBRA HRVATSKA – Poslovna inicijativa za afirmaciju društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja pri M.E.P. d.o.o. u partnerstvu s Hrvatskom udrugom poslodavaca kao sjedišta Global Compact mreže Hrvatska – UN inicijative za DOP i održivi razvoj proveli su u srpnju i kolovozu 2017. nacionalno istraživanje na uzorku od 203 poduzeća.

Predstavljanje rezultata istraživanja ‘Razumijevanje i provedba DOP komunikacije na službenim internetskim stranicama poduzeća’ & dodjelu priznanja ”Sjaj” za digitalnu vidljivost prakse DOP-a i održivosti tvrtke koje će se održati 17. listopada 2017. godine u 11:00 sati u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Radnička cesta 52/1, Zagreb.

Cilj istraživanja bio je ispitati koliki broj hrvatskih poduzeća, i kojom kvalitetom, komunicira svoju praksu DOP-a i održivosti putem vlastitih službenih internetskih stranica te koliko polažu u rast svoje digitalne vidljivosti i zapaženosti DOP-a.

Podijeli

Odgovori

Top