U ropstvu, na prisilnom radu i u prisilnim brakovima 40 milijuna ljudi

U ropstvu, na prisilnom radu ili u prisilnim brakovima u svijetu je prošle godino bilo više od 40 milijuna ljudi, navodi se u prvoj zajedničkoj procjeni organizacija za borbu protiv ropstva.

Međunarodna organizacija rada (ILO), Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Fondacija “Walk Free” procjenjuju da je u modernom ropstvu prošle godine bilo 40,3 milijuna ljudi.

Prisilno je u tvornicama, na gradilištima, farmama, ribarskim brodovima i u prostituciji radilo 24,9 milijuna ljudi, navode međunarodne organizacije.

U procjeni je rečeno da je 15,4 milijuna ljudi u brakovima na koje nisu pristali. Tri četvrtine njih su žene ili djevojčice, a svaki četvrti rob je dijete.

Podijeli

Odgovori

Top