Seminar: dr.sc. Andrej Grubišić – “Financijska analiza”

ZŠEM Poslovna akademija organizira seminar „Financijska analiza“ koji će se održati 18.09.2017. pod vodstvom profesora  dr. sc. Andreja Grubišića.

Posebna vrijednost seminara je praktična analiza financijskih izvješća. Cilj analize je ispravna interpretacija financijskih indikatora i pokazatelja poslovanja. Program se u cijelosti temelji na praktičnom excel modelu. Na seminar je potrebno ponijeti vlastito prijenosno računalo kako biste mogli pratiti izlaganje i na kvalitetniji način sudjelovati u izvedbi samog seminara.

Po završetku programa polaznici će znati:

  • interpretirati glavne stavke računa dobiti i gubitka i bilance
  • izračunati i objasniti operativni, financijski, investicijski i slobodni novčani tok kompanije, kao i financijske omjere likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti i profitabilnosti, te različite oblike dekomponiranja financijskih pokazatelja
  • razumjeti  koncept operativne poluge i koncept financijske poluge, te koncept dodane ekonomske vrijednosti (eng. EVA)
  • razumjeti bitne odrednice izrade financijskog plana kompanije i način kako ih sastaviti u cjelinu
  • kako iz mnoštva detalja i indikatora izvući bitne zaključke potrebne za prezentaciju menadžmentu i investitorima

Seminar je namijenjen:

  • članovima uprave, višem i srednjem menadžmentu većih kompanija
  • direktorima malih i srednjih poduzeća
  • voditeljima i djelatnicima odjela financija i kontrolinga
  • djelatnicima financijskih institucija, ministarstava i ostalilh javnih službi kojima je potrebno razumijevanje financijske analize i planiranja na korporativnom nivou

Potrebna predznanja:

Seminar ne zahtijeva veliko predznanje financijske analize i planiranja, ali podrazumijeva sudjelovanje polaznika koji se ne susreću prvi puta s financijskim izvješćima.

Način izvođenja seminara:

Financijski model u Excelu korištenjem javno dostupnih podataka poznatih kompanija.

Broj mjesta na seminaru je ograničen, prijave traju do 14.09.2017.  Obrazac za prijavu nalazi se u prilogu.

ZA DVIJE UPLAĆENE KOTIZACIJE TREĆI POLAZNIK SEMINAR PRATI GRATIS.

CIJENA KOTIZACIJE IZNOSI 1.900,00 kn + PDV.

Podijeli

Odgovori

Top