Troškovi uporabe osobnog automobila – plaća u naravi

Troškovi uporabe osobnog automobila – plaća u naravi

Kod uporabe osobnih automobila za prijevoz zaposlenika i članova uprave troškovi su priznati u 70%-tnom iznosu, dok je 30% troškova je porezno nepriznato. To su između ostalog troškovi auto-guma, rezervnih dijelova, registracije, goriva, troškovi redovnog održavanja te svi izvanredni popravci.

Jedini troškovi koji su priznati u cijelosti su obvezno i kasko osiguranje automobila te kamate koje su nastale u vezi sa vlastitim ili unajmljenim automobilom koji koristimo u tvrtki. Prema Zakonu o porezu na dobit i porezu na dohodak kamate se smatraju troškovima financiranja, a ne troškovima koji su direktno vezani za automobile i takve su u cijelosti priznate. Uz to troškovi uporabe garaže te parkiranja su također u cijelosti priznat trošak kao jer se smatraju komunalnim uslugama koje nisu vezane za uporabu osobnog automobila. Također po takvim računima je dozvoljeno obračunati PDV.

Slovo zakona

U slučajevima kada takve troškove obračunavamo kao plaću u naravi svi troškovi automobila su priznati u 100% iznosu što proizlazi iz Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dobit.

Pri tome Vas moramo upozoriti da PDV iz ulaznih računa koji su vezani za osobne automobile nije u cijelosti priznat čak ni onda kada se spomenuti troškovi obračunavaju kao plaća u naravi. Ovo je novost u Zakonu i primjenjuje se od 01.01.2010.g. Porezni status troškova koji su nastali u vezi s uporabom osobnog automobila pojasnilo je i Ministarstvo financija u svojem mišljenju gdje kaže da se na takve troškove ne primjenjuje MRS 16 ni HSF 6 to jest da se dio poreza koji se ne može priznati evidentira kao nepriznati trošak razdoblja. Iznimku čine samo takvi ulazni računi kada se obračunava plaća u naravi. U tom slučaju 30% nepriznatog PDV-a predstavlja porezno priznati trošak prema Zakonu o porezu na dobit i porezu na dohodak. To u praksi znači da PDV nije priznat kao pretporez, ali je taj iznos nepriznatog PDV-a priznat kao trošak razdoblja.

Promjena zakona o dadanoj vrijednosti

Osobni automobili u praksi često čine značajan dio dugotrajne imovine tvrtke. Zbog toga je vrlo važno upoznati se s poreznim i računovodstvenim pravilima da bi mogli pravilno evidentirati nabavu i uporabu osobnih automobila. Zakon o porezu na dodanu vrijednost donio je velike promjene kod na području priznavanja pretporeza pri nabavi osobnih automobila, ali zanimljivo je da pri tome ne pruža objašnjenje kako evidentirati dio nepriznatog poreza.

Kod obračuna plaće u naravi za automobile koji se vode u dugotrajnoj imovini poduzetnika za obračun plaće u naravi uzima se 1% vrijednosti osobnog automobila plus PDV i to predstavlja osnovicu za obračun doprinosa iz plaće i doprinosa na plaću. Prema tome spomenutu neto vrijednost sa PDV-om preračunavamo na bruto iznos plaće u naravi.

Operativni najam – osnovica 20% vrijednosti automobila

Kod automobila koji se nalaze u operativnom najmu kao osnovica za obračun plaće uzima se 20 % vrijednosti najma plus PDV i taj iznos tada preračunamo na bruto iznos plaće te obračunamo doprinose iz plaće i na plaću.

Često je postavljano pitanje u praksi kako u računovodstvu provesti plaću u naravi. U toj situaciji treba znati da obračunati doprinosi i porezi predstavljaju trošak, dok sa suprotne strane imamo obvezu. Plaća u naravi zajedno sa PDV-om također predstavlja trošak, a sa suprotne strane imamo obvezu za PDV. Sam iznos plaće u naravi predstavlja prihod.

Obračun troškova upotrebe osobnih automobila kao plaće u naravi zanimljiva je mogućnost, ali svakako vas prije nabavke osobnog automobila pozivamo da analizirate da li je to isplativo i primjereno i za vašu tvrtku.

Podijeli

Odgovori

Top