ZŠEM seminar “Operational Risk Management MasterClass”

ZŠEM Poslovna akademija organizira seminar “Operational Risk Management MasterClass”  koji će se održati 05.10.2017.g. pod vodstvom mr. sc. David Lannoya.

Posebna vrijednost seminara je praktična radionica na primjerima poslovnih slučajeva. Svrha seminara je steći praktična znanja o glavnim načelima upravljanja rizicima, shvatiti prirodu operativnog rizika te razumijeti važnost funkcije nadzora u ublažavanju operativnih rizika kako bi stekli sveobuhvatan pogled na Enterprise Risk Management.

Po završetku programa naučiti ćete:

  • identificirati operativne rizike
  • procjeniti veličinu operativnih rizika
  • pratiti i kontrolirati operativne rizike
  • smanjiti utjecaj operativnih rizika na poslovanje
  • izračunati kapital potreban za zaštitu od gubitaka zbog operativnih rizika

Seminar je namijenjen voditeljima kontrole kvalitete i osiguranja kvalitete, upraviteljima rizika i savjetnicima koji žele učiti na najboljim primjerima iz prakse u upravljanju operativnim rizikom.

Radni jezik seminara je engleski.

Dr. sc. David Lannoy ima veliko iskustvo u upravljanju rizicima stečeno u 15 godina rada u raznim sektorima industrije kao što su transport, financije, telekomunikacije itd. Priznat je za članstvo na Institutu za upravljanje rizicima u Londonu kao specijalizirani član i certificirani Enterprise Risk Trainer.

Prijave za seminar traju do 03.10.2017.

ZA DVIJE UPLAĆENE KOTIZACIJE TREĆI POLAZNIK SEMINAR PRATI GRATIS.

CIJENA KOTIZACIJE IZNOSI 1.900,00 kn + PDV.

Podijeli

Odgovori

Top