Aktualnosti u naplati potraživanja i ovrsi u transportu

Najveći dio svjetske trgovine realizira se prijevozom morem, tijekog kojega se mogu dogoditi brojne nepredviđene situacije – brod koji prevozi robu može se sudariti s drugim brodom, iz tog i drugih razloga može doći do brodoloma; teret može ispasti s broda, slaganje ili privezivanje tereta može se pokazati neadekvatnim, a brodovi mogu pretrpjeti i tzv. ‘black out’, tj. odnosno ostati bez napajanja električnom energijom što može uzrokovati propast kvarljive robe.

Uz to, i vozarine, agencijske ili menadžerske provizije i računi brodskog goriva mogu ostati nepodmireni, a kako bi se te sve tražbine namirile, važno je pokušati ishoditi mjere osiguranja mogućih potraživanja i prikupiti dokaze glede uzroka i opsega štete. Prvi korak je, naravno, uvijek nastojati mirno riješiti spor, ali u nemogućnosti takvog rješenja nastale situacije, često je potrebno poduzeti korake u smjeru prisilne naplate duga, a pritom se pravni alati za postizanje tog cilja razlikuju od države do države. Neke jurisdikcije, poput nizozemske, imaju i specijalizirane komore, poput Pomorske komore Suda u Rotterdamu s dugogodišnjim iskustvom u svim vrstama sporova koji se tiču transporta i pomorstva, a  dostupna je 24 sata tijekom 7 dana u tjednu, što kod transportnih sporova može biti od presudne važnosti.

Prije su ove mjere bile dostupne samo ako se brod fizički nalazio u državi gdje je sud. Međutim, revidirana Uredba Bruxells I (1215/2012) uvela je važnu promjenu koja omogućuje ostvarivanje privremenih mjera diljem Europske unije temeljem jednostavnog prijedloga jedne stranke u jednoj od država članica. To znači da se određene (privremene) mjere predviđene pravom jedne države članice EU mogu eksportirati i ostvariti u drugim državama članicama EU.

Ovo je samo jedna od zanimljivih tema iz područja transportnog prava koje nas očekuju na 2. Međunarodnoj konferenciji transportnog prava i prava osiguranja – INTRANSLAW Zagreb 2017. Uz navedenu temu, na konferenciji će se raspravljati o osiguranju tražbina nastalih financiranjem nabave brodova, ovrsi na brodovima i zrakoplovima u kontekstu stečaja, osiguranju financiranja kupnje i zakupa zrakoplova u Republici Hrvatskoj u svjetlu odredaba Konvencije iz Cape Towna i drugim aktualnostima iz ovog područja.

Konferencija INTRANSLAW Zagreb 2017 će se održati od 12. do 13. listopada 2017. godine u Zagrebu. Otvoren je prostor za znanstvenu i stručnu raspravu na temu ”Transportno pravo ususret budućnosti” te brojnih aktualnih pitanja vezanih uz ovo opsežno i dinamično pravno područje.

Za sudjelovanje na konferenciji kao slušač je potrebno registrirati se najkasnije do 9. listopada 2017.g. putem službene web stranice www.intranslaw.eu  i ispuniti obrazac u rubrici o konferenciji. Konferenciju organiziraju Hrvatsko društvo za transportno pravo, Pravni fakultet u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Institut za međunarodno transportno pravo iz Rouena u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca. Glavni sponzor je Croatia osiguranje d.d.

Podijeli

Odgovori

Top