Kod zatvaranja obrta vodite računa o pravilnom zatvaranju poslovnih knjiga

Kod zatvaranja obrta vodite računa o pravilnom zatvaranju poslovnih knjiga

Sama odjava obrta se odrađuje pri nadležnom županijskom uredu državne uprave. Obrtniku se na temelju podnesenog zahtjeva za odjavu obrta, uz koju se prilaže obrtnica, potvrda o uplati upravne pristojbe od 100,00 kn te 70,00 kn državnih biljega izdaje rješenje kojim se utvrđuje prestanak obrta. Po pravomoćnosti rješenja briše se obrt iz obrtnog registra.

No prilikom samog zatvaranja obrta treba voditi računa o pravilnom zatvaranju poslovnih knjiga pod čime se misli na zaključivanja knjiga na temelju kojih ćemo obračunati dužan porez na dohodak/dobit, te obračunati PDV.

Zatvaranje obrta kod obrtnika „dohodaša“ i obrtnika „dobitaša“

Knjiga primitaka i izdataka kod obrtnika u sustavu poreza na dohodak

Sukladno Članku 31. Stavku 3. Pravilnika o porezu na dohodak, prilikom likvidacije obrta porezni obveznik je dužan u poreznom razdoblju u kojem je izvršena likvidacija u knjizi primitaka i izdataka iskazati kao primitke sljedeće:

1. poslovne primitke:

2. usporedivu tržišnu vrijednost dugotrajne imovine,

3. usporedivu tržišnu vrijednost zaliha robe, proizvoda, reprodukcijskog materijala i drugog,

4. nenaplaćene tražbine od kupaca

Također prilikom likvidacije obrta pod izdatke treba uključiti sljedeće:

1. poslovne izdatke:

2. knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine prema popisu te imovine u trenutku likvidacije,

3. neplaćene obveze dobavljačima i druge neplaćene obveze u svezi s djelatnošću,

4. druge izdatke u svezi s likvidacijom.

Ukoliko su navedeni primitci veći od izdataka, navedena razlika predstavlja dohodak na koji se treba platiti pripadajući porez.

Porez na dobit

Kod obrtnika koji su u sustavu poreza na dobit, proces zatvaranja i likvidacije je definiran Člankom 18., Stavkom 3. Zakona o porezu na dobit . Zakon definira da ukoliko se porezni obveznik likvidira, dobit ili gubitak utvrđuje se u razdoblju likvidacije koje se nastavlja na posljednje porezno razdoblje.

Početna bilanca za razdoblje likvidacije istovjetna je bilanci na kraju prethodnoga poreznog razdoblja. Ako takva konačna bilanca ne postoji, vrijednost imovine i obveze utvrđuju se procjenom. Završna bilanca razdoblja likvidacije pokazuje imovinu koja će se raspodijeliti, na likvidacijsku dobit ili likvidacijski gubitak.

Obračun PDV-a prilikom zatvaranja obrta za obrtnike u sustavu PDV-a

Sukladno Članku 30. Stavku 6. Poreza na dodanu vrijednost, fizička osoba koja gubi svojstvo poduzetnika, brisanjem iz registra kod nadležnog tijela, prije odjave djelatnosti treba obračunati porez na dodanu vrijednost na sve isporuke do dana odjave, uključujući u te isporuke i sva dobra koja mu preostanu i koja se smatraju izuzimanjem u nepoduzetničke svrhe, a za koja je mogao koristiti odbitak pretporeza ili ih je prije početka primjene Zakona, nabavio za poduzetničku djelatnost bez poreza na promet ili uz povlaštenu stopu poreza te izmiriti sve druge porezne obveze po osnovi poduzetničke djelatnosti.

Također treba voditi računa da se odjava vlasnika obrta kao i samog obrta treba obaviti i u ispostavi ureda HZZO i HZMO.

Zaključak

Osim redovne procedure predaje zahtjeva za odjavom obrta i obrtnice u nadležni županijski ured državne uprave, treba voditi računa i o zakonskim odredbama Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit kao i Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak. Tek uvažavajući sve navedene zakonske odredbe se sam proces zatvaranja obrta može provesti na zakonski pravilan način.

Podijeli

4 thoughts on “Kod zatvaranja obrta vodite računa o pravilnom zatvaranju poslovnih knjiga

 1. CROSPACE

  Kad obrtnik propadne i nema što jesti onda mu lihvarska država obračuna pdv i porez na nepostoječu dobit i dugotrajnu imovinu jer treba kazniti haračem obrtnika što je radio i mučio muku kroz ove godine a nije išao u štrajk jer nema vremena za štrajk iako nema posla i nema kome što reči , jer zakon nema pojma da smo gladni i žedni ,. goli i bosi .. osim onih koji su krali sa Kradezom .Kad obrtnik hoče zatvoriti svoj obrt onda to znači da je mrtav i da nema za kruh a oni umjesto da oproste i izbišu te dugove kad vide poslovanje unatrag dvije tri godine jer nema posla da čovjek može dalje nastaviti živjeti normalno . ImaMO i mi djecu koju treba nahraniti ,koja trebaju jesti u školi te jednako kao i svaki drugi radnik trebamo plaču ali to nije moguče jer zakon nezna da smo mi mali obrtnici gladni i da nemamo novaca jednako kao i ostali radnici jer ne radimo, a ne radimo zato što nema posla jer nema investicija i ljudi imaju slabe plače i nemogu kupiti naš proizvod i platiti pdv, pa se sve radi na crno kod fušara ..

 2. CROSPACE

  Kad slušamo našeg mladog ministra koji želi otvorit 2000 ili 20000 obrta mogu mu samo poručiti lipe su to želje ali SPASITE NAJPRIJE NAS , KOJI IMAMO OBRT DUŽE OD 50 GODINA ,KOJI ZNAMO SVOJ POSAO, KOJI IMAMO TRADICIJU, IMAMO ZNANJE I HOČEMO RADITI I ZAPOSLITI SEBE SVOJU OBITELJ I OSTALE LJUDE ,Trebamo posla i mi mali obrtnici, nemožemo svi iči na javne natječaje i nemožemo podmazivati sve te korupirane gadove I ODURNE SMRADOVE NA FUNKCIJAMA koji jedva čekaju da im ponudimo 5 % da bi nam se oni smilovali i dali nam posao U IME NARODA KOJEG SMO I MI DIO ..

 3. CROSPACE

  AKO NEMA POSLA I MI NEMAMO ŠTO RADITI .. MI NEMOŽEMO PLATITI OBAVEZE DRŽAVI !!! Tko to nemože shvatiti kao i činjenicu da treba promijeniti taj zakon nakon gašenja obrta, bolje ga puška ubije … A VI GOSPODO POREZNICI DOĐITE I UZMITE NAM SVE ŠTO IMAMO U IME I PO ZAKONU – AUTO, KUČU , STAN , STROJEVE ,ALATE , ČAVLE , HLAČE, CIPELE, ŽIVOTINJE I HRANU IZ FRIŽIDERA I TO PRODAJTE DA BI NAŠA JEBENA I USRANA DRŽAVA MOGLA I NADALJE ŽIVJETI OD OVRHA . TO JE SAD MODERNI IZRAZ ZA DERAČINU I OTIMAČINU KAKVOM SE BAVIO FEUDALNI SERONJA FRANJO TAHI .. TREBA DA NAS UPROPASTITE TEMELJITO I BEZ MILOSTI ! A U SABORU NEMAJU VREMENA ZA NAS I BOLI IH KU..C ZA NAS, JER OD NAS ŽIVE DOK NAM PIJU KRV !? .MOŽDA NAM JE BOLJE DA ODEMO IZ " NAŠE" DRŽAVE I DA ODEMO U KINU ..

 4. obrtnik

  Doće opet do drame, pada Bastilje, krenit će izvana, ne od nas, previše je ugojenih i fino ispeglanih, ljudi bez lica, koji čekaju u redu sa otvorenim novčanikom iza radnika izvođača bez obzira na branšu. ljudski rad je postao svačiji, a najmanje u vlasništvu onog koji ga provodi.

Odgovori

Top