Paket poreznih zakona – isplata dividendi i parafiskalni nameti

Paket poreznih zakona – isplata dividendi i parafiskalni nameti

Na sjednici Sabora održanoj 15. veljače 2012. godine, prihvaćeni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak te Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.

Vlada je u saborsku proceduru poslala i amandman koji pobliže definira kada su oporezive isplate dividendi i udjela u dobiti koji glasi kako slijedi: „Predujam dividendi i udjela dobiti na temelju udjela u kapitalu iz članka 30. stavka 11. ovoga Zakona oporezuje se pri isplati na način propisan stavkom 4. ovoga članka.

Navedenom odredbom je jasnije definirano da su i isplate predujmova dividendi i udjela u dobiti oporezive prilikom isplate!
Sukladno obećanjima, kao protumjeru povećanju indirektnih poreza, Vlada Republike Hrvatske je u Sabor uputila određene izmjene vezane za parafiskalne namete poduzetnicima.

Naime, donošenjem novih mjera, čiji je cilj pomoć gospodarstvu i rasterećenje poduzetnika, smanjeni su parafiskalni nameti poput vodnog i šumskog doprinosa. Također, ukinuta je i neizravna spomenička renta te smanjena naknada za regulaciju energetskih djelatnosti.

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma

-smanjenje naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma sa 0,0525% na  0,0265% od ukupnih prihoda pravnih osoba koje u RH obavljaju gospodarsku djelatnost (Zakon o šumama, čl. 62.).
Zakon stupa na snagu datumom objave u Narodnim novinama.

Vodni doprinosi

– smanjenje vodnog doprinosa u svih 10. tarifnih brojeva i 2. tarifna predbroja  za 50% (Uredba o visini vodnog doprinosa, članak 4)
– Uredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama

Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom

– mijenja se naziv zakona u Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom
– mijenja se razdoblje u kojem je porezni dug nastao, te se uvodi mjera za naplatu poreznog duga otpisom duga s osnove kamata
-urednim poreznim obveznicima omogućeno je  reprogramiranje naplate poreznog duga nastalog do 31. siječnja 2012. i to na rok koji je s 30 produljen na 36 mjeseci.

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

– ukidanje plaćanja spomeničke rente po osnovi obavljanja gospodarskih i drugih djelatnosti prema NKD, čime se smanjuje neporezni teret poduzetnicima i investitorima
-Zakon stupa na snagu 1.ožujka 2012. godine

Visina naknade za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

– smanjenje naknade sa sadašnjih 0,06% na 0,05% ukupnih godišnjih prihoda od prodaje i/ili usluga koji su u prethodnoj godini ostvarili energetski subjekt s osnove obavljanja energetske djelatnosti

Tekst je u suradnji s portalom www.profitiraj.hr/beta pripremio Cinotti Revizija/Savjetovanje/Računovodstvo

Pratite nas na portalu i Facebook, Twitter i LinkedIn profilu!

Podijeli

Odgovori

Top