Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

10 stvari koje trebate znati o likvidaciji poduzeća

Vlasnik ste poduzeća koje već dulje vrijeme ne posluje i ne planirate ga aktivirati? Znate li da u zakonskoj regulativi ne postoji pojam ‘poduzeće u mirovanju’?

Vlasnik ste poduzeća koje već dulje vrijeme ne posluje i ne planirate ga aktivirati? Znate li da u zakonskoj regulativi ne postoji pojam 'poduzeće u mirovanju'?

Stoga ukoliko u roku od posljednje tri godine niste predali obvezna financijska izvješća, Trgovački sud automatski pokreće likvidaciju.

No, nemojte zaboraviti da se može dogoditi da ne proteknu te tri godine i vaše poduzeće kao i odgovorna osoba snose financijske posljedice jer nisu predali obvezna godišnja financijska izvješća. Stoga ukoliko niste sretnik koji će naći kupca za svoje poduzeće, bolje je pokrenuti postupak likvidacije, a u međuvremenu možda i nađete neko bolje rješenje za poslovanje ili odgodite određene obveze na neko vrijeme. Trenutno je sve veći broj poduzeća koja su u postupku likvidacije, te se prema neslužbenim podacima što u postupku redovne, a što prisilne likvidacije (stečaj) danas vodi oko 1 do 2 posto svih registriranih poduzeća, što će zasigurno biti još viša brojka ako se uzme u obzir stanje u gospodarstvu unazad nekoliko godina i efekti koji će se tek sada osjetiti. Stoga u nastavku dajemo pregled 10 osnovnih stvari koje trebate znati o likvidaciji poduzeća.

1. Razlozi za pokretanje likvidacije

Razlozi za prestanak poslovanja opisani su u Zakonu o trgovačkim društvima (čl. 367 i 466) te se ukratko mogu svesti na redovne i prisilne (stečaj). Ukratko su ti razlozi istek vremena postojanja poduzeća (ako je osnovano na određeno vrijeme), odluka skupštine poduzeća, pripajanje, spajanje ili podjela poduzeća, odluka o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka, ukidanje poduzeća, presuda suda itd.

2. Trajanje likvidacije

Trajanje ovisi o samom postupku u konkretnom slučaju, no obzirom da je Zakonom o trgovačkim društvima propisano da se vjerovnici moraju 3 puta pozvati da prijave svoja potraživanju u roku od 6 mjeseci, te da razmak izmeđe poziva bude najmanje 15 do 30 dana, minimalno trajanje likvidacije je 7,5 mjeseci ne uzimajući u obzir pripremne radnje za pokretanje likvidacije i zaključne oko predaje konačnih likvidacijskih izvještaja.

3. Početni likvidacijski postupak

Likvidacija započinje donošenjem Odluke o likvidaciji – prestanku društva koju donosi skupština društva odnosni članovi društva. Istom se odlukom imenuju likvidatori tj. osobe koje će provoditi likvidaciju, što su u pravilu članovi uprave odnosno direktori, osim ako se istom odlukom ne odluči drugačije. Za likvidatora se može imenovati i pravna osoba, te ih također može imenovati i sud na zahtjev nadzornog odbora čiji su ulozi minimalno 10 posto temeljnog kapitala (za d.o.o.) ili 20 posto kapitala odnosno najmanje 4 milijuna kuna (za d.d.).

S navedenom odlukom i prijavom za upis u sudski registar upisuje se početak likvidacije poduzeća, te ono dobiva uz redovni naziv i oznaku ‘u likvidaciji’ (na primjer poduzeće BEZ BRIGE d.o.o., postaje BEZ BRIGE d.o.o. – u likvidaciji).

4. Troškovi likvidacije

Pri procjeni troškova likvidacije poduzeća potrebno je uzeti u obzir sve administrativne takse (sudske pristojbe, objave oglasa u Narodnim novinama, te javnobilježničke troškove) koji otprilike iznose 5.000 Kn. Pored njih je potrebno planirati i troškove odvjetnika u ovisnosti o ispravama koje odvjetnici sastavljaju i uloženom vremenu i složenosti posla, te troškove knjigovodstva za izradu početnih i završnih financijskih računovodstvenih izvješća. Ne zaboravite i troškove vezane uz prodaju određene imovine kako bi se namirili vjerovnici u postupku likvidacije (troškovi procjene, oglašavanja prodaje, aukcija i sl.).

5. Obveze plaćanja PDVa za vrijeme trajanja likvidacije

Za vrijeme trajanja postupka likvidacije i dalje teče obveza obračuna i prijavljivanja PDVa (kvartalno ili mjesečno kao i prije postupka likvidacije). Godišnja PDV prijava ne predaje se za svaku godinu posebno nego se cijelo razdoblje likvidacije promatra kao jedan porezni period (neovisno o tome da li razdoblje likvidacije traje i više od jedne kalendarske godine) i ta se prijava predaje u roku od 3 mjeseca po završetku postupka.

6. Obveze plaćanja predujmova poreza na dobit za vrijeme trajanja likvidacije

Za razliku od obveze obračunavanja i plaćanja PDVa, predujam poreza na dobit ne plaća se za vrijeme trajanja likvidacije, te je o početku postupka likvidacije potrebno obavijestiti i vašeg poreznog referenta upravo kako se vaše poduzeće ne bi zaduživalo za ove predujmove. Tek se po okončanju postupka likvidacije predaje konačna prijava poreza na dobit te se cijelo razdoblje likvidacije promatra kao jedno porezno razdoblje neovisno o tome da li se proteže i na više kalendarskih godina.

Pročitajte više na portalu Liderpress.hr


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Postoje određene navike i osobine koje svi vrhunski vođe imaju, od kojih je Inc.com izabrao 12 najbitnijih.

Lifestyle

Vi ste odgovorni za sebe i morate odlučiti kako ćete živjeti, jer ako nećete vi tada će to učiniti netko drugi za vas.

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Lifestyle

Uspješni ljudi znaju iskoristiti svoje vrijeme i ustaju rano. Ne zato što to rade svi uspješni ljudi, nego zato što je to mudro.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.