Adris grupa: Rast u osiguranju i zdravoj hrani

U prvih devet mjeseci ove godine ukupni prihodi Adris grupe iznosili su 3,88 milijardi kuna, što je za 19 posto manje od prihoda ostvarenih u istom prošlogodišnjem razdoblju. Prihodi od prodaje roba i usluga iznose 3,36 milijardi kuna i za 23 posto manji su od prošlogodišnjih. Konsolidirana EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) iznosi 604 milijuna kuna, a konsolidirana neto dobit 141 milijun kuna.

Pandemija koronavirusa dovela je do globalne gospodarske krize. U takvim uvjetima sve sastavnice Grupe poduzele su niz mjera kako bi ublažile posljedice. Poslovne aktivnosti bile su usmjerene na likvidnost i optimalizaciju troškova kako bi se sačuvao financijski potencijal i dugoročna održivost sustava. U skladu s padom prihoda od prodaje roba i usluga, smanjen je i upravljiv dio troškova za više od 400 milijuna kuna, te, uz smanjena ulaganja za 200 milijuna kuna, sačuvana je likvidnost u iznosu od 600 milijuna kuna. S druge strane, ubrzani su projekti operativne izvrsnosti i digitalizacije poslovanja, osobito u osiguranju i turizmu.

Croatia osiguranje ostvarilo rast konsolidirane neto dobiti od četiri posto

Hrvatsko tržište osiguranja u prvih devet mjeseci 2020. godine ostvarilo je pad od 3,1 posto, ponajprije zbog snažnog pada segmenta životnih osiguranja. Croatia osiguranje i nadalje ima vodeću poziciju na hrvatskome tržištu s ukupnim udjelom od 27,9 posto,  što je na prošlogodišnjoj razini. Ukupna bruto zaračunata premija iznosila je 2.185 milijuna kuna i dva posto je manja u usporedbi s prvih devet mjeseci prošle godine, ponajprije zbog pada tržišta životnih osiguranja, ali i ciljane optimalizacije te ukidanja neprofitabilnog dijela portfelja. Bruto zaračunata premija na razini CO grupe pak iznosi 2.593 milijuna kuna i za četiri posto je manja od prošlogodišnje. Kombinirani omjer iz redovnog poslovanja Grupe, kao jedan od ključnih pokazatelja efikasnosti poslovanja, iznosi 93,2 i za 1,6 postotna boda bolji je od prošlogodišnjeg, što ukazuje na daljnje poboljšanje troškovne učinkovitosti poslovanja.

Poslovanje Croatia osiguranja u prvih devet mjeseci bilo je opterećeno većim brojem jednokratnih stavki, od kojih su najveći troškovi potresa, te odluka Vrhovnog suda RH o povećanju orijentacijskih kriterija i iznosa za nematerijalne štete. Spomenute činjenice negativno su utjecale na rezultat prije poreza za više od 100 milijuna kuna. Unatoč tome, u prvih devet mjeseci 2020. godine, CO grupa ostvarila je neto dobit u iznosu od 292 milijuna kuna, što je četiri posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim izvještajnim razdobljem.

U 2020. godini proveden je niz projekata unaprjeđenja poslovanja, ponajprije u području digitalizacije. Kao tržišni i digitalni lider, Croatia osiguranje trenutno ulaže više od 200 milijuna kuna u digitalizaciju i razvoj novih proizvoda.

Početkom listopada lansirano  je LAQO – prvo hrvatsko 100 posto digitalno osiguranje. Lansiranjem ovog proizvoda, Hrvatska se pridružuje malom broju europskih zemalja s ovakvom vrstom osiguranja.

Istarski dio turizma Grupe pokazao otpornost u uvjetima gospodarske krize. Najbolji rezultati postignuti u segmentu luksuznih hotela u Rovinju i kampovima

Zbog pandemije koronavirusa turizam je u 2020. godini u cijelom svijetu, pa i na Mediteranu snažno pogođena djelatnost. Hrvatska je ostvarila  najmanje padove na Mediteranu u prvih devet mjeseci 2020. godine, pri čemu je dostigla oko 50 posto noćenja u odnosu na prošlu godinu. Osobito su pogođena dva tržišna segmenta – kongresni turizam i tržišta ovisna o avionskom prijevozu. Pored negativnog utjecaja epidemiološke krize, Zagreb je u ožujku pogodio snažan potres koji je utjecao na stanje određenih objekata.

Kao odgovor na krizu, u turističkom dijelu pokrenute su brojne mjere optimalizacije poslovnih procesa i racionalizacije troškova. Planirane investicije u 2020. godini smanjene su za gotovo 50 posto, s ciljem čuvanja likvidnosti. Ulaganja od približno 200 milijuna kuna najvećim dijelom odnose se na podizanje kvalitete dodatnih sadržaja u kampovima Koversada/Porto Sole i Amarin. Nastavljene su i pripreme planiranih projekata te ulaganja za razdoblje nakon 2020. godine.

Maistra, uključujući i dubrovački hotel Hilton, u prvih devet mjeseci ove godine zabilježila je prodaju od 619 tisuća jedinica, što iznosi 43 posto ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. U usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem ostvareno je 41 posto  prihoda od prodaje. Analiza po segmentima pokazuje da su u razdoblju lipanj-rujan 2020. kampovi ostvarili pet postotnih bodova bolje rezultate u broju prodanih jedinca od prosjeka Maistre, a luksuzni hotelski segment sedam postotnih bodova bolje rezultate. Rezultati su iskazani indeksom ostvarenja u odnosu na prošlu godinu.

Tvrtka HUP-Zagreb ostvarila je 19 posto prodaje i 17 posto prihoda od prodaje.

Konsolidirani prihod od prodaje turističkog segmenta u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosi 416 milijuna kuna, što predstavlja 36 posto ostvarenja u prvih devet mjeseci prošle godine. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 169 milijuna kuna, a neto dobit minus 29 milijuna kuna.

U usporedbi s tvrtkama u okruženju, Maistra je pokazala veću otpornost na gospodarsku krizu uzrokovanu globalnom pandemijom. Razlog tomu  utemeljen je na nekoliko elemenata. Prvi je premiumizacija poslovanja, odnosno vrhunski proizvodi u najvišim segmentima hotelske ponude. Drugi razlog je proaktivna prodaja kao posljedica razvijenih direktnih kanala prodaje. Treći je operativna efikasnost i  brza prilagodba operativnog poslovanja, odnosno pravovremeno otvaranje objekata i učinkovito upravljanje troškovima.  U konačnici, sam Rovinj kao turističko odredište u čiju je prepoznatljivost uložen veliki marketinški napor. U razdoblju lipanj-rujan ove godine, četiri ključna turistička mjeseca, Rovinj je u komercijalnom smještaju ostvario za jedan postotni bod bolje rezultate u broju noćenja od Hrvatske i dva postotna boda bolje rezultate od Istre. Rezultat je mjeren indeksom u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje.

Početkom travnja prošle godine otvoren je Grand Park Hotel Rovinj, ključni proizvod u procesu zaokruživanja vrhunske hotelske ponude u Rovinju. U izazovnoj 2020. godini i tržište i sama industrija prepoznali su ovaj vrhunski proizvod.  Potvrda tomu je i činjenica da je Grand Park Hotel Rovinj  osvojio ovogodišnju nagradu Hotel Property Award 2020, u konkurenciji 40 hotela iz 12 europskih zemalja. Hotel Property Award jedna je od najprestižnijih nagrada u industriji, dodjeljuje se od 2002. godine za originalnost koncepta smještaja, arhitektonsku kvalitetu, integraciju objekta u okruženje, dizajn, inovaciju te profitabilnost.

Kao i u drugim dijelovima Grupe, pokrenut je novi razvojni ciklus usmjeren na digitalizaciju i operativnu izvrsnost. Cilj programa ubrzane transformacije jest jačanje konkurentnosti i održivosti turističkog dijela Grupe.

Cromaris u korona krizi ostvario rast prodaje od pet posto, a izvoza za 14 posto

Cromaris je u prvih devet mjeseci 2020. godine ostvario prodaju od 7.746 tona ekvivalenta svježe ribe, što je za pet posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem. U razdoblju od srpnja do rujna, Cromaris je zabilježio dvije rekordne mjesečne prodaje s više od 1.000 tona ekvivalenta svježe ribe.

U prvih devet mjeseci na izvoznim tržištima ostvaren je količinski rast od 14 posto. Cromaris na inozemnim tržištima ostvaruje 83 posto prodanih količina i 84 posto prihoda od prodaje. Prihodi od diferenciranih proizvoda, prije svega svježe očišćene i pakirane ribe – fileta brancina, orade i hame – porasli su za 17 posto. Zabilježen je i rast prosječnih cijena od dva posto. Prihodi od prodaje u prvih devet mjeseci 2020. godine iznose 385 milijuna  kuna i sedam posto su veći od prošlogodišnjih.

Cromaris je u prvih devet mjeseci 2020. godine ostvario neto dobit u iznosu od 5,1 milijun kuna.

Diferencirani proizvodi trenutno čine 48 posto udjela u prihodima od prodaje, što je u skladu s Cromarisovom strategijom razlikovnosti u odnosu na konkurenciju. Vrhunsku kvalitetu Cromarisovih proizvoda prepoznali su i potrošači i struka. Najbolja potvrda tomu jest i činjenica da je Cromaris na ovogodišnjem natječaju Labo de l’innovation uglednog francuskog specijaliziranog magazina Produit de la Mer, osvojio nagradu za inovaciju godine za svoje filete brancina, orade i hame u skin pakiranju.

Prognoze do kraja godine ukazuju pak na nastavak trenda rasta količinske prodaje i prihoda. U 2020. godini Cromaris će, kako se očekuje, ostvariti rekordnu prodaju i prijeći granicu prodaje od 10.000 tona ekvivalenta svježe ribe ili WFE-a (engl. Whole Fish Equivalent).

Podijeli

Odgovori

Top