Apriori World je prva regionalna agencija s web stanicom koja je pristupačna slijepim i slabovidnim osobama

Prema Direktivi o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora koja na snagu stupa od 23. rujna 2018., javni sektor će se morati prilagoditi, ali Direktiva će zasigurno postati standard i u privatnom sektoru.

Ova direktiva obuhvaća različite ciljne skupine osoba s posebnim potrebama, uključujući i one koje imaju poteškoće u čitanju- disleksiju, a kojih je prema procjeni u Hrvatskoj više od 400 tisuća, a u Sloveniji, BiH, Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Rumunjskoj i Bugarskoj više od 2 milijuna. Ova direktiva tiče se slijepih i slabovidnih osoba, koji će na europskom nivou sudjelovati kao dio skupine, koja će pregledavati izradu ovakvih stranica te ih certificirati i potvrditi njihovu pristupačnost.

Apriori World, prva je savjetodavana agencija na području upravljanja komunikacija, koja je izradila stranicu po ovoj Direktivi, a koju su pregledale slijepe i slabovidne osobe. Prema Direktivi, WCAG standard – smjernice za pristupačnost interentskih sadržaja (Web Content Accessibility Guidelines) se mora ispuniti, kako bi stranica imala A3C certifikat.

Prednosti i razlike certificirane stranice objasio je certificirani developer , Josip Bukal: „Stranica je rađena po WCAG standardu, odnosno po smjernicama za pristupačnost web sadržaja, što znači da  stranicu može koristiti i razumjeti svaka slijepa ili slabovidna osoba,  svaki medijski zapis je opisan na način da ga screen reader može prepoznati kao i sami tekst na stranici, daje mogućnost korištenja isključivo tipkovnice kroz cijelu stranicu, prilagođena je svim veličinama zaslona ekrana te da je  stranica  prilagođena za sve tražilice i njihove alate za web pristupačnost.„

Ova Direktiva otvara mogućnosti socijalnog poduzetništva za slijepe i slabovidne osobe, koje će nakon što developeri i programeri prilagode ili u cijelosti naprave nove stranice, pregledavati stranice kako bi se uklonile eventualne pogreške. Kroz program certificiranja, koji će se naplaćivati u korist njihova rada, ostvarivati će dohodak.

 

U projektu izrade stranica www.aprioriworld.com sudjelovali su  certificirani developeri Nikola Ivančić i Jospi Bukal, a u pregledavanju ispravnosti članovi Udruge slijepih Zagreb: Tea Turković, Fran Skračić i Hrvoje Katić.

Podijeli

Odgovori

Top