Atlantic novom obveznicom prati planove razvoja poslovanja

Atlantic Grupa je uspješno izdala korporativne obveznice u iznosu od 200 milijuna kuna, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 3,125% uz polugodišnju isplatu kamata s dospijećem 17. lipnja 2021. godine. Obveznice su izdane na domaćem tržištu kapitala i uvrštene u prvu kotaciju (Službeno tržište) Zagrebačke burze, Usluge depozitorija te Usluge prijeboja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Zajednički agenti i pokrovitelji izdanja obveznica su Erste&Steiermärkische Bank d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d.

Sredstva prikupljena ovim izdanjem obveznica koristit će se za refinanciranje postojećih obveznica oznake ATGR-O-169A, dok će ostatak sredstava biti korišten za financiranje radnog kapitala. Izdavanjem obveznica na domaćem tržištu kapitala Atlantic Grupa, nakon nedavno potpisanog ugovora kojim su definirani povoljniji financijski uvjeti i produljena ročnost postojećih kredita, nastavlja s praksom kontinuiranog unapređenja vlastitih izvora financiranja, kao i s poticanjem razvoja domaćeg tržišta kapitala.

Uspješnim izdanjem nove obveznice Atlantic Grupa opetovano pokazuje snažno povjerenje investicijske zajednice u poslovanje i planove razvoja kompanije. Diverzifikacija investitora koju smo imali u ovom izdanju ukazuje na to da se domaće tržište korporativnih obveznica, kao i cjelokupno tržište kapitala, neprijeporno razvija. O tome dodatno svjedoči i interes ulagatelja iznad ukupnog iznosa izdanja od 200 milijuna kuna, čime smo iznimno zadovoljni“, komentirao je potpredsjednik Atlantic Grupe za Financije Zoran Stanković.

Podijeli

Odgovori

Top