Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Brisanje društava iz sudskog registra

Društva su također obvezna dostaviti Financijskoj agenciji godišnje financijsko izvješće u roku od šest mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine zbog javne objave.

brisanje, ispis

U skladu sa odredbama Zakona o sudskom registru i njegovim izmjenama i dopunama, mnoga trgovačka društva su u posljednje vrijeme izbrisana iz sudskog registra po službenoj dužnosti. Postavlja se pitanje koji su zakonom propisani uvjeti koji su se ispunili i zbog kojih je pokrenut postupak brisanja, ali i što se događa s imovinom društva koja preostaje nakon njegova brisanja iz sudskog registra.

Brisanje iz sudskog registra podrazumijeva upis kojim subjekt upisa prestaje postojati ili kojim određeni podatak upisan u glavnoj knjizi prestaje važiti.

Postupak brisanja društava po službenoj dužnosti

Registarski sud će po službenoj dužnosti provesti postupak brisanja subjekta upisa:

·         – ako nema imovinu, odnosno ako ima imovinu neznatne vrijednosti,

·         – ako se u propisanom roku nije uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti,

·         – ako tri godine zaredom nije postupio po zakonskoj obvezi da objavi svoja godišnja financijska izvješća,

·     – ako inozemni osnivač podružnice tri godine zaredom nije postupio po zakonskoj obvezi da registarskom sudu dostavi radi upisa predaje svoja godišnja financijska izvješća.

Postupak brisanja provodi se na temelju rješenja o pokretanju postupka brisanja, kojim sud priopćava nakanu da će subjekta upisa brisati iz registra.Rješenje se upisuje u registar i objavljuje na mrežnoj stranici registra. Društvo nad kojim je pokrenut postupak može izjaviti prigovor protiv rješenja o pokretanju postupka brisanja ako za to postoje razlozi ili ako je otvoren postupak likvidacije.Ako društvo ispuni zakonsku obvezu objave godišnjih financijskih izvješća, sud će uvažiti prigovor i obustaviti postupak brisanja.

U slučaju da društvo u roku od šest mjeseci nakon što mu sud priopći nakanu da će ga brisati iz sudskog registra ne učini vjerojatnim da ima imovinu, registarski sud će donijeti rješenje o brisanju društva iz registra bez likvidacije.

Protiv rješenja o brisanju subjekta upisa iz registra subjekt upisa i njegovi zakonski zastupnici imaju pravo na žalbu o kojoj odlučuje Visoki trgovački sud RH.

Novčane kazne zbog nedostavljanja propisanih podataka

Društva su također obvezna dostaviti Financijskoj agenciji godišnje financijsko izvješće u roku od šest mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine zbog javne objave. U slučaju da to ne učini, društvo je počinilo prekršaj za koji je predviđena novčana kazna u iznosu od 10.000 kn do 100.000 kn, a za odgovornu osobu društva od 5.000 kn do 20.000 kn.

Ukoliko društvo u propisanom roku ne dostavi podatke za potrebe službene statistike, kaznit će se novčanom kaznom u svoti od 2.000 kn do 10.000 kn, te od 1.000 kn do 5.000 kn odgovorna osoba društva. Također, fizička osoba obrtnik kaznit će se novčanom kaznom od 1.000 kn do 7.000 kn.

Imovina društava brisanih iz sudskog registra

U slučaju da se nakon brisanja društva pokaže da on ima imovinu koju bi trebalo unovčiti radi podjele vjerovnicima i osobama koje su imale udjele u brisanom društvu, provodi se likvidacija nad tom imovinom.

Akt kojim bivši član uprave društva predlaže pokretanje likvidacije naziva se prijedlog radi imenovanja likvidatora i provođenja likvidacije imovine društva brisanog iz sudskog registra po službenoj dužnosti zbog nepostupanja po zakonskoj obvezi. Nakon toga trgovački sud donosi rješenje kojim se imenuje likvidacijski upravitelj imovine društva brisanog iz sudskog registra. U slučaju da imenovani likvidator utvrdi da imovina nije dovoljna za namirenje svih tražbina vjerovnika, obustaviti će likvidaciju i predložiti otvaranje stečajnog postupka nad stečajnom masom.

Problemi  koji nastaju nakon brisanja društva

Problem brisanja subjekta upisa jest u tome što je navedenim gospodarskim subjektima omogućen brz nestanak s tržišta i prestanak njihove imovinsko-pravne odgovornosti. Drugim riječima, društvo prestaje postojati te se vjerovnici više nemaju od koga naplatiti, stoga u svojim poslovnim knjigama mogu isknjižiti svoje tražbine. Također, u praksi se javljaju slučajevi da članovi društva neistaknu prigovoreu postupku brisanja iako društvo ima određenu imovinu, što bi „spasilo“ društvo od brisanja iz sudskog registra po službenoj dužnosti. Stoga imovina ostaje i bez svoga nositelja jer je društvo prestalo postojati brisanjem iz sudskog registra.


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Postoje određene navike i osobine koje svi vrhunski vođe imaju, od kojih je Inc.com izabrao 12 najbitnijih.

Lifestyle

Vi ste odgovorni za sebe i morate odlučiti kako ćete živjeti, jer ako nećete vi tada će to učiniti netko drugi za vas.

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Lifestyle

Uspješni ljudi znaju iskoristiti svoje vrijeme i ustaju rano. Ne zato što to rade svi uspješni ljudi, nego zato što je to mudro.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.