Copernicus potvrđuje smanjenje razina NO2 u Sjevernoj Italiji

Dok je pitanje poboljšane kvalitete zraka sekundarno u svijetu koji se suočava s krizom COVID-19, satelitska promatranja otkrila su nagle promjene razine aktivnosti u Sjevernoj Italiji, gdje gusta površinska promatranja zagađivača dušikovog dioksida (NO2) pokazuju postupni trend smanjenja od oko 10% tjedno u posljednjih četiri do pet tjedana.

Copernicus služba za nadzor atmosfere (CAMS), koju provodi Europski centar za vremenske prognoze srednjeg dometa u ime Europske komisije, pruža svakodnevnu analizu satnih koncentracija regulatornih onečišćujućih tvari u zraku, koja može poslužiti kao temelj za kvantitativnu i detaljniju procjenu promjena koncentracija identificiranih satelitom i pripisane učincima mjera protiv COVID-19 u cijelom svijetu.

Regionalne analize kvalitete zraka CAMS dolaze u obliku satnih mrežnih karti koje se dobivaju kombiniranjem satelitskih promatranja, površinskih in situ opažanja i numeričkog modeliranja. Ispod se nalazi satni prikaz površinske koncentracije NO2 od 1. siječnja za grad Milano.

Iako nije vidljiv jasan trend tijekom prvih pet tjedana 2020. godine, trend pada može se primijetiti počevši od 6. tjedna do danas. Prosječne koncentracije NO2 u siječnju su bile oko 65 mg.m-3, u veljači 45 mg.m-3, te u prvoj polovici ožujka oko 35 mg.m-3. Linearni trend pada na dnevnom prosjeku od 6. tjedna je -4 mg.m-3 tjedno. Slični padajući trendovi zabilježeni su i za ostale gradove sjeverne Italije, poput Torina ili Bergama. Na Istoku se čini da je riječ o značajnoj promjeni: u Bologni su koncentracije u siječnju bile u prosjeku oko 30 mg.m-3, a od početka veljače su oko 15 mg.m-3 (35 mg.m-3 i 15 mg.m-3 za Veneciju).

„Ono što satelit primjećuje proporcionalno je vertikalno integriranoj količini zagađivača od tla do vrha atmosfere“, objašnjava Vincent-Henri Peuch, voditelj Službe za nadzor atmosfere Copernicus. „To se prilično razlikuje od koncentracija na površini, a još više od emisija. S obzirom na ta ograničenja, nevjerojatno je da se može prepoznati signal padajućih razina aktivnosti. To pokazuje koji je opseg mjera koje je poduzela Italija. ”

NO2 je kratkotrajni zagađivač. Nakon emitiranja, u atmosferi će općenito zadržati kraće od jednog dana prije taloženja ili reakcije s drugim plinovima. To znači da ovaj zagađivač ostaje jako blizu mjesta emitiranja. Većina njegovih izvora emisije nalazi se na površini i generirana je ljudskim aktivnostima poput prometa, proizvodnje energije, grijanja kućanstava, industrije, itd. Izvori se uvelike razlikuju tijekom dana, a ovise i o danu u tjednu i mjesecu. Također ovise i o čimbenicima kao što su vremenske prilike, jer će hladnoća potaknuti povećano grijanje i energetsku potrebu kućanstava.

CAMS kontinuirano prati kvalitetu zraka u Europi i na globalnoj razini, pružajući podatke većini vodećih web stranica i aplikacija za pametne telefone poput Windy, The Weather Channel, Breezometer ili Plume Labs.

Podijeli

Odgovori

Top