Erste banka preuzima trošak solemnizacije aneksa ugovora o kreditu

Erste banka donijela je odluku da će prilikom realizacije odgode otplate kredita građana pogođenih trenutačnom situacijom, u cijelosti snositi trošak solemnizacije aneksa ugovora. Solemnizaciju je nužno provesti u slučajevima kada je inicijalnim ugovorom o kreditu zasnovano založno pravo na nekretninama u korist banke, a uvažavajući činjenicu da javnobilježnički trošak u ovim okolnostima građanima predstavlja značajnu stavku, banka je odlučila preuzeti ga na sebe.

Do današnjeg dana oko 5700 klijenata podnijelo je zahtjeve za odgodom otplate nešto više od 8700 kredita građana, od čega se više od 1150 odnosi na stambene kredite, koji predstavljaju većinu kredita kod kojih je solemnizacija nužni dodatni korak prilikom realizacije odgode. Erste banka i dalje izražava nadu da će se u konstruktivnoj komunikaciji s nadležnim institucijama pronaći mogućnost djelomičnog snižavanja troškova solemnizacije aneksa ugovora o kreditu, s ciljem ravnomjernije raspodjele i preuzimanja dijela troška koji inače, u redovnim okolnostima, snose građani.

Kao odgovorna institucija, Erste banka je od samog početka zauzela proaktivan pristup kako bi sa svoje strane dala odgovarajući doprinos s ciljem olakšavanja utjecaja trenutačnih okolnosti za njezine klijente, građane i tvrtke. Tako je za klijente, fizičke osobe, koji imaju ugovorenu opciju otplate anuiteta i rata s tekućih računa, naplatu umjesto 1. travnja provela 10. travnja, kako bi klijentima koji su financijski pogođeni trenutačnom situacijom, omogućila da u tom razdoblju podnesu zahtjev za odgodom plaćanja na rok od najviše šest mjeseci, ako za to imaju osnovu. Opcija odgode otplate koju Erste banka nudi svojim klijentima potpuno je u skladu ili čak u nekim elementima nadmašuje standarde koje primjenjuje većina zemalja zapadne i srednje Europe u ovim okolnostima.

Također, banka je već ranije, u prvom koraku donijela odluku o prolongaciji svih odobrenih dopuštenih prekoračenja građana po tekućim računima, koji dospijevaju u razdoblju od sljedeća tri mjeseca, i to na dodatnih 3-6 mjeseci, pod istim uvjetima su vrijedili i dosad. Isto tako, poštujući preporuke Hrvatske narodne banke, do kraja lipnja ne naplaćuje naknade za podizanje gotovine izvan vlastite bankomatske mreže. Nadalje, u razdoblju do 30.6. ove godine banka neće aktivirati nove instrumente osiguranja za naplatu nepodmirenih dospjelih dugovanja, nastalih nakon 31.12.2019. Privremeno je ukinula i obračun zateznih kamata na dugovanja koja imaju dospijeće u razdoblju od 31.3. do 30.6.2020.

Informativni izračuni korištenja odgode otplate kredita*:

 

Stambeni kredit

Ukupan iznos kredita: 65.000,00 EUR

Rok otplate: 20 godina (240 mjeseci)

Nominalna kamatna stopa: 4% fiksna

Iznos anuiteta: 393,89 Eur

Za potrebe ovog primjera odgoda u trajanju od 3/6 mjeseci odobrava se na polovici otplate kredita te se za isto razdoblje pomiče dospijeće kredita.

  • Naknada za izmjenu po kreditu se ne naplaćuje
  • Trošak solemnizacije**, koji u ovom primjeru iznosi okvirno 500 kuna, podmiruje banka
  • U razdoblju odgode obračunavaju se isključivo redovne kamate
  • Klijent nakon odgode zadržava jednak anuitet, a redovnu kamatu za razdoblje odgode plaća na kraju roka otplate kredita***

Ukupni iznos anuiteta koje klijent ne plaća za vrijeme trajanja odgode:

3 mjeseca6 mjeseci
1.181,67 EUR2.363,34 EUR

 

Ukupni iznos otplate:

Bez odgodeUz 3 mjeseca odgodeUz 6 mjeseci odgode
94.532,56 EUR94.930,24 EUR95.327,92 EUR

 

Gotovinski kredit

Ukupan iznos kredita: 75.000,00 HRK

Rok otplate: 7 godina (84 mjeseci)

Nominalna kamatna stopa: 6%

Iznos anuiteta: 1.095,64 HRK

 

Za potrebe ovog primjera odgoda u trajanju od 3/6 mjeseci odobrava se na polovici otplate kredita te se za isto razdoblje pomiče dospijeće kredita.

  • Naknada za izmjenu po kreditu se ne naplaćuje
  • U razdoblju odgode obračunavaju se isključivo redovne kamate
  • Klijent nakon odgode zadržava jednak anuitet, a redovnu kamatu za razdoblje odgode plaća na kraju roka otplate kredita***

Ukupni iznos anuiteta koje klijent ne plaća za vrijeme trajanja odgode:

3 mjeseca6 mjeseci
3.286,92 HRK6.573,84 HRK

 

Ukupni iznos otplate:

Bez odgodeUz 3 mjeseca odgodeUz 6 mjeseci odgode
92.033,93 HRK92.586,16 HRK93.132,38 HRK

 

*Parametri korišteni u izračunima predstavljaju prosječne parametre u portfelju kredita Erste banke

**Troškovi solemnizacije ovise o ostatku glavnice u trenutku realizacije odgode otplate te se, ovisno o tome, mogu povećavati ili smanjivati u odnosu na inicijalni primjer

***Redovna kamata za vrijeme trajanja odgode otplate dospijeva zajedno sa zadnjim anuitetom te se može platiti jednokratno ili u dogovoru s bankom, koristeći neke druge opcije

 

Podijeli

Odgovori

Top