Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Financijska poluga i porezne uštede

Ovisno o odluci načina financiranja moguće je ostvarite određene porezne uštede te time i veći neto povrat (neto zarada vlasnika nakon poreza na dobit i poreza na dohodak) na uložena sredstva vlasnika primjenom financijske poluge, ali pritom uvažavajući odredbe Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dohodak.

Ovisno o odluci načina financiranja moguće je ostvarite određene porezne uštede te time i veći neto povrat (neto zarada vlasnika nakon poreza na dobit i poreza na dohodak) na uložena sredstva vlasnika primjenom financijske poluge, ali pritom uvažavajući odredbe Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dohodak.

Ukoliko osnivate društvo ili širite poslovanje postojećeg društva moguće je da ste razmišljali da li da društvo financirate na način da vlastitom poduzeću odobrite zajam ili da sredstva unesete kao temelji kapital. Ovisno o odluci načina financiranja moguće je ostvarite određene porezne uštede te time i veći neto povrat (neto zarada vlasnika nakon poreza na dobit i poreza na dohodak) na uložena sredstva vlasnika primjenom financijske poluge, ali pritom uvažavajući odredbe Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dohodak.

Financijska poluga

Da bismo lakše pojasnili primjenu financijske poluge, odnosno mogućnosti optimalizacije u financiranju poduzeća kapitalom i zajmovima od strane članova društva u nastavku primjer koji pokazuje razliku u povratu na ukupna uložena sredstva u društvo.

U primjeru 1, pretpostavimo da poduzeće ima aktivu od 1.000.000,00 kn. Profitabilnost uložene imovine iznosi 15% godišnje. U primjeru a vlasnik (član društva) financira društvo kroz najveći mogući iznos zajma (20.000,00 kn kroz kapital, ostatak od 980.000,00 kroz zajam društvu uz kamatnu stopu od 7%), a u primjeru b cjelokupni iznos kroz kapital u iznosu od 1.000.000,00 kn. Razlike u neto povratu vlasniku su prikazane u slijedećoj tablici.

Tablica 1 – primjer a

 

Iz primjera je vidljivo da je ukupni neto povrat vlasniku veći za 13.720,00 kn ukoliko se društvo financira većim dijelom kroz zajam. Međutim poreznim zakonima su propisana određena ograničenja u vezi porezno priznatih izdataka za kamate između povezanih osoba, a i različitim stopama se oporezuje dohodak od kamata i dohodak od udjela u dobiti pa optimalizacija postaje kompleksnija.

Odredbe poreznih zakona

Generalno, član društva koji sudjeluje u kapitalu s više od 25% u kapitalu društva, može financirati poduzeće maksimalno do četverostruke svote udjela u kapitalu, a da društvu trošak kamate po takvom zajmu bude porezno priznati. Primjerice, ukoliko sudjeluje s 20.000,00 kn u kapitalu društva, kamate tog člana društva će društvu biti porezno priznate samo na iznos zajma do 80.000,00 kn. Ostatak kamata po zajmu će biti porezno nepriznat. Ova odredba je poznatija kao pravilo tanke kapitalizacije (ili „thin cap“ pravilo).

Bitno je za napomenuti da se ova ograničenja ne primjenjuju ako zajam daje član društva koji je financijska institucija, ako zajam daje tuzemni obveznik poreza na dobit, te ako se kamate oporezuju porezom na dohodak od kapitala.

S obzirom da je češća situacija da je vlasnik društva fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak u obzir treba uzeti i odredbe Zakona o porezu na dohodak prema kojemu se predujam poreza na dohodak od kamata plaća po stopi od 40%, a na predujam poreza na dohodak od udjela u dobiti u iznosu od 12%.

Financijska poluga s uključenim poreznim zakonima

Ukoliko odredbe Zakona i pravilnika uključimo u primjer 1, dolazimo do slijedećih razlika u optimalizaciji financiranja društva.

Tablica 2 – primjer vlasnika obveznika poreza na dohodak

Iz primjera je vidljivo da se u ovom slučaju više isplati financirati društvo kroz kapital, nego kroz zajam zbog učinka poreza na dohodak.

Ukoliko je član društva obveznik poreza na dobit , tada su iz primjera 1 slijedeći izračuni:

Tablica 3 – vlasnik tuzemni obveznik poreza na dobit

Iz primjera je vidljivo da je u ovom slučaju neto primitak vlasnika isti u oba slučaja. Međutim, ukoliko je kamatna stopa veća od 7% pojavile bi se razlike u neto dobiti vlasnika zbog porezno nepriznatih rashoda od kamata za iznos kamatne stope koja prelazi 7%.

Ukoliko je član društva inozemni porezni obveznik, tada su iz primjera 1 slijedeći izračuni:

Tablica 4 – vlasnik inozemni porezni obveznik

U ovom slučaju se više isplati financirati društvo kroz zajam, međutim poštujući porezne odredbe o kamata između povezanih osoba, te optimiziranjem kamatne stope i iznosa zajma moguća je postići još veće razlike u neto povratu sredstava vlasniku nakon plaćanja svih poreznih obveza.

Zaključak

Pri optimizaciji odnosa financiranja društva, kombinirajući kamatnu stopu zajma, točan odnos zajma i glavnice, te uzimajući u obzir profitabilnost imovine, porezni položaj članova društva i strukturu članova društva, te thin cap pravilo, moguće je postići veću stopu i neto iznos povrata na uložena sredstva na način da se smanji ukupni porezni teret do neto isplate vlasniku.

Pritom je jako važna stabilnost poreznih zakona i procjena poslovanja poduzeća kako ne bi došlo do potrebe za ponovnom optimizacijom ulaganja s poreznog aspekta.


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Komentari

Excel je postao neizostavan alat u poslovnim okruženjima diljem svijeta zbog svoje sposobnosti organizacije, analize i prezentacije podataka u raznolikim industrijama.

Komunikacija

Taj početni dojam nije uvijek najtočniji, ali ga je obično teško preokrenuti ili poništiti i često bude temelj za daljnji odnos između dvije osobe.

Lifestyle

Poradite na koncentraciji jer samim time ćete bolje raditi i osjećat ćete se zadovoljniji zbog rezultata. Evo nekoliko savjeta za bolju koncentraciju!

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.