Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Financije

Fininfo.hr donosi pregled najznačajnijih gospodarskih aktivnosti za treći kvartal 2022 godine.

Primjetan je negativan smjer hrvatskog gospodarstva što predstavlja potencijalnu uvertiru u usporavanje gospodarskih aktivnosti na nacionalnoj, a kada uzmemo u obzir trenutnu političku i ekonomsku situaciju u svijetu, vjerojatno i na globalnoj razini.

Osnovano je 6.866 novih subjekata (2% više nego u istom razdoblju prošle godine), a brisano je 4.259 (9% manje nego u istom razdoblju prošle godine) što daje razliku između osnovanih i brisanih subjekata od 2.607 (28% više nego u istom razdoblju prošle godine).

152 subjekta su ponovno započela s poslovanjem (10% manje nego u istom razdoblju prošle godine), a 241 subjekt je privremeno prestao s poslovanjem (10% manje nego u istom razdoblju prošle godine).

Javni natječaji

U promatranom razdoblju Elektronički oglasnik javne nabave objavio je:

 • 5.746 raspisanih javnih nabava (23% više nego u istom razdoblju prošle godine)
 • 6.630 sklopljenih javnih nabava (24% više nego u istom razdoblju prošle godine)
 • 65 raspisanih koncesija (8% manje nego u istom razdoblju prošle godine)
 • 55 sklopljenih koncesija (2% manje nego u istom razdoblju prošle godine)
 • 571 raspisanu jednostavnu nabavu (25% više nego u istom razdoblju prošle godine)
 • 464 sklopljene jednostavne nabave (31% više nego u istom razdoblju prošle godine)

Predstečajni i stečajni postupci

1.169 subjekata je ušlo u stečaj (7% manje nego u istom razdoblju prošle godine), a 70 u likvidaciju (11% više nego u istom razdoblju prošle godine). Ulaskom u stečaj smatra se trenutak kada subjekt promijeni status na matičnom registru iz prethodnog na „u stečaju“.

Otvorena su 22 nova predstečajna postupka (19% manje nego u istom razdoblju prošle godine), dok je 26 predstečajnih postupaka obustavljeno (21% manje nego u istom razdoblju prošle godine).

Stečajni i predstečajni postupci pokreću se prijedlogom za otvaranje stečajnog, odnosno predstečajnog postupka, te prethode samom ulasku u stečaj ili predstečaj. U trećem kvartalu 2022. pokrenuto je 2.375 stečajnih i predstečajnih postupaka (22% više nego u istom razdoblju prošle godine). Opadajući trend broja pokretanja predstečajnih i stečajnih postupaka te ulazaka u stečaj u prva 3 kvartala bio je prisutan od 2017. pa sve do 2020. godine. U 2021. godini dolazi do znatnog povećanja obje vrijednosti, vjerujemo u značajnoj mjeri kao posljedica zatvaranja većeg dijela gospodarstva uslijed pandemije koronavirusa, da bi u 2022. godini broj pokretanja pao u odnosu na 2021. godinu, međutim broj ulazaka u stečaj je i dalje rastao. U nastavku navodimo TOP 5 djelatnosti prema broju subjekata nad kojima se najčešće pokreće predstečajni ili stečajni postupak za treći kvartal 2021. i 2022. godine.

3. KVARTAL 2021.
DJELATNOSTBROJ SUBJEKATAPOSLOVNI PRIHOD (2020./2021)ZAPOSLENI (2020./2021)
Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića24735.982.536237
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima19948.034.468111
Gradnja zgrada16237.847.036196
Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima13637.455.963183
Specijalizirane građevinske djelatnosti13447.623.629125
Ostalo1.068624.996.0082.398
UKUPNO1.946831.939.6403.250

Izvor: Fininfo.hr

3. KVARTAL 2022.
DJELATNOSTBROJ SUBJEKATAPOSLOVNI PRIHOD (2020./2021)ZAPOSLENI (2020./2021)
Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića292101.522.251604
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima220265.928.200243
Gradnja zgrada207354.337.180404
Specijalizirane građevinske djelatnosti186102.201.153319
Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima181255.309.505421
Ostalo1.2891.875.765.0592.957
UKUPNO2.3752.955.063.3484.948

Izvor: Fininfo.hr

U trećem kvartalu 2021. i 2022. godine javljaju se iste djelatnosti u okviru TOP 5 djelatnosti u kojima posluju subjekti nad kojima se najčešće pokreće predstečajni ili stečajni postupak. U prosjeku 64% gore navedenih subjekata je predalo godišnje financijske izvještaje za 2020. ili 2021. godinu.

Subjekti nad kojima je pokrenut predstečajni ili stečajni postupak u trećem kvartalu 2022. godine i predali su financijske izvještaje za 2020. ili 2021. godinu, zapošljavali su ukupno 4.948 radnika (52% više nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine), a nešto više od 40% radnika zaposlenih u subjektima nad kojima je pokrenut predstečajni ili stečajni postupak, zaposleno je u navedenih TOP 5 djelatnosti.

Subjekti nad kojima je u trećem kvartalu 2022. godine pokrenut predstečajni ili stečajni postupak, prema financijskim izvještajima za 2020. ili 2021. godinu ostvarili su nešto manje od 3 mlrd. kn poslovnih prihoda (255% više nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine). Iz navedenog se može zaključiti kako se u trećem kvartalu 2022. predstečajni i stečajni postupci pokreću nad prihodovno i prema broju zaposlenika većim subjektima, nego u istom razdoblju 2021. godine.

Najveći porast broja subjekata nad kojima se pokreću stečajni i predstečajni postupci u trećem kvartalu 2022. u odnosu na treći kvartal 2021. dogodio se u sljedećim djelatnostima u okviru spomenutih TOP 5:

 1. Specijalizirane građevinske djelatnosti s rastom broja subjekata od 39%
 2. Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima s rastom broja subjekata od 33%
 3. Gradnja zgrada s rastom broja subjekata od 28%

Promatramo li porast pokretanja stečajnih i predstečajnih postupaka u trećem kvartalu 2022. u odnosu na treći kvartal 2021. temeljem poslovnog prihoda, najveći porast bilježi djelatnost gradnje zgrada (rast od 836%), a slijede trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (582%) te trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (454%). Kada promatramo navedeno temeljem broja zaposlenih, najveći porast vidljiv je kod djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (155%), specijaliziranih građevinskih djelatnosti (155%) te trgovine na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (130%).

Porezni dužnici

Ukupan iznos poreznog duga krajem trećeg kvartala 2022. godine iznosio je  2,51 mlrd. kn (3% manje nego u istom razdoblju prošle godine). U nastavku navodimo TOP 5 djelatnosti prema broju subjekata koji su bili porezni dužnici krajem trećeg kvartala 2021. i 2022. godine.

3. KVARTAL 2021.
DJELATNOSTBROJ SUBJEKATAPOSLOVNI PRIHOD (2021.)ZAPOSLENI (2021.)
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima241103.816.68760
Gradnja zgrada106103.321.91330
Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića8829.748.69262
Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima6715.425.16641
Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima664.209.6635
Ostalo553536.029.026790
UKUPNO1.121792.551.147988

Izvor: Fininfo.hr

3. KVARTAL 2022.
DJELATNOSTBROJ SUBJEKATAPOSLOVNI PRIHOD (2021.)ZAPOSLENI (2021.)
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima265166.249.583130
Gradnja zgrada116155.412.07752
Kopneni prijevoz i cjevovodni transport9123.187.80523
Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića7940.574.22672
Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima6915.140.79231
Ostalo553368.390.7541.370
UKUPNO1.173768.955.2371.678

Izvor: Fininfo.hr

U prosjeku 35% gore navedenih subjekata je predalo godišnje financijske izvještaje za 2021. godinu. Krajem trećeg kvartala 2022. godine bila su 1.173 subjekta s evidentiranim poreznim dugom (5% više nego u istom razdoblju prošle godine), a oni koji su predali GFI ostvarili su 769 mil. kn poslovnih prihoda (3% manje nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine) te su zapošljavali 1.678 radnika (70% više nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine). U prosjeku je krajem oba razdoblja 52% subjekata s evidentiranim poreznim dugom poslovalo u navedenih TOP 5 djelatnosti.

Neisplatitelji plaća

Krajem trećeg kvartala 2022. godine bila su 2.304 subjekta s evidentiranom neisplatom plaća (10% više nego u istom razdoblju prošle godine). U nastavku navodimo TOP 5 djelatnosti prema broju subjekata koji su bili neisplatitelji plaća krajem trećeg kvartala 2021. i 2022. godine.

3. KVARTAL 2021.
DJELATNOSTBROJ SUBJEKATAPOSLOVNI PRIHOD (2021.)ZAPOSLENI (2021.)
Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića200140.552.566246
Specijalizirane građevinske djelatnosti19697.255.198350
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima18738.500.634210
Gradnja zgrada18435.900.224225
Kopneni prijevoz i cjevovodni transport15143.940.549170
Ostalo1.172425.659.1551.762
UKUPNO2.090781.808.3262.963

Izvor: Fininfo.hr

3. KVARTAL 2022.
DJELATNOSTBROJ SUBJEKATAPOSLOVNI PRIHOD (2021.)ZAPOSLENI (2021.)
Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića23782.780.864493
Specijalizirane građevinske djelatnosti20977.538.940381
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima186150.069.402330
Gradnja zgrada181145.274.027567
Kopneni prijevoz i cjevovodni transport17961.522.773388
Ostalo1.312868.982.7504.049
UKUPNO2.3041.386.168.7566.208

Izvor: Fininfo.hr

U prosjeku 83% gore navedenih subjekata je predalo godišnje financijske izvještaje za 2021. godinu. Subjekti neisplatitelji plaća krajem trećeg kvartala 2022. godine koji su predali financijske izvještaje, ostvarili su 1,39 mlrd. kn poslovnih prihoda (77% više nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine) te su zapošljavali 6.208 radnika (110% više nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine). U prosjeku je krajem oba razdoblja 43% subjekata s evidentiranom neisplatom plaća poslovalo u navedenih TOP 5 djelatnosti.

Analizirani podaci u kategorijama subjekata povezanih s predstečajnim i stečajnim postupcima te subjekata poreznih dužnika i neisplatitelja plaća, indiciraju da se stanje gospodarstva pogoršava u trećem kvartalu 2022. u odnosu na 2021. Naime, pokrenuto je preko 20% više predstečajnih i stečajnih postupaka. Nadalje, kada promatramo kumulativ prva 3 kvartala i subjekte koji su predali GFI za 2020. ili 2021. godinu, dolazimo do zaključka da su u tom razdoblju 2022. godine predstečajni i stečajni postupci pokrenuti nad subjektima koji su ostvarili 7,8 mlrd. kn poslovnog prihoda te su zapošljavali 12.311 radnika. To je povećanje od preko 150% s aspekta poslovnih prihoda te preko 25% kada promatramo broj zaposlenih. Krajem trećeg kvartala 2022. javilo se više subjekata poreznih dužnika i neisplatitelja plaća nego u istom razdoblju prošle godine, a ti subjekti su zapošljavali znatno više radnika nego u istom razdoblju prošle godine. Ovakvi podaci ukazuju na negativan smjer hrvatskog gospodarstva te predstavljaju potencijalnu uvertiru u usporavanje gospodarskih aktivnosti na nacionalnoj, a kada uzmemo u obzir trenutnu političku i ekonomsku situaciju u svijetu, vjerojatno i na globalnoj razini.

Najistaknutije promjene osoba u subjektima

 Na pozicije u pravnim subjektima (npr. osnivači, uprava, nadzorni odbor) ušlo je 13.118 (6% manje nego u istom razdoblju prošle godine), a izašlo je 9.720 osoba (15% manje nego u istom razdoblju prošle godine). Navodimo najistaknutije subjekte i promjene u njima:

 • Osoba Ivo Ivančić ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću INA, d.d.
 • Osoba DANIEL DARIUS DENIS DAUB izašla je s pozicije član uprave u poduzeću HT d.d.
 • Osoba Matija Kovačević ušla je na poziciju član uprave u poduzeću HT d.d.
 • Osoba Marijana Bačić ušla je na poziciju član uprave u poduzeću HT d.d.
 • Osoba Hubert Puech Pays d’Alissac izašla je s pozicije predsjednik nadzornog odbora u poduzeću PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 • Osoba Michał Stanisław Nitka ušla je na poziciju predsjednik nadzornog odbora u poduzeću PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 • Osoba JIŘÍ DVORJANČANSKÝ izašla je s pozicije direktor u poduzeću A1 Hrvatska d.o.o.
 • Osoba GORAN ANGJELESKI ušla je na poziciju član uprave u poduzeću A1 Hrvatska d.o.o.
 • Osoba JIŘÍ DVORJANČANSKÝ ušla je na poziciju predsjednik uprave u poduzeću A1 Hrvatska d.o.o.
 • Osoba Antun Štabi izašla je s pozicije predsjednik nadzornog odbora u poduzeću VINDIJA d.d. Varaždin.
 • Osoba Marta Golub izašla je s pozicije zamjenik predsjednika nadzornog odbora u poduzeću VINDIJA d.d. Varaždin.
 • Osoba Antun Štabi ušla je na poziciju zamjenik predsjednika nadzornog odbora u poduzeću VINDIJA d.d. Varaždin.
 • Osoba Zvonimir Buterin ušla je na poziciju predsjednik nadzornog odbora u poduzeću VINDIJA d.d. Varaždin.
 • Osoba Boris Huzjan izašla je s pozicije predsjednik uprave u poduzeću Hrvatske autoceste d.o.o.
 • Osoba Stjepan Baranašić izašla je s pozicije član uprave u poduzeću Hrvatske autoceste d.o.o.
 • Osoba Boris Huzjan ušla je na poziciju direktor u poduzeću Hrvatske autoceste d.o.o.
 • Osoba Ivan Ostojić izašla je s pozicije član nadzornog odbora u poduzeću PODRAVKA d.d.
 • Osoba Damir Grbavac ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću PODRAVKA d.d.
 • Osoba Ivan Ostojić ušla je na poziciju član uprave u poduzeću PODRAVKA d.d.
 • Osoba Dajana Milodanović izašla je s pozicije član nadzornog odbora u poduzeću PODRAVKA d.d.
 • Osoba Luka Burilović izašla je s pozicije zamjenik predsjednika nadzornog odbora u poduzeću PODRAVKA d.d.
 • Osoba Damir Felak ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću PODRAVKA d.d.
 • Osoba Luka Burilović ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću PODRAVKA d.d.


Pročitajte još:

Lifestyle

Postoje određene navike i osobine koje svi vrhunski vođe imaju, od kojih je Inc.com izabrao 12 najbitnijih.

Lifestyle

Vi ste odgovorni za sebe i morate odlučiti kako ćete živjeti, jer ako nećete vi tada će to učiniti netko drugi za vas.

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Lifestyle

Uspješni ljudi znaju iskoristiti svoje vrijeme i ustaju rano. Ne zato što to rade svi uspješni ljudi, nego zato što je to mudro.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.