Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Energetika

Grafički prikaz tradicionalnih i obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj!

U prošloj kolumni navedeno je osam najvažnijih izvora obnovljive energije – energija vjetra, biomase, geotermalna energija, solarna fotonaponska energija, koncentrirajuće solarne elektrane, solarno grijanje, geotermalno i grijanje biomasom te energija biogoriva. Nastavak kolumne donosi grafički i slikovni pregled udjela pojedinih energija u RH te količinu proizvedene energije od 2009. godine…

U prošloj kolumni navedeno je osam najvažnijih izvora obnovljive energije - energija vjetra, biomase, geotermalna energija, solarna fotonaponska energija, koncentrirajuće solarne elektrane, solarno grijanje, geotermalno i grijanje biomasom te energija biogoriva. Nastavak kolumne donosi grafički i slikovni pregled udjela pojedinih energija u RH te količinu proizvedene energije od 2009. godine...

Prethodna kolumna

Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče (NN 8/2011) planirano je da do 31. prosinca 2020. godine minimalni udio električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije čija se proizvodnja potiče, iznosi 13,6 % u ukupnoj neposrednoj potrošnji električne energije. Svu električnu energiju koju proizvedu povlašteni proizvođači električne energije iz postrojenja koja koriste OIEK a čija se proizvodnja potiče, otkupljuje operator tržišta, odnosno preuzima svaki pojedini opskrbljivač na način i pod uvjetima propisanim Uredbom.

Do 2030. nafta i plin postaju manjinski izvori

U razdoblju do 2030. godine udio fosilnih goriva postupno će se smanjivati tako da će prirodni plin i sirova nafta zajedno sudjelovati s približno 25 posto. Preostale tri četvrtine proizvodnje primarne energije činit će obnovljivi izvori energije pri čemu će udio vodnih snaga iznositi oko 32 posto, udio ogrjevnog drva i biomase 19,6 posto, a udio ostalih obnovljivih izvora 23,6 posto.

Također je u skladu s Direktivom 2001/77/EZ pripremljen Akcijski plan za obnovljive izvore energije do 2020. godine kojeg je Republika Hrvatska bila dužna izraditi u okviru pregovora u poglavlju 15. – Energetika.

Slika . Udjeli u proizvodnji primarne energije 2009. i 2030. godine

Izvor: Energija u Hrvatskoj. Godišnji energetski pregled, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2011.

Slika . Instalirani kapaciteti za proizvodnju toplinske energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj

* geotermalna toplinska energija za grijanje prostora

** uključujući i geotermalnu toplinsku energiju za grijanje tople vode za kupanje

Izvor: Energija u Hrvatskoj. Godišnji energetski pregled, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2011.

Tablica 1. Proizvodnja električne energije iz OIE u Hrvatskoj 2009. godine

Izvor: Energija u Hrvatskoj. Godišnji energetski pregled, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2011.

U 2009. godini je proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora činila 1,4 posto ukupne proizvodnje, uz izuzetak velikih hidroelektrana.

Slika . Proizvodnja električne energije iz OIE u Hrvatskoj u odnosu na cilj u 2010. godini


Napisao

Pročitajte još:

Ekonomija

Ma kako sposobni bili jednostavno trebate djelatnike, ali i oni trebaju vas. S pravim timom možete stvoriti mrežu poslovnih veza s kojim ćete lude...

Komunikacija

Jeste li nekada imali osjećaj da ste donijeli neku odluku ili postupili protiv svoje volje pod utjecajem ponašanja ili riječi nekog drugoga, a samo...

Ljudski resursi

Možda se čini očiglednim, ali većina ljudi koji brzo (i često) budu unaprijeđeni dobri su u onome što rade.

Lifestyle

Je li moguće ostati pozitivan kada se svakodnevno suočavate s negativnim iskustvom?

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.