Imate dobar projekt? Izračunajte isplativost investicije u tri koraka!

Imate dobar projekt? Izračunajte isplativost investicije u tri koraka!

Osnovni pokazatelji isplativosti ulaganja

1. razdoblje povrata investicije pokazuje za koliko se godina vraća početna investicija. Projekt je bolji što je razdoblje povrata investicije kraće. To je najjednostavnija metoda koja previđa vremensku vrijednost novca. Naime, kuna koju već imamo u džepu i kuna koju ćemo steći za godinu-dvije ili pet nemaju istu vrijednost. Kao što se kaže, vrijeme je novac.

2. neto sadašnja vrijednost projekta uzima u obzir vremensku vrijednost novca. Naime, projekt će nakon početnog ulaganja stvarati i druge novčane primitke i izdatke (dodatna ulaganja, prihode, rashode itd.).

Da bismo realno usporedili sve financijske pluseve i minuse projekta, trebamo njihovu vrijednost svesti na današnji dan. To se čini korištenjem diskontne stope koja je jednaka kamatnoj stopi za kredite za takav ili slične investicijske projekte. Tako se dobiva neto sadašnja vrijednost projekta. Što je sadašnja vrijednost veća, investicija je bolja.

Projekt je prihvatljiv ako je njegova neto sadašnja vrijednost pozitivna ili jednaka nuli, a neprihvatljiv ako je negativna. Ako se želi usporediti nekoliko ulaganja različite veličine, isplativost se uspoređuje tako da se sadašnje vrijednosti dijele s visinom ulaganja.

3. interna stopa rentabilnosti projekta jest diskontna stopa koja neto sadašnju vrijednost projekta svodi na nulu. To je ujedno i najviša kamatna stopa uz koju se može uzeti kredit a da projekt ipak bude isplativ. Ako se ulaganje financira kreditom koji ima veću kamatnu stopu nego što je interna stopa rentabilnosti, projekt je neisplativ. Ako se uspoređuju različiti projekti, bolji je onaj s većom internom stopom rentabilnosti.

Budući da svaka od tih metoda ima prednosti i nedostatke, pri ocjeni isplativosti projekta najbolje ih je kombinirati. Tako se dobiva najkompletnija ocjena isplativosti projekta.

Podijeli

Odgovori

Top