Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

JOPPD obrazac – zamjena za 6 obrazaca koji se trenutno koriste

U posljednje vrijeme, jedna od aktualnijih tema je i JOPPD obrazac, te primjena istog u praksi. U nastavku Vas nećemo zagnjaviti sa bezbroj detalja već ćemo Vas usmjeriti na bitne pojedinosti koje trebate znati o JOPPD obrascu i što on „nosi sa sobom“.

U posljednje vrijeme, jedna od aktualnijih tema je i JOPPD obrazac, te primjena istog u praksi. U nastavku Vas nećemo zagnjaviti sa bezbroj detalja već ćemo Vas usmjeriti na bitne pojedinosti koje trebate znati o JOPPD obrascu i što on „nosi sa sobom“.

Kao što je vjerojatno većini poznato, JOPPD obrazac objedinit će podatke koji su se do sada dostavljali u više propisanih obrazaca. Drugim riječima, JOPPD obrazac će zamijeniti obrasce: ID, IDD, ID-1, IDD-1 , IP i R-Sm.

Obveznici predaje obrasca

Obveznici dostave obrazaca su isplatitelji primitaka i/ili sami porezni obveznici, te obveznici obračunavanja doprinosa.

Obveznici koji obračunavaju doprinose koji prema Zakonu o doprinosima imaju obvezu Poreznoj upravi dostavljati izvješća o vrsti, iznosu obveze doprinosa, osnovici, osiguranicima koji koriste određena prava iz osiguranja prema posebnim propisima.

Tuzemni isplatitelji primitaka koje isplaćuju nerezidentima i/ili izaslanim radnicima, bez obzira na to tko prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (ugovor) ima pravo oporezivanja tog primitka, predaju JOPPD obrazac.

Rokovi predaje obrazaca

a) Oporezivi primici (plaće, mirovine, drugi dohodak, dohodak od kapitala, osiguranja i imovinskih prava)

JOPPD obrazac dostavlja se Poreznoj upravi na dan isplate primitka ili najkasnije slijedeći radni dan. Nadalje, predaje se na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa ako nema isplate primitka, odnosno na dan kada se ti doprinosi obvezno obračunavaju i uplaćuju sukladno posebnim propisima, uz određene izuzetke propisane Pravilnikom o porezu na dohodak.

b) Neoporezivi primici (prijevozni troškovi, dnevnice i sl.)

U promatranom slučaju, JOPPD obrazac se dostavlja u Poreznu upravu do 15. u mjesecu za prethodi mjesec.

Način predaje obrasca

Obrazac je moguće predati na dva načina:

1. ePorezna – u pravilu u elektroničkom obliku

2. U papirnatom obliku – iznimno kada ga dostavlja isplatitelj primitka, obveznik obračunavanja doprinosa ili sam porezni obveznik koji će iskazati podatak za 3 ili manje fizičkih osoba i uz uvjet da nije prema drugom propisu obvezan koristiti sustav ePorezne (npr. obveznici PDV-a obvezno koriste ePoreznu).

Dodatno

Kod podnošenja obrazaca predviđene su formalne, matematičke i logičke, te upozoravajuće kontrole.

Zbog navedenih kontrola, skrećemo Vam pažnju na usklađivanje internih evidencije za svakog primatelja primitka s evidencijama Porezne uprave, MUP-a, Regosa, HZZO-a i HZMO-a (podaci o osobnim odbicima, prebivalištu/boravištu i sl.), a sve u svrhu uklanjanja eventualnih netočnosti i nelogičnosti u smislu zadovoljenja svih kontrola koje su prethodno navedene.

Napomena: JOPPD obrazac će se koristiti i za sve isplate nakon 1.1.2014., neovisno o tome kada su nastale.

Zaključak

Zadnjih nekoliko mjeseci svjedoci smo raznim promjenama Zakona i Pravilnika, a pogotovo onih koji se tiču poreza, odnosno načinu oporezivanja te načina prijavljivanja porezne obveze. Smatramo da je uvijek dobro „pozdraviti“ dobru promjenu. Iako će u početku prelazak na JOPPD obrazac vjerojatno biti pomalo konfuzan, mišljenja smo da će, kada se obveznici „naviknu“ na popunjavanje istog, cijela priča oko JOPPD obrasca imati pozitivne učinke na kvalitetnije i transparentnije prikupljanje i oporezivanje dohotka.


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Komentari

Excel je postao neizostavan alat u poslovnim okruženjima diljem svijeta zbog svoje sposobnosti organizacije, analize i prezentacije podataka u raznolikim industrijama.

Komunikacija

Taj početni dojam nije uvijek najtočniji, ali ga je obično teško preokrenuti ili poništiti i često bude temelj za daljnji odnos između dvije osobe.

Lifestyle

Poradite na koncentraciji jer samim time ćete bolje raditi i osjećat ćete se zadovoljniji zbog rezultata. Evo nekoliko savjeta za bolju koncentraciju!

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.