Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

JOPPD obrazac – zamjena za 6 obrazaca koji se trenutno koriste

U posljednje vrijeme, jedna od aktualnijih tema je i JOPPD obrazac, te primjena istog u praksi. U nastavku Vas nećemo zagnjaviti sa bezbroj detalja već ćemo Vas usmjeriti na bitne pojedinosti koje trebate znati o JOPPD obrascu i što on „nosi sa sobom“.

U posljednje vrijeme, jedna od aktualnijih tema je i JOPPD obrazac, te primjena istog u praksi. U nastavku Vas nećemo zagnjaviti sa bezbroj detalja već ćemo Vas usmjeriti na bitne pojedinosti koje trebate znati o JOPPD obrascu i što on „nosi sa sobom“.

Kao što je vjerojatno većini poznato, JOPPD obrazac objedinit će podatke koji su se do sada dostavljali u više propisanih obrazaca. Drugim riječima, JOPPD obrazac će zamijeniti obrasce: ID, IDD, ID-1, IDD-1 , IP i R-Sm.

Obveznici predaje obrasca

Obveznici dostave obrazaca su isplatitelji primitaka i/ili sami porezni obveznici, te obveznici obračunavanja doprinosa.

Obveznici koji obračunavaju doprinose koji prema Zakonu o doprinosima imaju obvezu Poreznoj upravi dostavljati izvješća o vrsti, iznosu obveze doprinosa, osnovici, osiguranicima koji koriste određena prava iz osiguranja prema posebnim propisima.

Tuzemni isplatitelji primitaka koje isplaćuju nerezidentima i/ili izaslanim radnicima, bez obzira na to tko prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (ugovor) ima pravo oporezivanja tog primitka, predaju JOPPD obrazac.

Rokovi predaje obrazaca

a) Oporezivi primici (plaće, mirovine, drugi dohodak, dohodak od kapitala, osiguranja i imovinskih prava)

JOPPD obrazac dostavlja se Poreznoj upravi na dan isplate primitka ili najkasnije slijedeći radni dan. Nadalje, predaje se na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa ako nema isplate primitka, odnosno na dan kada se ti doprinosi obvezno obračunavaju i uplaćuju sukladno posebnim propisima, uz određene izuzetke propisane Pravilnikom o porezu na dohodak.

b) Neoporezivi primici (prijevozni troškovi, dnevnice i sl.)

U promatranom slučaju, JOPPD obrazac se dostavlja u Poreznu upravu do 15. u mjesecu za prethodi mjesec.

Način predaje obrasca

Obrazac je moguće predati na dva načina:

1. ePorezna – u pravilu u elektroničkom obliku

2. U papirnatom obliku – iznimno kada ga dostavlja isplatitelj primitka, obveznik obračunavanja doprinosa ili sam porezni obveznik koji će iskazati podatak za 3 ili manje fizičkih osoba i uz uvjet da nije prema drugom propisu obvezan koristiti sustav ePorezne (npr. obveznici PDV-a obvezno koriste ePoreznu).

Dodatno

Kod podnošenja obrazaca predviđene su formalne, matematičke i logičke, te upozoravajuće kontrole.

Zbog navedenih kontrola, skrećemo Vam pažnju na usklađivanje internih evidencije za svakog primatelja primitka s evidencijama Porezne uprave, MUP-a, Regosa, HZZO-a i HZMO-a (podaci o osobnim odbicima, prebivalištu/boravištu i sl.), a sve u svrhu uklanjanja eventualnih netočnosti i nelogičnosti u smislu zadovoljenja svih kontrola koje su prethodno navedene.

Napomena: JOPPD obrazac će se koristiti i za sve isplate nakon 1.1.2014., neovisno o tome kada su nastale.

Zaključak

Zadnjih nekoliko mjeseci svjedoci smo raznim promjenama Zakona i Pravilnika, a pogotovo onih koji se tiču poreza, odnosno načinu oporezivanja te načina prijavljivanja porezne obveze. Smatramo da je uvijek dobro „pozdraviti“ dobru promjenu. Iako će u početku prelazak na JOPPD obrazac vjerojatno biti pomalo konfuzan, mišljenja smo da će, kada se obveznici „naviknu“ na popunjavanje istog, cijela priča oko JOPPD obrasca imati pozitivne učinke na kvalitetnije i transparentnije prikupljanje i oporezivanje dohotka.


Napisao

Pročitajte još:

Ekonomija

Bilo da želite uvesti neke promjene u svoju firmu ili tek razmišljate o njenu osnivanju, kao prvo morate imati konkretnu viziju.

Financije

Postoji dobar način zaštite imovine u doba recesije pomoću kojeg se svatko može pripremiti na vrijeme te od recesije možda i zaraditi, tvrdi Josip...

Lifestyle

Koncentracija je, najjednostavnije rečeno, sposobnost osobe da usredotoči misli u jednom smjeru na duže vrijeme, bez da je ometaju ostali signali iz okoline. Nemogućnost...

Komunikacija

Jeste li nekada imali osjećaj da ste donijeli neku odluku ili postupili protiv svoje volje pod utjecajem ponašanja ili riječi nekog drugoga, a samo...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.