Kako steći osnovne vještine za prijavu poticaja?

investicije

Hrvatska gospodarska komora- Komora Zagreb poziva vas na seminar koji će se održati u Zagrebu 24. veljače 2015. (utorak) od 9.00 do 15.30 sati na adresi Komore Zagreb pod nazivom ” Kako iskoristiti poticaje koje pruža  Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja”.

Cilj ovog praktičnog treninga jest upoznati polaznike s mogućnostima koje propisuje Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja te ih naučiti kako da prijave i ostvare poticaje kod vlastitih investicija koje poduzimaju, a sve to na temelju konkretnih primjera.

Seminar je namijenjen malim, srednjim i velikim poduzetnicima koji se žele upoznati s mogućnostima koje pruža zakon o poticanju investicija i koji eventualno planiraju poduzeti neku vlastitu investiciju pa ih zanima postoje li neki poticaji koje pri tome mogu koristiti.

Nakon seminara polaznici/ce će steći osnovne vještine za prijavu poticaja koje mogu iskoristiti prilikom ulaganja i provedbe vlastitih investicijskih projekata.

Cijena seminara iznosi 690,00 kn po osobi. Na cijenu se ne obračunava PDV. Cijena uključuje seminar, sve materijale, individualno savjetovanje na seminaru, te 20% popusta na sve usluge tvrtke Eurho Consulting u periodu od 12 mjeseci. Za polaznike seminara osigurani su materijali sa seminara. Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o pohađanju seminara.

Kako biste osigurali svoje mjesto na seminaru, ispunite prijavnicu i nakon primljenog predračuna potrebno je uplatiti navedeni iznos na račun IBAN HR4723600001102368052, uz opis plaćanja „Za seminar uz poziv na broj predračuna“.

Dokaz o uplaćenoj kotizaciji i prijavnicu pošaljite e-mail-om na info i[email protected].

HGK- Komora Zagreb

 

Podijeli

Odgovori

Top