Koje su posljedice povrede poslovne tajne?

Poslovna tajna definirana je Zakonom o zaštiti tajnosti podataka kojeg je zamijenio Zakon o tajnosti podataka, izuzev odredaba glave 8. i 9. To su povjerljivi podaci čije nedopušteno otkrivanje može prouzročiti štetne posljedice trgovačkom društvu, ustanovi ili drugoj pravnoj osobi.

Poslodavac može posebnim općim aktom odrediti koji podaci se smatraju poslovnom tajnom te otkrivanje poslovne tajne daje opravdan razlog poslodavcu za izvanredan otkaz zaposlenika. Ugovor o radu može sadržati točke koje obvezuju zaposlenika na tajnost podataka koje je saznao prilikom izvršenja rada te se može obvezati da prilikom isteka ugovora preda svoju dokumentaciju i prikupljene podatke poslodavcu.

Članak 262. Kaznenog zakona određuje kazne za odavanje poslovne tajne: „Tko neovlašteno drugome priopći, preda ili na drugi način učini pristupačnim podatke koji su poslovna tajna, kao i tko pribavlja takve podatke s ciljem da ih preda neovlaštenoj osobi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.“

Autor: Dorotea Jazvić za kadrovi.hr

Podijeli

Odgovori

Top