Kontni plan prema propisanom Jedinstvenom okvirnom kontnom planu za poduzetnike

U skladu sa Zakonom o računovodstvu, Odbor za standarde financijskog izvještavanja je u Nar. nov. br., 75 /16 objavio Jedinstveni okvirni, odnosno propisani kontni plan, koji su od 1.1.2017. dužni primijeniti svi poduzetnici (osim onih čije je poslovanje uređeno posebnim propisima i koji primjenjuju kontni plan koji za njih propisuju nadzorna tijela ovlaštena za nadzor njihovog poslovanja).

Propisani kontni plan obuhvaća razrede i skupine konta te sintetička (troznamenkasta) konta, koja se prema potrebi svakog pojedinog poduzetnika mogu dodatno analitički raščlaniti.

TEB je analitički razradio propisani kontni plan koji se može besplatno preuzeti:

u PDF formatu

u Excel formatu

 

Podijeli

Odgovori

Top