Linić: Samostalni prihodi sveučilišta neće u ovom trenutku ići u državnu riznicu [VIDEO]

Linić: Samostalni prihodi sveučilišta neće u ovom trenutku ići u državnu riznicu [VIDEO]

Ministar Linić tako je danas ispred Banskih dvora, odgovarajući na novinarska pitanja, povukao svoju raniju najavu zbog koje je jučer održana i izvanredna sjednica Rektorskoga zbora.

Novinari su ga pitali hoće li tih 1,6 milijardi kuna ući u državni proračun, a Linić odgovara: “Ne, neće ući jer je se odustalo od toga s obzirom na galamu koju stvara sveučilište”.

Takvo ponašanje Linić smatra “jako neodgovornim” ističući da sveučilišta imaju autonomiju, no, naglašava, kada je u pitanju financiranje, dužni su se ponašati kao svaki korisnik državnog proračuna.

“Neka pročitaju revizijske nalaze, jer revizija inzistira da se svi vlastiti prihodi moraju provesti kroz proračun, tako da nadležni ministar može kontrolirati način trošenja”, poručuje ministar financija.

Upozorava pritom da se iz provedenih revizija svakog sveučilišta, veleučilišta i fakulteta, vidi da “revizija daje negativne ocjene jer se razbacuju novci u plaće, nekontrolirane troškove, dnevnice, a ne ono za što su ta sredstva dužni koristiti”.

“Evidentno je da mnogi ne poznaju hrvatske propise, a kad je to akademska zajednica, onda je to jako loše”, smatra Linić.

Ponavlja da je riječ o 1,6 milijardi kuna koje su se prošle godine nezakonito, nenamjenski trošile za visoke materijalne rashode, a mogle su se koristiti za druge potrebe u obrazovanju.

“Ovogodišnji prihodi će se sada itekako ozbiljno kontrolirati kako se troše. Prije ili poslije to će se morati učiniti jer je to zahtjev državne revizije. To bi trebalo biti riješeno zakonom o izvršenju državnog proračuna i nema nikakve veze s autonomijom sveučilišta”, zaključio je.

[infopunkt 7860 2]

Podijeli

Odgovori

Top