Može li se skratiti rok povrata PDV-a?

Može li se skratiti rok povrata PDV-a?

Nove porezne promjene koje su trebale pojednostaviti stvari prouzrokovale su dodatno poduzetničkog nesnalaženje i zbunjenost. U novom broju Lidera poduzetnici su bili potaknuti da postave pitanje koja ih muče kako bi od porezne uprave i stručnjaka mogli dobiti odgovor. Prema pitanjima koje su poduzetnici postavljali vidljivo je da ih muče nejasnoće oko nekoliko istih stvari: u vezi s PDV-om, oporezivanjem dobiti, isplatom doprinosa, a muči ih i jednakost svih tvrtki pred zakonom. Ovdje ćemo izdvojiti jedno od pitanja i odgovor, a ostala pitanja i odgovore možete pronaći u novom broju Lidera.

Može li se skratiti rok povrata PDV-a?

– Člankom 21. Zakona o PDV-u propisano je da porezni obveznik koji u obračunskom razdoblju ima pravo na odbitak pretporeza čiji je iznos veći od njegove porezne obveze ima pravo na povrat te razlike, a PU obvezan je vratiti tu razliku u roku 30 dana od dana predaje prijave.

Napominjemo da Direktivom 2006/112/EZ, s kojom se Zakon o PDV-u mora uskladiti u postupku ulaska Hrvatske u EU, nije propisan poseban rok u kojem države članice moraju  poreznim obveznicima vratiti PDV, već je člankom 183. Direktive propisano ako za neko razdoblje iznos odbitka premašuje iznos PDV-a koji treba platiti države članice mogu, prema uvjetima koje odrede, ili vratiti ili prenijeti višak plaćenog poreza u iduće razdoblje.

Napominjemo da porezni obveznici moraju obračunani i prijavljeni PDV platiti do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po proteku obračunskog razdoblja na koje se ta obveza odnosi te je na taj način rok za povrat PDV-a doveden u ravnotežu s rokom za uplatu PDV-a.

Podijeli

Odgovori

Top