Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Računovodstvo i financije

Najčešća pitanja za odvjetnike – porezni tretman slobodnih zanimanja

Sukladno čl.18.st.2.toč.1.Zakona o porezu na dohodak kao i čl.21.Pravilnika o porezu na dohodak, samostalno obavljanje odvjetničke djelatnosti smatra se slobodnim zanimanjem. Ostvareni dohodak od djelatnosti slobodnog zanimanja odvjetnika oporezuje se na isti način kao i dohodak ostvaren od obrtničke djelatnosti, a to znači, kao razlika između naplaćenih poslovnih primitaka i plaćenih porezno dopuštenih poslovnih izdataka (načelo blagajne)nastalih u poreznom razdoblju, a sve to na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga…

Sukladno čl.18.st.2.toč.1.Zakona o porezu na dohodak kao i čl.21.Pravilnika o porezu na dohodak, samostalno obavljanje odvjetničke djelatnosti smatra se slobodnim zanimanjem. Ostvareni dohodak od djelatnosti slobodnog zanimanja odvjetnika oporezuje se na isti način kao i dohodak ostvaren od obrtničke djelatnosti, a to znači, kao razlika između naplaćenih poslovnih primitaka i plaćenih porezno dopuštenih poslovnih izdataka (načelo blagajne)nastalih u poreznom razdoblju, a sve to na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga...

Odvjetnici mogu djelatnost slobodnog zanimanja obavljati kao porezni obveznici – pojedinci ili kao su-poduzetnici. Ako obavljaju djelatnost kao su-poduzetnici, tada više osoba ostvaruje zajednički dohodak. Dohodak ostvaren obavljanjem samostalne zajedničke djelatnosti ostvaruje se kao jedinstveni dohodak, a podjela zajedničkog ostvarenog dohotka obavlja se na temelju Ugovora o zajedničkom poslovanju kojeg međusobno zaključuju su-poduzetnici. U slučaju da Ugovor nije zaključen, dohodak se raspoređuje na jednake dijelove.

Granica na 85.ooo kn

Ako odvjetnik u kalendarskoj godini ostvari ukupan promet oporezivih isporuka (a ne samo naplaćenih primitaka!) veći od 85.000,00 kn, tada od 01.01. on postaje i obveznik PDV-a. U primitke ukupne veličine 85.000,00 kn ne ulaze prolazne stavke to jest sredstva koja odvjetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe. Takvo određenje definirano je u čl.8.,st.1.Zakona o PDV-u. Ako odvjetnik u prethodnoj godini izvrši isporuke (uključujući i PDV) veće od 300.000,00 kn, tada ulazi u obračun mjesečne porezne obveze.

Odvjetnici, obavljajući djelatnost slobodnog zanimanja, često su u situaciji da se na njihov žiro- račun uplaćuju sredstva po rješenju suda, a na ime odštete za njihove stranke kao i svote nagrade za njihov rad. U ovom slučaju na njihov račun uplaćuju se sredstva koja predstavljaju njihov primitak i primitak njihovog klijenta. Pri tome su odvjetnici obvezni isplatiti svojim klijentima njihov iznos odštete uz potpisanu potvrdu da su isti novac stvarno i primili. Česta je situacija i da na žiro-račun odvjetnika bude dva puta izvršena uplata sredstava za klijenta, pri čemu jednom uplatu izvrši tuženik, a drugi puta dužnik. U tom slučaju novac je potrebno vratiti tuženom.

Zakonski okvir

Zakonom o porezu na dohodak u čl.12., toč.7.definirao je da primici i izdaci, koji su nastali u ime i za račun drugog, nisu primici niti izdaci te ne utječu na visinu dohotka jer se radi o prolaznim stavkama. Slijedom toga razvidno je da sredstva koja se uplaćuju na žiro-račun, kao i sredstva koja se isplaćuju, ne povećavaju niti ne smanjuju osnovicu za obračun poreza na dohodak. Takve uplate i isplate su dakle porezno neutralne i ne iskazujemo ih u KPI (knjiga primitaka i izdataka).

Krajem godine, a prilikom obrade porezne prijave, Porezna uprava uspoređuje iskazane promete u pregledu primitaka i izdataka sa priljevom na žiro-račun. Iz tih razloga prolazne stavke nužno je jasno evidentirati. Poslovnim primicima smatraju se nagrade koje odvjetnici naplate za svoj rad, a za koju su obvezni izdati račun te se ti računi iskazuju u KPI.

Kada se izdaje R2?

Odvjetnici, kao i ostali poduzetnici koji obavljaju samostalnu djelatnost, za svoj rad obvezni su izdati račun u dva primjerka od kojih jedan uručuju kupcu (klijentu), a drugi služi kao knjigovodstvena isprava za evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama. Odvjetnik koji je u sustavu PDV-a ispostavlja drugom poduzetniku ili pravnoj osobi račun sa oznakom R-2 i sa svim elementima iz čl.15.st.3 Zakona o PDV-u. Ako se usluga naplaćuje od građana izdaje se gotovinski račun sa elementima iz čl.15.st.6.

Ukoliko odvjetnik obavi uslugu za stranca ili inozemnog poduzetnika, odvjetnička usluga oslobođena je PDV-a sukladno čl.5.ičl.6.,toč.3.Zakona o PDV-u iz razloga što se odvjetničke usluge oporezuju prema načelu sjedišta primatelja usluge.

Važno je naglasiti i da odvjetnici nisu članovi Hrvatske obrtničke komore, već imaju svoje izdvojene nadležne komore plaćaju članarinu.


Napisao

Pročitajte još:

Ekonomija

Bilo da želite uvesti neke promjene u svoju firmu ili tek razmišljate o njenu osnivanju, kao prvo morate imati konkretnu viziju.

Financije

Postoji dobar način zaštite imovine u doba recesije pomoću kojeg se svatko može pripremiti na vrijeme te od recesije možda i zaraditi, tvrdi Josip...

Komunikacija

Jeste li nekada imali osjećaj da ste donijeli neku odluku ili postupili protiv svoje volje pod utjecajem ponašanja ili riječi nekog drugoga, a samo...

Lifestyle

Što su o inspiraciji rekli pisci, pjesnici, skadatelji...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.