Naknada za odvojeni život

Naknada za odvojeni život od obitelji isplaćuje se radniku za vrijeme provedeno na radu, ako je mjesto rada različito od mjesta gdje stanuje radnik. U smislu naknade za odvojeni život od obitelji, obitelji se smatraju: bračni drug, djeca, posvojenici, pastorci i štićenici, ako su prijavljeni na istoj adresi stanovanja kao i radnik.

Porezni položaj naknada za odvojeni život je definiran Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak, a neoporezivi iznos koji se može radniku isplatiti kao naknada za odvojeni život od obitelji je do 1.600,00 kuna mjesečno.

Bitno je spomenuti da se ova naknada može isplatiti samo radniku koji je zaposlen temeljem Ugovora o radu kod poslodavca, te da se kod isplate navedene naknade međusobno isključuju dnevnice, terenski ili pomorski dodatci. To znači da ako je poslodavac radniku za rad temeljem ugovora o radu tijekom određenog mjeseca uz redovitu plaću isplatio i neoporezivu naknadu za odvojeni život od obitelji, ne može isplatiti i neoporezivu dnevnicu odnosno terenski dodatak.

Za slučaj da radnik nije proveo cijeli mjesec odvojen od obitelji, neoporeziva naknada se računa srazmjerno prema broju dana koje je radnik proveo odvojen od obitelji.

Prema jednom mišljenju Ministarstva Financija – Porezne uprave, svrha neoporezivanja ove naknade je stimuliranje poslodavaca da svojim radnicima nadoknade povećane troškove života (npr. povećane troškove stanovanja, prehrane, prijevoza ili slično). Poslodavac koji bi odlučio isplaćivati radniku naknadu troškova za odlazak svojoj obitelji u dane tjednog odmora (npr. vikendom), to bi mogao učiniti, ali morao platiti poreznu obvezu na iznos koji prelazi 1.600,00 kn (neoporeziva naknada) jer bi se to tretiralo kao plaća.

Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, knjigovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

VD-banner

Podijeli

Odgovori

Top