Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Nove obveze poslodavaca oko zapošljavanja osoba s invaliditetom

Od 1. siječnja 2014. svi poslodavci koji zapošljavaju više od 20 radnika dužni su zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom.

Od 1. siječnja 2014. svi poslodavci koji zapošljavaju više od 20 radnika dužni su zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom.

Novim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014., uredit će se kvotno zapošljavanje i za privatni sektor te ukinuti uplata obveznog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom, ali i propisati novčana naknada za poslodavce koji se, unatoč propisanoj zakonskoj obvezi o kvotnom zapošljavanju, ipak ne odluče na zapošljavanje osobe s invaliditetom.

Obveze poslodavaca do 31. prosinca 2013.

Poslodavci koji nisu u zakonskoj obvezi zapošljavanja osoba s invalidnošću, a imaju više od 20 zaposlenih na 31. prosinca, u slijedećoj godini moraju obračunavati:

• 0,1% posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, i
• 1,6% doprinosa za zapošljavanje.

Ukoliko poslodavac ima manje od 20 zaposlenih na 31. prosinca, u slijedećoj godini mora obračunavati 1,7% doprinosa za zapošljavanje.

Poslodavci koji su u zakonskoj obvezi zapošljavanja osobe s invalidnošću su tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela jedinica lokalne i područne samouprave, javne službe, izvanproračunski fondovi i ostali propisani zakonom. Ukoliko takvi poslodavci u razdoblju do 31. prosinca 2014. imaju više od 25 zaposlenika, obvezni su zaposliti najmanje jednu osobu s invaliditetom. Ako ne zasnuju radni odnos s osobom s invalidnošću od dana kada imaju 25 zaposlenika, obveznici su obračuna i uplate posebnog doprinosa za zapošljavanje invalida po stopi od 0,2% (uz posebni doprinos za zapošljavanje po stopi od 1,6%).

Osnovica za obračun posebnog doprinosa jednaka je osnovici prema kojoj poslodavac ima obvezu obračuna doprinosa za zapošljavanje.

Obveze poslodavaca od 1. siječnja 2014.

Sve navedeno vrijedilo je do 31. prosinca 2013., ali će vrijediti i u 2014. sve do ispunjenja uvjeta propisanih novim Zakonom (zapošljavanje osoba s invalidnošću prema propisanim kvotama). Do tada će poslodavci plaćati poseban doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom, ali najkasnije do 31. prosinca 2014. Za poslodavce koji u 2013. nisu bili obveznici posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i 31. prosinca 2013. nemaju više od 20 zaposlenika neće doći do promjena nakon 1. siječnja 2014. Međutim, poslodavci koji jesu obveznici posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, a do 31. prosinca 2014. ne ispune obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom u 2015., postat će obveznici novčane naknade.

Od 1. siječnja 2014. svi poslodavci koji zapošljavaju više od 20 radnika dužni su zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom. Da bi poslodavac ispunio obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, treba:

• zaposliti osobe s invalidnošću,
• primiti na praksu učenike s teškoćama u razvoju i studente s invalidnošću,
• primiti na praksu rehabilitante,
• zaposliti studente s invalidnošću temeljem ugovora o djelu redovitog studenta,
• sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa s osobom s invalidnošću,
• stipendirati redovno obrazovanje osobe s invalidnošću,
• sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji s osobom s invalidnošću koja se samozapošljava.

Nakon što poslodavac obavi neku od navedenih aktivnosti, dužan je dokaze o zapošljavanju ili sklapanju ugovora osoba s invalidnošću u roku od sedam dana od dana ispunjenja te obveze dostaviti Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Detalji će biti propisani Pravilnikom koji bi trebao biti objavljen do 27. veljače 2014.

Što ako poslodavac ne ispuni obvezu zapošljavanja

Ako poslodavac ne ispuni obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invalidnošću, bit će obvezan obračunati i platiti određenu svotu novčane naknade, ali tek nakon 1. siječnja 2015.

Mjesečna novčana naknada za svaku osobu s invalidnošću koju su bili dužni zaposliti = 30% x svota minimalne plaće (3.017,61 kn za 2014.) = 905,28 kn

Novčana će se naknada obračunavati i dospijevati na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec i poslodavac će biti obvezan sastaviti izvješće o obračunatoj naknadi i dostaviti ga Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Zaključak

Novim Zakonom trebalo bi se postići da se sredstva uplaćena s osnove novčane naknade za nepoštivanje kvote koriste za isplatu poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom kao i za unapređenje sustava profesionalne rehabilitacije. Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom imat će uvid u svotu ukupno uplaćenih sredstava te će tako moći planirati sredstva za financiranje svoje djelatnosti.

Trenutna pogodnost je ta da je poslodavcima dan rok od godine dana (od 1. siječnja 2014. do 1. siječnja 2015.) za prilagodbu novom Zakonu. Preporuka poslodavcima je da do donošenja Pravilnika (u kojem će biti propisane točne kvote zapošljavanja osoba s invalidnošću ovisno o grani industrije poslodavca) nastave plaćati poseban doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Ako u tijeku 2014. zaposle osobu s invalidnošću prema propisanim kvotama, prestat će obračunavati i plaćati poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, tj. nastavit će plaćati samo doprinos za zapošljavanje prema stopi od 1,6%.

_______________________________________________

Mazars Cinotti Audit, Mazars Cinotti Consulting i Mazars Cinotti Accounting su specijalizirana društva koja počivaju na principima profesionalnosti, te pružanja vrijednosti za novac našim klijentima.

Društva Mazars Cinotti su specijalizirana za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivamo cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjedujemo potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja (www.mazars.hr i www.mazars.com).

Tekstovi su informativnog karaktera te se isti ne bi trebali koristi za donošenje poslovnih odluka.


Napisao

Pročitajte još:

Ekonomija

Ma kako sposobni bili jednostavno trebate djelatnike, ali i oni trebaju vas. S pravim timom možete stvoriti mrežu poslovnih veza s kojim ćete lude...

Komunikacija

Jeste li nekada imali osjećaj da ste donijeli neku odluku ili postupili protiv svoje volje pod utjecajem ponašanja ili riječi nekog drugoga, a samo...

Ljudski resursi

Možda se čini očiglednim, ali većina ljudi koji brzo (i često) budu unaprijeđeni dobri su u onome što rade.

Lifestyle

Je li moguće ostati pozitivan kada se svakodnevno suočavate s negativnim iskustvom?

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.