Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Novosti u ovrsi na plaći u 2014.

Ovrha na plaći jest sredstvo ovrhe pomoću kojega vjerovnici prisilno ostvaruju svoje novčane tražbine, a osnovica na koju se provodi mijenja se svake godine.

Ovrha na plaći jest sredstvo ovrhe pomoću kojega vjerovnici prisilno ostvaruju svoje novčane tražbine, a osnovica na koju se provodi mijenja se svake godine.

Ovrha na plaći jest sredstvo ovrhe pomoću kojega vjerovnici prisilno ostvaruju svoje novčane tražbine, a osnovica na koju se provodi mijenja se svake godine. Sredstva ovrhe su ovršne radnje, ili sustav takvih radnji kojima se po zakonu tražbina prisilno ostvaruje.

Zaštita plaće radnika

Plaće radnika se zaštićuju mjerama pravne zaštite plaće pomoću slijedećih rješenja:

– apsolutne zabrana prisilne naplate,
– apsolutne sloboda zapljene,
– relativne zabrane i relativne sloboda ovrhe na plaću,
– mogućnosti ovrhe na plaći pod određenim uvjetima te
– različitih režima za određene kategorije radnika odnosno za određena primanja radnika.

Ovrhu na plaću i drugim stalnim novčanim davanjima provodi poslodavac dok ovrhu na novčanoj tražbini po računu provodi FINA.

Propisi kod ovrhe na plaću

Temelj provedbe ovrhe na plaću su Posebni propisi koji se sastoje od Ovršnog zakona, Općeg poreznog zakona te Obiteljskog zakona.

Ovršni zakon određuje da se pljenidba i prijenos novčane tražbine mogu odrediti i provesti samo u iznosu koje je potreban za namirenje tražbine ovrhovoditelja.

Ako radnik nad čijim se primanjima obavlja ovrha prima neto plaću u svoti nižoj od prosječne neto plaće u RH tada se smije plijeniti 1/3 radnikove plaće. Ako radnik nad čijim se primanjima obavlja ovrha prima neto plaću u svoti višoj od prosječne tada se smije plijeniti sve iznad 2/3 prosječne neto plaće u RH.

Opći porezni zakon navodi kako se u postupku ovrhe ne mogu pljeniti ovršenikove tražbine po osnovi plaće i s plaćom izjednačenih primanja do iznosa minimalne plaće te novčani primici koji su izuzeti od oporezivanja prema posebnim propisima.

Obiteljski zakon se primjenjuje kad je riječ o ovrsi na plaći zbog nepravodobnog plaćanja svota po osnovi zakonskog uzdržavanja vlastitog djeteta te se ovrha radi ovog razloga provodi prije ovrhe radi naplate svih drugih tražbina.

Obiteljskim zakonom određeno je da se ovrha radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta može provesti na cijeloj plaći ili drugom stalnom novčanom primanju roditelja osim na iznosu koji odgovara iznosu od 1/4 prosječne mjesečne neto plaće u RH.

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama određuje da naknade plaće, novčane naknade, novčana pomoć i jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete ne mogu biti predmet ovrhe ili osiguranja osim prema sudskoj odluci ili rješenju nadležnog centra za socijalnu skrb radi koristi djeteta za koje su ostvarene.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u RH

Državni zavod za statistiku je odredio prosječnu plaću u iznosu od 5.507,00 kuna te će se ona primjenjivati u 2014. godini pa u skladu s time:

2/3 prosječne neto plaće iznosi 3.671,33 kune,
1/2 prosječne neto plaće iznosi 2.753,50 kuna,
1/4 prosječne neto plaće iznosi 1.376,75 kuna.

1. siječnja na snagu je stupila nova uredba o visini minimalne plaće kojim se propisano da se visina iste od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. utvrđuje u iznosu od 3.017,61 kuna.

Izuzeće u ovrsi na naknade i plaće za vrijeme bolovanja

Naknada plaće za vrijeme bolovanja izuzeta je ovrhe na plaći. Novčane naknade, kao i novčane naknade na ime povrata troškova za prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje je osigurana osoba ostvarila temeljem rješenja HZZO-a izuzeta su od ovrhe.

Zaključno, važno je napomenuti da primitci kao što su putni troškovi, naknade troškova prijevoza na posao i s posla, terenski dodatak, dnevnice te slični novčani primici mogu biti predmetom ovrhe, a primici ostvareni temeljem ugovora o dijelu, nalogu, autorskom dijelu i sl. ne smiju se radniku uplaćivati na zaštićeni račun već na žiro račun.

Ukoliko poslodovac ne izvršava ovrhu na plaći kada bi od suda ili radnikovog ovrhovoditelja zapirimio ispravu ovrhovoditelj može tražiti ovrhu protiv poslodavca u istom ovršnom postupku.

_______________________________________________

Mazars Cinotti Audit, Mazars Cinotti Consulting i Mazars Cinotti Accounting su specijalizirana društva koja počivaju na principima profesionalnosti, te pružanja vrijednosti za novac našim klijentima.

Društva Mazars Cinotti su specijalizirana za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivamo cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjedujemo potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja (www.mazars.hr i www.mazars.com).

Tekstovi su informativnog karaktera te se isti ne bi trebali koristi za donošenje poslovnih odluka.


Napisao

Pročitajte još:

Ekonomija

Ma kako sposobni bili jednostavno trebate djelatnike, ali i oni trebaju vas. S pravim timom možete stvoriti mrežu poslovnih veza s kojim ćete lude...

Komunikacija

Jeste li nekada imali osjećaj da ste donijeli neku odluku ili postupili protiv svoje volje pod utjecajem ponašanja ili riječi nekog drugoga, a samo...

Ljudski resursi

Možda se čini očiglednim, ali većina ljudi koji brzo (i često) budu unaprijeđeni dobri su u onome što rade.

Lifestyle

Je li moguće ostati pozitivan kada se svakodnevno suočavate s negativnim iskustvom?

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.