Odgovorno ulaganje i održivi razvoj uspinju se na ljestvici prioriteta društava za ulaganja u privatni vlasnički kapital

Odgovorno ulaganje koje uključuje upravljanje ekološkim, društvenim i upravljačkim izazovima pitanje je koje sve više zaokuplja pažnju društava za ulaganja u privatni vlasnički kapital (generalni partneri) i investitora (ograničeni partneri), zaključak je novog istraživanja koje je PwC danas objavio.

Ovogodišnje istraživanje o odgovornom ulaganju u privatni vlasnički kapital pod nazivom Private Equity Responsible Investment Survey 2019 temelji se na mišljenjima 162 ispitanika iz 35 zemalja/teritorija, uključujući 145 društava za ulaganja u privatni vlasnički kapital. Ovo je četvrto izdanje istraživanja kojim se nastavlja niz prethodnih izdanja iz 2016., 2015. i 2013. godine.

Istraživanje iz 2019. godine utvrdilo je kako gotovo 81 % ispitanika svojim upravama barem jednom godišnje prijavljuje pitanja povezana ekologijom, društvom i upravljanjem, dok ih trećina (35 %) to čini i češće. Gotovo svi (91 %) ispitanici izjavili su kako već imaju uspostavljenu politiku ili je ona u pripremi, dok je 2013. godine to bio slučaj kod njih 80 %. Među navedenima, 78 % primjenjuje ili razvija ključne pokazatelje uspjeha (KPIs) za praćenje, mjerenje i izvještavanje o napretku svojih odgovornih ulaganja ili politici za upravljanje ekološkim, društvenim i upravljačkim izazovima.

Najviše iznenađuje činjenica da je 35 % ispitanika navelo kako imaju tim zadužen za aktivnosti povezane s odgovornim ulaganjem (što predstavlja porast u odnosu na 27 % iz 2016. godine). Među onima koji nemaju uspostavljenu posebnu funkciju, 66 % se za rješavanje pitanja okoliša, društva i upravljanja oslanja na svoje timove za ulaganja/transakcije.

Istovremeno, dvije trećine (67 %) ispitanika utvrdilo je ciljeve održivog razvoja, a one koji su značajni za njihova ulaganja stavilo na vrh ljestvice prioriteta (u usporedbi s 38 % u 2016. godini), dok ih 43 % proaktivno pristupa praćenju i izvještavanju o rezultatima portfelja društva u odnosu na ciljeve održivog razvoja (porast u odnosu na 16 % u 2016. godini).

Will Jackson-Moore, PwC-ov globalni voditelj usluga fondovima koji ulažu u privatni vlasnički kapital, dugotrajnu materijalnu imovinu i državne investicijske fondove, kaže:

„Ovo istraživanje uistinu ohrabruje s obzirom na to da ukazuje na sazrijevanje odgovornog ulaganja u pogledu poticanja održive poslovne prakse. Sektor privatnog vlasničkog kapitala ima ključnu ulogu u podržavanju održivog razvoja: istraživanje ističe da društva za ulaganja u privatni vlasnički kapital i ograničeni partneri počinju ozbiljno shvaćati tu odgovornost te poticati istinsku promjenu. Ovo je osobito važno s obzirom na to da je njihova uloga na globalnim tržištima kapitala sve veća.

„Ohrabruje činjenica da je odgovorno ulaganje vrlo značajno za one koji su u samom središtu postupka ulaganja pa ga treba podržati preciznim praćenjem i izvještavanjem. Ograničeni partneri imaju ključnu ulogu u vršenju pritiska na djelovanje, poduzimanje mjera na ključnim područjima ekoloških, društvenih i upravljačkih pitanja kao i u utjecaju na planove aktivnosti uprava.

Iako su odgovorna ulaganja možda tek u razvojnoj fazi „mlađih punoljetnika“, ovo su znakovi sve veće zrelosti“.

Čak i ako je tako, istraživanjem je također potvrđen značajan raskorak između onih koji razmišljaju o poduzimanju nekih mjera i onih koji poduzimaju proaktivne korake u tom smjeru. Primjerice, dok 89 % ispitanika navodi kibernetičku sigurnost i sigurnost podataka kao razlog za zabrinutost, samo 41 % poduzima nešto po tom pitanju. Isto tako, 83 % zabrinuto je oko rizika za društva u svom portfelju nastalih kao posljedica klimatskih promjena, dok ih je samo 31 % poduzelo mjere u tom pogledu.

Will Jackson-Moore kaže: „Prisutan je rizik „maskiranja učinka“, primjerice kada se tvrdi da ulaganja imaju veći doprinos usklađen s ciljevima održivog razvoja ili da utječu pozitivnije nego što se to može dokazati ili kada se koriste pozitivni primjeri odgovornog ulaganja kako bi se pažnja skrenula s ostalih ulaganja kod kojih se nije poduzimalo toliko aktivnosti.

No investitori i vodeća društva za ulaganja u privatni vlasnički kapital trebala bi nastaviti s poticanjem odgovornog ulagačkog ponašanja zahtijevajući opsežnije i detaljnije izvještavanje o pitanjima koja se odnose na okoliš, društvo i upravljanje. Primjerice, PwC UK surađuje s poznatom globalnom inicijativom za upravljanje učinkom pod nazivom The Impact Management Project na razvoju okvira za procjenu učinka na temelju ciljeva održivog razvoja, kako bi pružio podršku investitorima.

U ovoj fazi možemo vidjeti kako pitanja koja se odnose na ekologiju, društvo i upravljanje uistinu potiču povrat, a unaprijeđene prakse na tom području mogle bi povećati i multiplikatore: ovo bi lako moglo predstavljati sljedeću značajan poticaj u stvaranju vrijednosti.

Stoga je neophodno da i društva za ulaganja u privatni vlasnički kapital i ulagači prepoznaju da, čak i ako se odgovorno ulaganje čini zahtjevnim, postoje brojna rješenja i okviri koji se mogu primijeniti u svrhu ostvarenja pozitivnih rezultata.“

Podijeli

Odgovori

Top