Ponuda i program stručne edukacije-treninga za NLP praktičara po međunarodnim INHNLP,ABNLP i IANLP standardima

Trening za NLP praktičara  pruža metodologiju za postizanje željenog rezultata  u kratkom roku. NLP je sistem znanja i vještina koje omogućavaju koristiti najnaprednije alate i tehnike u poslovnoj komunikaciji povećavajući asertivnost i efikasnost u svim segmentima poslovanja, uključujući upravljanje ljudima, pregovaranje, prodaju…        

Zašto NLP edukacija?

U današnje vrijeme vještine upravljanja i motiviranja drugih ljudi i sebe u poslovnom okruženju čine ključnu razliku koja doprinosi uspjehu i podizanju efikasnosti.

Program edukacije za NLP praktičara uključuje znanja, vještine koje omogućavaju  ostvarivanje vrhunskih rezultata. Osim znanja koja omogućavaju učinkovito upravljanje drugima usvajajući soft skills, program treninga za NLP praktičara omogućava znanja koja svaki polaznik može koristiti za upravljanjem vlastitog stanja, jer daje alate i vještine kojima upravljamo stresom i vlastitim negativnim emocijama, za koje je dokazano da direktno utječu na smanjenje efikasnosti i uspješnosti.

Program obuhvaća kombinaciju teorijskog dijela i praktičnih vježbi, individualiziranim pristupom uvažajući specifičnosti svakog polaznika.

Principi NLP (Neuro lingvističko programiranje)  podržavaju  akceleracijsko učenje, te aktivno uključivanje u proces učenja koje osposobljavaju polaznike za  primjenu soft skillsa koja su potrebni u svakodnevnim poslovnim situacijama.

Program NLP praktičara traje 130 sati, raspoređenih u 9 modula, koji se održavaju vikendom od 9-18 sati. Rad se odvija u malim grupama (max 12 polaznika), što omogućava individualizirani pristup svakom polazniku.

Nakon završene edukacije polaznici su licencirani NLP praktičari. Certifikat  Miroras centra je  priznat od tri eminentne međunarodne NLP asocijacije: INHNLP, ABNLP i IANLP što ga čini jedinstvenim u našoj zemlji i vrijedi u zemljama EU, SAD-a, Australije, Novog Zelanda, te zemljama regije.

Sadržaj treninga:

NLP praktičarski trening uključuje 4 osnovne grupe znanja koje uključuju specifične vještine:

 1. Self skills
 • što je bazični obrazac upravljanja sobom u svakoj situaciji
 • kako izgraditi poslovni self image po vlastitoj mjeri
 • kako se riješiti neželjenih negativnih reakcija koje nam smanjuju efikasnost
 • kako upravljati sobom u specifičnim poslovnim situacijama (konflikti, pregovori, prodaja)
 • kako riješiti izuzetno teške i problematične situacije „hladne glave“
 • kako riješiti konflikte uz kontrolu ličnih stanja i ostvariti pobjedu
 1. Vještine upravljanja odnosima koje uključuju:
 • sposobnost prepoznavanja i razumijevanja mentalnih mapa i načina razmišljanja zaposlenika,
 • sposobnost korištenja razumijevanja drugih u svrhu povećanja efikasnosti
 • sposobnost rapora i vođenja ljudi u željenom smjeru
 • usvajanje bazične vještine upravljanja ljudima (pace-pace-pace-lead)
 • sposobnost sagledavanja reakcija drugih iz različitih perspektiva što omogućuje uspješno predviđanje reakcija i planiranje djelovanja
  • strategijsko razmišljanje obuhvaća otkrivanje čimbenika i procesa za najučinkovitije dostizanje željenog cilja iz postojeće pozicije
  • kako otkriti kao ljudi kupuju u 3 minute i kako im prodati proizvode i usluge
  • kako postati uspješan pregovarač
 1. Words management
 • Meta pitanja-vještina postavljanja pitanja koja ubrzavaju razumijevanje, štede vrijeme, otkrivaju i otklanjaju šumove u komunikaciji, daju drugačiju perspektivu događanja i omogućavaju rješenja
 • Miltonov jezični model-omogućava rješavanje otpora i konflikata na lingvističkoj razini
 • napredni lingvistički obrasci koji omogućavaju visoku razinu utjecaja na zaposlenike usmjeravajući ih ka željenim ciljevima
 1. Leadership vještina
 • 5 uvjeta za postavljanje ciljeva koji garantiraju njihovo ostvarenje
 • sve o motivaciji ljudi, timova i kako ostvariti vrhunske rezultate
 • tehnike otklanjanja otpora kod suradnika
 • razine upravljanja ljudima i timovima, te kako promjena na jednoj od razina izaziva promjene na ostalima
 • Feedback sendwich- definicija struktura, svrha, korištenje
 • situacijsko vođenje- prilagodba na specifičnu situaciju i odabir odgovarajućeg stila vođenja uz razvijanje fleksibilnosti u korištenju različitih stilova
 • upravljanje promjenama – pozitivan pristup promjeni omogućava postizanje kontrole u organizaciji što dovodi do povećane produktivnosti i efikasnosti
 • vještine i znanja koje omogućuju efikasno vođenje sastanaka uz uštedu vremena.
 • kreativno rješavanje problema prema metodologiji Walta Disneya

 Sadržaj treninga po modulima:

 1. modul uči 4 ključa uspjeha, efikasno postavljanje ciljeva, uvjerenja uspješnih ljudi, učinkovit način uspostavljanja dobrog odnosa s Vašom okolinom, kako čitati verbalnu i neverbalnu komunikaciju.
 2. modul objašnjava i uči zašto je nekom važna slika, nekom zvuk, nekom iskustvo i kako to uspješno koristiti u komunikaciji u ostvarenju vlastitih ciljeva upravljanju ljudima, prodaji, motivaciji, pregovaranju, kako kontrolirati svoje reakcije i instalirati željene u specifičnim situacijama.
 3. modul omogućuje znanja lingvističkih obrazaca koje ruše svaki otpor sugovornika i podiže komunikaciju na visoku razinu
 4. modul otkriva šifru ljudskog uma (submodaliteti) koja NE MOGU pretvara u MOGU i razvija sposobnosti nalaziti pravo rješenje u konfliktnim situacijama tehnikom perceptivnih pozicija, te rješavanja negativnih reakcijom tehnikom Premapiranja i kao i rješavanja ograničavajućih uvjerenja tehnikom dvostrukog Premapiranja. Uči tehnike efikasnog vođenja sastanaka.
 5. modul otkriva tajnu motivacije i kako ju koristiti motivirajući sebe i druge, u pregovaranju, upravljanju ljudima. Disneyeva strategija kreativnosti i umijeće kreiranja metafora koje su alat za izazivanje promjene i rješavanja problema kod djece i odraslih
 6. modul su dva dana u kojem se otkrivaju sve razine komunikacije i kako postati komunikator kojem se vjeruje i kojeg ljudi slušaju i slijede. Učimo tehniku rješavanja fobija.
 7. modul rješava neželjene navike i reakcije koje smanjuju efikasnost pri izvršavanju poslovnih zadataka i upravljanje s ljudima /tehnike rješavanja dileme, tehnika V-K disocijacije koja se koristi za rješavanje traume, tehnika Preuokviravanja u 6 koraka/
 8. modul rješava negativne emocije i kreira našu budućnost u željenom smjeru pomoću temporalnih tehnika ili tvz. Time line.
 9. modul je CERTIFIKACIJA koju čine usmena prezentacija, riješen test znanja i slamanje daske rukom.

Investicija za cjelokupni trening  uključujući certifikaciju je 9550,00 kn + PDV.

Mogućnosti plaćanja:

 • 20% popusta za ranu uplatu cijelog iznosa do 20. prosinca 2019. Iznos za uplatu 7640,00+PDV.
 • Mogućnost uplate akontacije 1000,00kn + PDV do 20. prosinca 2019. s čime ostvarujete 15% popusta i obročno plaćanje. Vrijedi samo za privatne osobe.
 • 10% popusta za uplatu cijelog iznosa do 27. siječnja 2019. Iznos za uplatu 8595,00 +PDV.
 • Mogućnost obročnog plaćanja 7 dana prije svakog modula. Iznos rate je 1061,00 kn + PDV.

Termini održavanja treninga su vikendom, uključujući subotu i nedjelju od 9-18 sati, s pauzom za ručak od 13-14.30, te dvije kraće pauze za kavu ili čaj.

Datumi modula su fiksni.

Datumi modula:

 1. modul 8. i 9. veljače 2020.
 2. modul 29.veljače i 1. ožujak 2020.
 3. modul 28. i 29. ožujak 2020.
 4. modul 18. i 19. travanj 2020.
 5. modul 23. i 24. svibanj 2020.
 6. modul 6. i 7. lipanj 2020.
 7. modul 27. i 28. lipanj 2020.
 8. modul 5. i 6. rujan 2020.
 9. modul 19. i 20. rujan 2020.

Mjesto održavanja treninga je Miroras centar, Gruška 4, Zagreb.

Podijeli

Odgovori

Top