Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Izdvojeno

Prava i mogućnosti poslodavca kod individualnih radnih sporova

Kao i svaki drugi pravni posao, tako i ugovor o radu, između ostalog, može prestati istekom vremena na koji je sklopljen (ugovor o radu na određeno vrijeme), ali i otkazom.

Foto: stocksnap.io

Svaki radni odnos, sukladno Zakonu o radu („Narodne novine“ broj: 93/14, 127/17; dalje: ZOR), „zasniva“ se sklapanjem ugovora o radu, bilo na određeno ili na neodređeno vrijeme. Ugovorom o radu ugovorne strane, poslodavac i radnik, uređuju međusobna prava i obveze, koja su dijelom već unaprijed, općenito, utvrđena ZOR-om (definicijom poslodavca, odnosno radnika), te se u pretežitom dijelu uređuju samim ugovorom o radu, kao pravnim poslom „sui generis“ (pravni posao koji je definiran posebnim pravnim propisom).

Kao i svaki drugi pravni posao, tako i ugovor o radu, između ostalog, može prestati istekom vremena na koji je sklopljen (ugovor o radu na određeno vrijeme), ali i otkazom. Otkaz ugovora o radu, kao pravnog posla „sui generis“, propisan (određen) je ZOR-om, a koji predviđa više vrsta otkaza pa samim time i mogućnosti nastanka individualnih radnih sporova.

ZOR-om je propisan otkaz ugovora o radu u dvije osnovne vrste, i to: redoviti i izvanredni otkaz ugovora o radu. Redoviti otkaz ugovora o radu, s podvrstama istog, propisan je odredbom čl. 115. ZOR-a, dok je izvanredni otkaz ugovora o radu propisan odredbom čl. 116. ZOR-a. Mogućnost otkaza ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme propisan je odredbom čl. 118. ZOR-a.

Postupak prije otkazivanja ugovora o radu pa nastavno i ostvarivanje sudske zaštite prava iz radnog odnosa propisani su odredbama čl. 119. i dalje ZOR-a, odnosno odredbama čl. 133. ZOR-a, a koja nužno povezuju i prava i mogućnosti poslodavca kod individualnih radnih sporova. Predmetno i iz razloga što poslodavac, u slučaju osporavanja odluke o otkazu ugovora o radu od strane radnika, mora biti upoznat s pravima koja mu pripadaju u postupku koji je „započeo“ donošenjem odluke o otkazu ugovora o radu.

Prije samog donošenja odluke o otkazu ugovora o radu poslodavac je ovlašten, sukladno posebnim propisima, provjeriti i utvrditi razloge povrede obveza iz ugovora o radu od strane radnika, a na kojima će temeljiti odluku o otkazu ugovora o radu. Pri navedenom potrebno je od strane poslodavca voditi računa o roku u kojem se može dati izvanredni otkaz ugovora o radu – 15 dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji.

Povodom donijete i radniku dostavljene odluke o otkazu ugovora o radu, poslodavac je dužan radniku omogućiti, a radnik ima pravo podnijeti zahtjev za zaštitu prava u roku od 15 dana od dana dostave predmetne odluke.

Podnošenje zahtjeva za zaštitu prava jest pravo, ali ne i obveza radnika što znači da se radnik, između ostalog, može odreći tog prava nakon što mu odluka o otkazu ugovora o radu bude dostavljena. Ukoliko radnik iskoristi pravo na podnošenje zahtjeva za zaštitu prava (što pretpostavlja dostavu zahtjeva poslodavcu), poslodavac ima pravo u roku od 15 dana od dana dostave predmetnog zahtjeva odgovoriti/očitovati se na isti. Navedeno pretpostavlja pravo poslodavca, ali ne i obvezu, što znači da poslodavac neće i ne može trpjeti nikakve (negativne) posljedice ukoliko ne odgovori/se ne očituje na podnijeti zahtjev za zaštitu prava.

U slučaju da radnik, nastavno, podnese tužbu nadležnom sudu radi utvrđenja nedopuštenosti odluke o otkazu ugovora o radu, poslodavac će biti u obvezi odgovoriti na predmetnu tužbu, a sve kako bi izbjegao negativne posljedice propisane Zakonom o parničnom postupku.

Na ovome mjestu ukazuje se kako suprotstavljeni stavovi ugovornih strana, konkretno poslodavca i radnika, za sobom povlači „sukob“, ukopavanje u pozicije, trošenje vremena, financijsko iscrpljivanje te, konačno, gubitak povjerenja, a što kod poslodavca predstavlja osnovne odrednice koje će bitno utjecati na uspješnost poslovanja i ostvarivanje platforme zapošljavanja kompetitivnih radnika koji će doprinijeti poboljšici poslovanja u cjelini.

Samim time, vrijeme je najvažniji kapital koji poslodavca može imati i u većini slučajeva isti nastoji izbjeći nepotrebne sudske postupke. Tako je jedna od mogućnosti i prava poslodavca pokušati riješiti spor (pa i prije otkazivanja ugovora o radu, odnosno podnošenja zahtjeva za zaštitu prava od strane radnika) alternativnim načinom, odnosno medijacijom. Tako se postupak medijacije može provesti kod suda (u slučaju podnošenja tužbe od strane radnika) i/ili pred jednim od centara za mirenje, ali i neposredno kod samog poslodavca putem angažiranja osoba educiranih za provođenje medijacije.

Riječ je o metodi za konstruktivno, strukturirano i dobrovoljno rješavanje ili izbjegavanje sukoba ili spora. Stranke u medijaciji/mirenju (medijanti) nastoje zajedno, uz pomoć treće nepristrane osobe (medijatora), postići prihvatljiv sporazum koji je u skladu s njihovim potrebama i interesima.

Ovdje je za ukazati kako je, za razliku od kolektivnih radnih sporova za koje je postupak mirenja obvezan, medijacija u individualnim radnim sporovima alternativna, ali izrazito učinkovita i predstavlja pravo stranaka da efikasno i vrlo brzo riješe spor koji bi ih opterećivao i okupirao jedno dulje vremensko razdoblje, iscrpljujući ih u njihovim osnovnim resursima.

Tako medijacija stranama pravnog posla (konkretno ugovora o radu) osigurava tajnost postupka – omogućuje rješavanje spora u odnosima poslodavac-radnik bez publiciteta i involviranja pravosudnih tijela koji bi imali loš utjecaj na „imidž“ poslodavca i izazivanje mogućih daljnjih negativnih posljedica u financijskom smislu. Isto tako, sudionicima medijacije osigurava se nemogućnost uporabe dokaza iznijetih u navedenom postupku te uvelike uštedu troškova koji bi mogli nastati dugotrajnim vođenjem postupka razrješenja nastalog spora.

Zaključno, mogućnost/pravo provođenja medijacije nudi „win-win“ rješenje te se rješavanje nastalih, radnopravnih, sporova, bez strogih/uniformiranih pravila pravosuđenja, u samo nekoliko sati ili sastanaka, u poslovnom svijetu uzima kao idealan i jedini prihvatljiv način rješavanja koji osigurava opstojnost poslovanja.

 

[box style=”0″]

Kristina Bajsić Bogović uspješno plovi odvjetničkim vodama osam godina. Neovisnost u obavljanju posla, dinamičnost, u određenom dijelu i kreativnost te potreba za stalnim usavršavanjem presudile su u odabiru studija prava koji će odrediti njezin profesionalni put. Redovito pohađa i organizira edukacije, a posebno se u zadnje vrijeme posvećuje edukaciji mladih o vršnjačkome nasilju. Članica je Hrvatske udruge za mirenje i Hrvatske gospodarske komore te registrirani izmiritelj kod Hrvatske udruge za mirenje.

Majka je devetnaestomjesečne djevojčice.

[/box]


Pročitajte još:

Ljudski resursi

U prilogu donosimo 7 koraka pomoću kojih ćete djelovati uvjerljivo, te se prezentirati i pokazati kako ste osoba koja posjeduje integritet.

Komentari

S eksplozijom e-trgovine raste i broj skladišta diljem svijeta. Naime, s procijenjenih 151.000 skladišta u 2020. očekuje se rast na 180.000 skladišta do 2025....

Komentari

'Recite nam nešto o sebi' je pitanje koje nećete moći izbjeći ni na jednom intervjuu za posao.

Komunikacija

Konflikti su više nego samo nesporazumi, naime kod konflikata pojedinci osjećaju prijetnju sebi, te stoga ne možemo misliti kako će nestati sami od sebe.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.