Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Računovodstveni i porezni tretman donacija

Poduzetnici koji se odluče na davanje donacija moraju se držati odredbi Zakona i Pravilnika o porezu na dobit, a da bi se donacija smatrala porezno priznatim troškom potrebno je ispuniti određene uvjete.

donacije

Donacija je dar koji se može dati u novcu, stvarima i uslugama, ne očekujući pritom naknadu i protuuslugu. Pri evidentiranju donacija u poslovnim knjigama potrebno je osigurati vjerodostojnu dokumentaciju, ali i pripaziti na poštivanje svih računovodstvenih i poreznih propisa.

Poduzetnici koji se odluče na davanje donacija moraju se držati odredbi Zakona i Pravilnika o porezu na dobit. Da bi se donacija smatrala porezno priznatim troškom potrebno je ispuniti određene uvjete:

– donacija je dana u kulturne, sportske, vjerske, znanstvene i ostale općekorisne svrhe, odnosno dana je udrugama i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost za opću dobrobit u skladu s posebnim propisima, fizičkim osobama za zdravstvene potrebe,

– donacija dana u svoti manjoj od 2% ukupnih prihoda prethodne godine,

donacija je dana u tuzemstvu.

U slučaju da jedan od uvjeta nije ispunjen, riječ je o porezno nepriznatom trošku donacije koji uvećava osnovicu poreza na dobit u obrascu PD. U skladu s time, novoosnovana društva ne mogu tretirati donaciju kao porezno priznati trošak, budući da nemaju prihoda u prethodnoj godini.

Porezno priznati trošak donacije evidentira se na računu 4860 – Darovanje za općekorisne namjene – porezno priznati trošak, dok je porezno nepriznati trošak donacije potrebno evidentirati na 4870 – Porezno nepriznata darovanja iznad 2 % ukupnih prihoda i darovanja inozemnim udrugama, ustanovama i sl.

Ako je darovatelj donacije obveznik poreza na dodanu vrijednost tada je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost obvezan obračunati i platiti PDV.

Kada je riječ o darovanju u robi porezni obveznik obvezan je udruzi izdati račun i na njemu iskazati poreznu osnovicu i svotu PDV-a obračunatu na tržišnu vrijednost robe. Obračunati PDV pribraja se ukupnoj vrijednosti dara, što ukupno ne bi smjelo premašiti 2% ukupnog prihoda prethodne godine kako bi bila riječ o porezno priznatom trošku.

Kod darivanja usluge, vrijednost donacije čine troškovi pružanja te usluge. Npr. poduzetnik je sportskom klubu dao na uporabu svoj prostor, bez naknade i bez plaćanja režijskih troškova. Vrijednost donacije u ovom slučaju utvrđuje se na temelju režijskih troškova i amortizacije prostora za vrijeme korištenja, i na tu vrijednost potrebno je obračunati PDV.

Za darovanja u novcu nije potrebno obračunati porez na dodanu vrijednost.

Donacija se također može dati fizičkim osobama za zdravstvene potrebe stoga davatelji donacija moraju poštivati i odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak. Pritom mora biti ispunjen uvjet da zdravstvene potrebe nisu plaćene iz osnovnog, dopunskog ili privatnog zdravstvenog osiguranja te da su novčana sredstva isplaćena na žiro-račun fizičke osobe primatelja darovanja ili zdravstvene ustanove u tuzemstvu ili u inozemstvu za te svrhe, te da davatelj i primatelj darovanja o navedenim darovanjima i njihovu korištenju posjeduju vjerodostojne isprave.

Donacija fizičkoj osobi koja nije učinjena u zdravstvene svrhe, odnosno u svrhu plaćanja troškova za operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i sl., predstavlja dohodak i davatelj je obvezan obračunati i platiti doprinose i poreze.

Dokumentacija o donaciji

Budući da se donacija može dati u svim oblicima imovine, potrebno je osigurati vjerodostojne isprave na temelju kojih će se evidentirati u poslovnim knjigama. Bez obzira na vrstu imovine koja se daruje, ovlašteno tijelo društva darovatelja treba donijeti odluku o donaciji na kojoj je potrebno naznačiti naziv udruge, iznos i namjenu darovanja. Za darovanja dana u novcu bitna isprava je i izvadak sa transakcijskog računa na kojem je vidljiva isplata.

Prilikom donacije proizvoda, robe ili usluga osim odluke o darovanju, treba postojati i ovjerena pisana potvrda o obavljenoj primopredaji koja sadrži podatke o vrsti, količini i cijeni darovanih predmeta.

U slučaju donacija fizičkim osobama u zdravstvene svrhe potrebno je imati potvrde o primitku dobara, isprave o izvršenoj doznaci na žiro-račun primatelja, račune za izvršene zdravstvene usluge i sl. Darovatelj darovanja također bi trebao donijeti odluku o darovanju koja sadrži podatke o primatelju (ime i prezime, OIB), način isplate, svotu koja se daruje.

U praksi se može pojaviti slučaj donacije udruzi koja više nije aktivna i takva se donacija smatra porezno nepriznatim troškom. Stoga je, kao dodatnu dokumentaciju, preporučljivo osigurati izvadak iz Registra neprofitnih organizacija.

_____________________________________

Mazars Cinotti Audit, Mazars Cinotti Consulting i Mazars Cinotti Accounting su specijalizirana društva koja počivaju na principima profesionalnosti, te pružanja vrijednosti za novac našim klijentima.

Društva Mazars Cinotti su specijalizirana za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivamo cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjedujemo potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja (www.mazars.hr i www.mazars.com).

Tekstovi su informativnog karaktera te se isti ne bi trebali koristi za donošenje poslovnih odluka.

Napisao

Pročitajte još:

Poduzeća

NTL - Narodni trgovački lanac prvi je prepoznao vrijednost hrvatske aplikacije ScanShop i omogućio testiranje u vlastitim trgovinama.

DOP

dm je udruzi P.I.N.K. - life predao donaciju vrijednu 51.514 kuna, namijenjenu otplati ultrazvučnog uređaja na Odsjeku za ultrazvučnu dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra Zagreb i...

Poduzeća

Zajedno će implementirati multi-rack sustav umjetne inteligencije, izgrađen na SambaNova Dataflow-as-a-Service GPT, za najnapredniji jezični model na svijetu u komercijalnoj banci.

Financije

S istom količinom novaca danas je moguće kupiti znatno manje stvari nego prije par godina, što znači da novac koji posjedujemo gubi vrijednost kroz...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.