Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Edukacija

Radionica: „Poslovni sektor i ljudska prava“

Radionica o poslovnom sektoru i ljudskim pravima održati će se 14. listopada 2016. godine u prostorijama HGK, Draškovićeva 45, Zagreb.

Za sudjelovanje je potrebno popuniti prijavnicu: https://goo.gl/AbWMTL

Pozivnicu u PDF-u možete preuzeti ovdje

Radionica „Poslovni sektor i ljudska prava“ namijenjena je poduzećima koja vode računa o društvenoj odgovornosti i održivosti te prate svjetske trendove gdje je u posljednje vrijeme poseban naglasak na aktivnom i sustavnom doprinosu poslovnog sektora zaštiti ljudskih prava. Ova radionica je prilika za upoznavanje sa sadržajem i načinom primjene UN-ovih smjernica o poslovnom sektoru i ljudskim pravima (UNGP) koje su prevedene na hrvatski jezik i dostupne na www.hrpsor.hr te drugih relevantnih alata koji će našim poduzećima pomoći da prepoznaju, povežu i usustave svoje poslovne prakse, posebice u području upravljanja ljudskim resursima i dobavljačkim lancem te odgovore na zahtjeve i očekivanja koji proističu iz međunarodnog okružja (Strategija o DOP-u EU, Direktiva o ne-financijskom izvještavanju, GRI Standardi, Global Compact). Na radionici će biti predstavljen i natječaj za Posebnu nagrada za ljudska prava na koju se poduzeća mogu prijaviti u sklopu natječaja za Indeks DOP-a koji je u tijeku, a izlaganje će održati i stručnjakinje iz Ureda pučke pravobraniteljice te iz SOLIDARNE – zaklade za ljudska prava i solidarnost.

PROGRAM
10.00 – 11.30 Primjena Smjernica o poslovnom sektoru i ljudskim pravima (UNGP) i provedba Globalnih ciljeva održivog razvoja (SDG) – Marina Škrabalo i Mirjana Matešić
11.30 – 12.00 Pauza
12.00 – 12.45 Zaštita ljudskih prava: Izazovi i prilike za poslovni sektor u Hrvatskoj – Tena Šimonović Einwalter, zamjenica pučke pravobraniteljice
12.45 – 13.00 Rasprava
13.00 – 13.45 Primjena interaktivnog upitnika o aktivnoj primjeni politike zaštite ljudskih prava – samoprocjena i provjera
13.45 – 14.00 Rasprava i zaključci

O PREDAVAČICAMA:

Marina Škrabalo: upraviteljica je SOLIDARNE, prve privatne zaklade za ljudska prava i solidarnost u Hrvatskoj. Marina Škrabalo dugogodišnja je suradnica HR PSOR-a u području izvještavanja o održivosti te stručnjakinja za pitanja društvenog razvoja, djelovanja civilnog društva i razvoj javnih politika u tim područjima. Članica je Europskog gospodarsko socijalnog odbora gdje predstavlja hrvatske organizacije za zaštitu ljudskih prava i demokratizaciju.

Mirjana Matešić: ravnateljica je Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj od 2004. godine. Bavi se strategijom održivog razvoja kao i njegovom primjenom u gospodarstvu. Pokrenula je glasilo HR PSOR-a Gospodarstvo i održivost, koautorica je obrazovnih modula o održivom razvoju i društveno odgovornom poslovanju (DOP). Koautorica je metodologije Indeks DOP-a za rangiranje poduzeća prema društvenoj odgovornosti. Objavila je niz radova iz područja održivog razvoja te je sudjelovala na većem broju domaćih i stranih konferencija. Doktorirala je na temi održivog razvoja na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u ožujku 2012.

Tena Šimonović Einwalter: zamjenica je pučke pravobraniteljice, izabrana u Hrvatskom saboru 2013. Diplomirana pravnica sa položenim pravosudnim ispitom, magistrirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Oxfordu sa specijalizacijom Europsko antidiskriminacijsko pravo i Komparativna ljudska prava, a potom i na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu iz Međunarodnih odnosa te je dobitnica Diplome Međunarodnog instituta za ljudska prava u Strasbourgu. Ima višegodišnje iskustvo na području zaštite i promicanja ljudskih prava, s posebnim naglaskom na suzbijanje diskriminacije, uključujući devet godina rada unutar institucije pučkog pravobranitelja, nacionalne institucije za ljudska prava. Predstavnica je Republike Hrvatske u Europskoj komisiji protiv rasizma i nesnošljivosti (ECRI) Vijeća Europe te predsjedavajuća Radne skupine ECRI-a za izmjene GPR 2 i 7, koordinatorica je Radne skupine za formiranje europskih politika Europske mreže tijela za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti (EQUINET) te je zamjenska predstavnica Republike Hrvatske u Upravnom odboru Agencije za temeljna prava (FRA) Europske unije.

Ova serija radionica nastala je kao dio projekta “Filantropija za ljudska prava” kojeg provode GONG, CMS i Documenta u okviru Fonda za organizacije civilnoga društva EGP-a i Kraljevine Norveške čiji je provoditelj u RH Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.


Pročitajte još:

Komentari

Excel je postao neizostavan alat u poslovnim okruženjima diljem svijeta zbog svoje sposobnosti organizacije, analize i prezentacije podataka u raznolikim industrijama.

Komentari

'Recite nam nešto o sebi' je pitanje koje nećete moći izbjeći ni na jednom intervjuu za posao.

Komunikacija

Konflikti su više nego samo nesporazumi, naime kod konflikata pojedinci osjećaju prijetnju sebi, te stoga ne možemo misliti kako će nestati sami od sebe.

Komentari

Viliam Prodan, uspješni poduzetnik, jedan je od naših najboljih rally vozača i višestruki rally prvak Hrvatske.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.