Rast plaća od 4% u odnosu na prethodnu godinu

Placa

Prema podacima servisa MojaPlaća, u drugom kvartalu 2019. godine prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj je iznosila 5.819 kuna, što je 1% više nego u prethodnom kvartalu. U odnosu na isto razdoblje 2018. godine prosječna neto plaća je 4% viša.

Medijan* plaće je nešto niži i iznosi 5.500 kuna što znači da je veći broj ispitanika koji prima plaću manju od navedenog prosjeka nego onih ispitanika čija je plaća viša od njega. Median (ili medijan)* je statistička vrijednost koja bolje odražava stvarno stanje. Matematički, to je broj koji razdvaja sortiranu listu brojeva točno na pola, čime se u praksi sprječava da na njegov iznos pretjerano utječu jako mali ili jako veliki iznosi plaća.

Pribroje li se neto plaći bonusi, visina prosječne mjesečne plaće iznosi 6.121 kuna, jednako kao u prethodnom kvartalu.

Osim kategorije top managementa, gdje je plaća u prosjeku 112% viša od prosječne, najplaćenija zanimanja su ona iz područja tehnologije i razvoja (52% više od prosjeka), informacijskih tehnologija (+36%) i ljudskih potencijala (+30%).

Najmanje prosječne plaće imaju radnici u tekstilnoj i kožnoj industriji (-41%), radnici u pomoćnim zanimanjima (-39%) i radnici u uslužnim djelatnostima (-30%). U Turizmu i ugostiteljstvu radnici u prosjeku imaju 15% nižu plaću od prosječne.

Muškarci i dalje su bolje plaćeni od žena

U posljednja tri mjeseca muškarci su imali u prosjeku 13% višu plaću od žena te su mjesečno zarađivali 6.184 kune, a žene 5.474 kune.

Osobe sa završenim fakultetom imaju u prosjeku 41% višu plaću u odnosu na osobe sa srednjom stručnom spremom te 21% višu plaću od prosječne. Ispitanici sa srednjom stručnom spremom imaju 14% nižu plaću od prosječne, dok ispitanici s postdiplomskim ili MBA školom imaju 62% višu plaću od prosjeka. Viša stručna sprema povećava plaću za 5% u odnosu na prosjek te 23% u odnosu na srednju stručnu spremu.

Najbolje plaćaju privatne tvrtke u stranom vlasništvu

Plaće u privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu su 7% više od prosjeka te  iznose 6.214 kuna, dok su plaće u tvrtkama u pretežno domaćem vlasništvu  4% manje od prosjeka (5.560 kuna). Mjesečni prihodi zaposlenih u tvrtkama u državnom vlasništvu nešto su viši od prosjeka (2%) i iznose 5.963 kune. Plaće u javnoj i lokalnoj samoupravi niže su za 2% od prosjeka i iznose 5.691 kuna.

U tvrtkama s manje od 10 zaposlenih prosječna plaća je 13% niža od prosjeka te iznosi 5.047 kuna. U tvrtkama do 19 zaposlenika plaća je 3% niža od prosjeka (5.637 kuna). Najviša prosječna plaća je u tvrtkama većim od 1.000 zaposlenika te iznosi 6.107 kuna (5% više od prosjeka).

Plaća je i dalje najviša u Gradu Zagrebu

Najniže plaće zabilježene su u Virovitičko-podravskoj (-16%), Vukovarsko-srijemskoj (-16%) te Požeško-slavonskoj (-15%) županiji. Najviša prosječna plaća zabilježena je u Gradu Zagrebu (12% iznad prosjeka) te iznosi 6.519 kuna.

Podijeli

Odgovori

Top