Otkazi i porezne olakšice – važno je znati!

Otkazi i porezne olakšice – važno je znati!

Prema odredbama Zakona o radu, porezno priznati troškovi rezerviranja za otpremnine mogu se iskazati u vrijednosti trećine plaće za svaku navršenu godinu rada radnika kod istog poslodavca, a maksimalno u vrijednosti šest prosječnih plaća.

Prema odredbama Pravilnika o porezu na dohodak, porezno priznate troškove rezerviranja za otpremnine zbog poslovno ili osobno uvjetovanih otkaza društvo može iskazati za svakog radnika predviđenog za otpuštanje do 6.400 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca ili do 8.000 kuna u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti radnika za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca.

Dakle, Zakon o radu definirao je minimalnu otpremninu koju poslodavac mora isplatiti (ako kolektivnim ugovorom nije dogovorena druga, radniku povoljnija otpremnina). S druge strane, prema poreznim propisima reguliran je najviši iznos otpremnine (6.400 HRK odnosno 8.000 HRK) koji se može isplatiti neoporezivo. U svakom slučaju, poslodavac može isplatiti i veći iznos, pri čemu je važno paziti da se na razliku plati porez na dohodak.

Međunarodni standardi

Društva sukladno odredbama Međunarodnog računovodstvenog standarda 19 – Primanja zaposlenih imaju obvezu iskazati rezerviranja za otpremnine i jubilarne nagrade za sve zaposlene radnike, s planom restrukturiranja ili bez njega (odnosno otpuštanja radnika). Međutim, ti troškovi rezerviranja nisu porezno priznati. Dakle, preporučujemo da računovođa prije sastavljanja završnog računa:

– utvrdi predviđa li društvo otpuštanje radnika, odnosno postoji li plan restrukturiranja
– utvrdi porezno dopuštenu visinu otpremnina
– iskaže rezerviranja za otpremnine.

Tako bi se povećali porezno priznati rashodi, odnosno smanjila porezna osnovica.

Na što je potrebno paziti?

– porezno priznata rezerviranja za otpremnine mogu se iskazati samo u slučajevima kada ih je poduzetnik obvezan isplaćivati u skladu sa Zakonom o radu, odnosno u iznosima propisanim Pravilnikom o porezu na dohodak
– prema odredbama Zakona o radu, otpremnine se mogu isplaćivati samo u slučaju kad poslodavac radniku otkazuje ugovor o radu poslije dvije godine neprekidnog rada kod tog poslodavca u vrijednosti trećine plaće za svaku navršenu godinu rada radnika kod istog poslodavca, a maksimalno šest prosječnih plaća
– prema odredbama Pravilnika o porezu na dohodak, porezno priznate troškove rezerviranja za otpremnine zbog poslovno ili osobno uvjetovanih otkaza društvo može iskazati za svakog radnika predviđenog za otpuštanje do 6.400 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca ili do 8.000 kuna u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti radnika za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
– u rezerviranja za otpremnine ne uključuju se porezi i doprinosi zato što se porezi i doprinosi ne plaćaju do zakonskih svota otpremnina

Podijeli

Odgovori

Top