RWE Energija najavila ulazak na tržište plina

RWE Energija najavila ulazak na tržište plina

Izvijestio je da je RWE Energija dobila licencu te da čeka propise koji se još trebaju donijeti te će potom svoju uslugu nuđenja električne energije proširiti i na ponudu plina.

Miliša ocjenjuje da je ulaskom alternativnih opskrbljivača električnom energijom prije šest mjeseci u Hrvatskoj nastupila prava liberalizacija tržišta. Od toga su po njegovu mišljenju najviše na dobitku kupci jer su cijene pale, prvi put nakon 20 godina.

RWE Energija prema njegovim riječima zauzima 75 posto udjela na tržištu koje su zauzeli alternativni opskrbljivači. Ocjenjuje da je to više nego zadovoljavajuće i iznad plana te ističe da je cilj tvrtke u tri godine zauzeti deset posto ukupnog tržišta električne energije.

Miliša kaže kako RWE Energija priželjkuje što raniju uspostavu burze električne energije, smatrajući da bi ona donijela koristi i HEP-u kao proizvođaču i alternativnim opskrbljivačima koji bi od njega mogli kupovati.

Smatra da su cijene električne energije sada najmanje što mogu biti te da bi njihovo daljnje smanjenje zapravo bilo damping. Priznaje da opskrbljivači trenutno uživaju “fantastičnu cijenu” po kojoj nabavljaju struju, bez obzira na višestruko dizanje naknade za obnovljive izvore.

S druge strane, tvrdi da opskrbljivači imaju problema s nedovršenom regulativom te su stoga osnovali koordinaciju sa željom da uz HERA-u i HROTE sudjeluju u donošenju preostalih podzakonskih akata bitnih za njihovo poslovanje. Posebno ih pritom zanima jasno određivanje energije uravnoteženja, zbog koje sada samo opskrbljivači imaju trošak.

Podijeli

Odgovori

Top