Savršena inicijativa Ekonomskog fakulteta u Rijeci

Početak studiranja posve je novo poglavlje u životu mladog čovjeka, a svaka pomoć koju pritom može dobiti u još nepoznatom svijetu sveučilišta i njegovih pravila, ima nemjerljivu vrijednost. Upravo zbog toga je Ekonomski fakultet u Rijeci pokrenuo projekt naziva “EFRI buddy” kroz koji poziva studente da budu pomagači koji će brucošima davati podršku i pomoći im pri ulasku u studentski život i akademsku godinu 2018/2019.

Prvi izazov s kojim se susreću brucoši prisutan je već pri upisu, a upravo će EFRI buddy biti najveća pomoć i potpora brucošima tijekom cijelog procesa upisa. Kasnije će svaki EFRI buddy biti odgovoran za jednu grupu brucoša, a imat će obavezu organizirati sastanke za svoju grupu. Riječ je o minimalno jednom sastanku mjesečno kroz cijeli zimski semestar. Po potrebi bi ih bilo i više, a zadatak EFRI buddyja je da na njima informira brucoše o  aktualnostima važnim za studiranje i studentski život. Prvi sastanak planiran je za prvi tjedan nastave u sljedećoj akademskoj godini.

Svi kandidati koji požele postati EFRI buddy bit će pripremljeni za sva eventualna pitanja brucoša kroz edukativnu radionicu “EFRI za brucoše”. Dakle, saznat će sve o osnovnom postupku upisa na prvu godinu preddiplomskog studija, važnim pojmovima s kojima se brucoši susreću prvi put, EFRI mogućnostima te kako se snalaziti po Fakultetu.

Također, EFRI buddyji će između sebe odabrati predstavnika koji će potom o svim eventualnim problemima i potrebama brucoša informirati Upravu, SZ EFRI, studentskog pravobranitelja ili Centar za karijere.

Da bi netko postao EFRI buddy mora zadovoljiti i određene uvjete. U prvom redu mora biti studentica ili student Ekonomskog fakulteta u Rijeci koji prvi (zimski) semestar akademske godine 2018/2019. ne odlazi na studij ili praksu u inozemstvo. Potom mora biti studentica ili student s minimalnim prosjekom 3,8 i položenim svim kolegijima te mora imati preporuku jednog profesora. Kandidati koji budu odabrani za EFRI buddyje morat će obavezno pohađati edukaciju “EFRI za brucoše”. Također je poželjno da su kandidati aktivni u nekoj od studentskih udruga, da imaju praktično znanje stečeno kroz rad na studentskim projektima, poslovima i natjecanjima, da znaju engleski jezik te da mogu biti dostupni tijekom upisa nove generacije brucoša, odnosno, nekoliko dana u srpnju i rujnu. Prijave su otvorene do 1. lipnja.

Svima koji budu sudjelovali u “EFRI buddy” projektu upisat će se sati volontiranja u volontersku knjižicu, a fakultet će im izdati potvrdu o sudjelovanju u projektu.

A kako bi EFRI buddyji imali pune ruke posla i pokazali kako biti prava pomoć i podrška, na Ekonomskom fakultetu u Rijeci u tijeku su i upisi za mlade snage željne ekonomskih znanja i vještina. Traju, naime, upisi u redovni i izvanredni preddiplomski studij za akademsku godinu 2018/2019. te na izvanredni preddiplomski studij 24 plus, za kandidate starije od 24 godine.

Podijeli

Odgovori

Top