Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Što donosi novi Zakon o radu

Izmjene Zakona o radu nakon godinu i pol dana pregovaranja i usuglašavanja izglasane su u Hrvatskom saboru, bez konsenzusa sa sindikatima i poslodavcima.

Izmjene Zakona o radu nakon godinu i pol dana pregovaranja i usuglašavanja izglasane su u Hrvatskom saboru, bez konsenzusa sa sindikatima i poslodavcima.

Izmjene nisu išle u pravcu smanjivanja otkaznih rokova i otpremnina, odustalo se i od nekih rigidnijih prijedloga, a evo pregleda najbitnijih izmjena ZOR-a:

Sklapanje ugovora o radu (članak 10.)

 • Omogućuje se privremeno ustupanje radnika između poduzeća koja imaju istog vlasnika.

Upućivanje radnika na rad u inozemstvo (članak 18.)

 • Uvodi se mogućnost ustupanja radnika u povezano društvo poslodavca u inozemstvo na razdoblje koje ne može biti duže od dvije godine.

Agencija za privremeno zapošljavanje (članak 44.)

 • Dok nisu ustupljeni, radnici trebaju dobiti plaću u visini prosječne plaće koju su primali zadnja tri mjeseca – ako nije drugačije uređeno aktom u tvrtki. To znači da svaka agencija može donijeti kolektivni ugovor i plaćati minimalac dok radnici nisu iznajmljeni.

Ugovor o ustupanju radnika (članak 45.)

 • Produžava se razdoblje na koje se radnik može ustupiti korisniku s godine na tri godine za obavljanje istih poslova.

Puno radno vrijeme (članak 61.)

 • Uvodi se mogućnost dopunskog rada na jednokratnim povremenim poslovima do 8 sati tjedno i 180 sati godišnje radnicima koji već rade u punom radnom vremenu. Takva odredba uvodi na mala vrata zamjenu za povremene poslove koje je Vlada pokušala progurati Zakonom o povremenim poslovima, ali je pod pritiskom sindikata odustala od tog zakona. Obrazloženje Vlade je da se na taj način sprečava rad na crno, ali na taj način se, tvrde sindikati, sprečava novo zapošljavanje pored tolike nezaposlenosti.

Prekovremeni rad (članak 65.)

 • Uvodi se obveza poslodavcu da radniku pisanim putem nalaže prekovremeni rad.
 • Uvodi se ograničenje intenziteta rada radnika koji radi prekovremeno tako da se ograničava trajanje ukupnog rada radnika u tjednu na 50 sati tjedno.

Raspored radnog vremena (članak 66.)

 • Uvodi se ograničenje intenziteta rada radnika tako da se ograničava trajanje tog rada radnika u tjednu na 50 sati tjedno (do sada 48 sati), te se utvrđuje da ukupan fond sati koji radnik smije odraditi u razdoblju uzastopna četiri mjeseca bude najviše 48 sati tjedno.
 • Moguće je trajanje rada u tjednu povećati do 60 sati kolektivnim ugovorom, odnosno povećati razdoblje u kojem se prati ukupan fond sati rada radnika s četiri mjeseca na šest mjeseci.
 • Uvodi se mogućnost ugovaranja “banke sati“ kolektivnim ugovorom bez ograničenja propisanih za intenzitet rada, na način da ukupno ugovoreni fond sati ne može biti veći od prosječnih 45 sati tjedno u razdoblju od 4 mjeseca, odnosno 6 mjeseci.

Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću godinu (članak 84.)

 • Omogućava se osobama koje su koristile roditeljska prava da iskoriste godišnji odmor do kraja godine, za razliku do sada do 30. lipnja.

Redoviti otkaz ugovora o radu (članak 115.)

 • Ukinuta je obveza poslodavca da radnika kojem otkazuje zbog poslovno ili osobno uvjetovanih razloga osposobi za rad na drugim poslovima ili da ga obrazuje dokvalifikacijom.

Otkazni rok (članak 121.)

 • Otkazni rok za radnika koji je na bolovanju ne teče, ali radni odnos u svakom slučaju prestaje istekom 6 mjeseci od odluke o otkazu ugovora o radu.
 • Otkazni rok teče za vrijeme godišnjeg odmora i plaćenog dopusta.

Sudski raskid (članak 125.)

 • Smanjen iznos naknade štete radniku u slučaju sudskog raskida ugovora o radu sa najviše 18, na 8 ugovorenih plaća radnika.

Kolektivni višak radnika (članak 127.)

 • Ukida se obveza poslodavca da izrađuje program zbrinjavanja viška radnika te se pojednostavnjuje i skraćuje procedura s dosadašnjih 60 dana za davanje otkaza ugovora o radu na 38 dana za prestanak radnog odnosa.

Zastara potraživanja iz radnog odnosa (članak 139.)

 • Produžen je zastarni rok s 3 godine na 5 godina.

Radničko vijeće (članak 144.)

 • Produljuje se izborno razdoblje radničkog vijeća s 3 godine na 4 godine.

Suodlučivanje (članak 150.)

 • Smanjen je broj zaštićenih kategorija radnika od otkaza ugovora o radu za koje je potrebna prethodna suglasnost Radničkog vijeća, te se uvodi obvezna arbitraža umjesto sudskog postupka.

Čuvanje poslovne tajne (članak 159.)

 • Uvodi se definicija poslovne tajne, pa je i plaća proglašena poslovnom tajnom.

Zaštita sindikalnog povjerenika (članak 188.)

 • Uvodi se obvezna arbitraža umjesto sudskog postupka u slučaju ako sindikat uskrati suglasnost na otkaz povjereniku.

Štrajk (članak 205.)

 • Omogućavanje prava na štrajk zbog neisplate plaće odmah po dospjeću plaće, a ne više u roku od 30 dana od dana dospjeća.

Upravne mjere (članak 226.)

 • Rad na određeno vrijeme nije vremenski ograničen. Ograničeni su samo drugi i svaki sljedeći ugovor na najduže 3 godine, međutim ugovor na određeno može trajati neograničeno jer je uvjet završetak posla. To u praksi znači da neće ni biti potrebe za sklapanjem drugog ili svakog sljedećeg uzastopnog ugovora o radu, jer prvi ugovor o radu nema vremenskog ograničenja, dakle ne postoji više ograničenje od 3 godine rada na određeno vrijeme.


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Postoje određene navike i osobine koje svi vrhunski vođe imaju, od kojih je Inc.com izabrao 12 najbitnijih.

Lifestyle

Vi ste odgovorni za sebe i morate odlučiti kako ćete živjeti, jer ako nećete vi tada će to učiniti netko drugi za vas.

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Lifestyle

Uspješni ljudi znaju iskoristiti svoje vrijeme i ustaju rano. Ne zato što to rade svi uspješni ljudi, nego zato što je to mudro.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.