Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Upravljanje biznisom

Vrednovanje ulaganja u nekretnine po metodi fer vrijednosti

Opisali smo propisani računovodstveni postupak HSFI7 ulaganja u nekretnine i zahtjeve za objavljivanje. Sada pak objašnjavamo praktični dio – priznavanje, mjerenje i objavljivanje ulaganja u nekretnine. To je bitno zato što naši stručnjaci tvrde – vrijeme za takva ulaganja povoljnije je nego ikad!

Opisali smo propisani računovodstveni postupak HSFI7 ulaganja u nekretnine i zahtjeve za objavljivanje. Sada pak objašnjavamo praktični dio - priznavanje, mjerenje i objavljivanje ulaganja u nekretnine. To je bitno zato što naši stručnjaci tvrde - vrijeme za takva ulaganja povoljnije je nego ikad!

Budući da mnogi naši poduzetnici na kraju godine razvlače rezultat kao pitu, to je mogućnost kako napraviti jedan zgodan face lifting bilance a da se ne prikazuju fiktivne fakture ili neke druge muljaže.

Kriterij – manjak prihoda

Naime, ako poduzetnik u poslovnim knjigama ima poslovni prostor koji je godinama amortizirao i sada se značajno razlikuju tržišna i knjigovodstvena vrijednost, poduzetnik može klasificirati navedeni poslovni prostor kao ulaganja u nekretnine.

Rezultat takve računovodstvene politike jest da će se razlika između tržišne i knjigovodstvene vrijednosti proknjižiti na prihode (ako je poduzetnik odabrao računovodstvenu metodu fer vrijednosti). Naravno, potrebno je imati na umu da će tako knjižen prihod biti oporeziv. Dakle, to je interesantno samo poduzetnicima koji imaju manjak prihoda.

Prestanak priznavanja

Ulaganja u nekretnine treba prestati priznavati:

a) u trenutku otuđivanja (prodaja ili financijski najam)

b) kod konačnog povlačenja ulaganja u nekretnine iz uporabe i bez očekivanja ikakve buduće ekonomske koristi od otuđenja.

Prihode ili rashode proizašle od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine treba priznati u računu dobiti i gubitka u skladu s HSFI-jem 15 – Prihodi i HSFI-jem 16 – Rashodi.

Što su poduzetnici dužni objaviti u financijskim izvještajima?

1. primjenjuje li se model fer vrijednosti ili model troška nabave

2. ako se primjenjuje model fer vrijednosti, jesu li, i u kojim okolnostima, udjeli u nekretnini u poslovnom najmu klasificirani i obračunavaju li se kao ulaganja u nekretnine

3. opseg u kojem se fer vrijednost ulaganja u nekretninu (kako je izmjereno ili objavljeno u financijskim izvještajima) temelji na procjeni neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog procjenitelja

4. iznosi priznati u računu dobiti i gubitka za:

– prihod od najma ulaganja u nekretnine
– direktne troškove poslovanja (uključujući i popravke i održavanje) koji proizlaze iz ulaganja u nekretnine
– ukupnu promjenu fer vrijednosti priznatu u računu dobiti i gubitka po prodaji ulaganja u nekretnine iz grupe imovine kod koje je primijenjen model troška nabave u grupu imovine na koju se primjenjuje model fer vrijednosti.

Napisao

Pročitajte još:

Nekretnine

U SAD-u, najveća koncentracija superbogatih stanovnika je u Aspenu.

Nekretnine

Razdoblje subvencioniranih stambenih kredita žele iskoristiti svi: kako kupci, tako i prodavatelji.

Ekonomija

Cilj programa  katastarskih izmjera građevinskih područja je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova, odnosno osnivanje zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine...

Nekretnine

Kupnja kvalitetne nekretnine na dobroj lokaciji uvijek je bila dobra investicija, s obzirom da se takve mogu brzo iznajmiti ili prodati.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.