Sudovi temeljem Pravilnika o stalnim sudskim tumačima odbijaju izdati dozvolu obrtima za obavljanje te djelatnosti

Hrvatska obrtnička komora (HOK) podnijela je Ustavnom sudu RH Prijedlog za ocjenu suglasnosti odredbe Pravilnika o stalnim sudskim tumačima s Ustavom RH i Zakonom o sudovima, kojom se obrtnike dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na druge gospodarske subjekte koji se bave istom djelatnošću.

Iz sporne odredbe proizlazi da poslove sudskog tumača može obavljati samo pravna osoba, a ne sam obrtnik ili onaj koji u svom obrtu ima zaposlenog sudskog tumača uz registriranu djelatnost poslova prevođenja. Na taj se način obavljanje poslova sudskog tumača omogućava isključivo trgovačkim društvima.

Zakon o sudovima, temeljem kojeg je ovaj Pravilnik donesen, ne radi razliku između obrta i trgovačkih društava jer bi time povrijedio ustavne zapovijedi jednakosti na tržištu i jednakosti pred zakonom. Zato je važno Pravilnik uskladiti sa Zakonom kako bi trgovačka društva i obrtnici imali jednake mogućnosti na tržištu.

Stoga je HOK predložio Ustavnom sudu RH da u okviru svojih ovlasti ukine odredbu članka 2. stavka 4. Pravilnika čime će se izjednačiti obrti i trgovačka društva kako bi im se omogućio jednakopravan položaj na tržištu.

Podijeli

Odgovori

Top